Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İleri Çok Değişkenli İstatistik YöntemlerIST610637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ İstatistik ABD İstatistik Doktora Programı
Seçmeli @ İstatistik ABD İstatistik Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİstatistik Bölümü
Dersin KoordinatörüDogan Yıldız
Dersi Veren(ler)Dogan Yıldız
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıLisans ve Y. Lisansta verilen çok değişkenli dağılımlar ve temel yöntemlerin değerlendirilmesi, ileri çok değişkenli yöntemlerin analizi ve bunların çok boyutlu verilere uygulanması
Dersin İçeriğiİleri çok değişkenli istatistik yöntemlerin klasik yöntemlere göre avantaj veya eksikliklerinin tartışılması, Güvenirlilik teorisi, Çok değişkenli parametrik olmayan modeller, Semi-parametrik diskriminant analizi, -Q teknik ve iki modlu değişkenlerde faktör analizi, Tekrarlı ölçme analizi (MANOVA,HLM) gibi ileri çok değişkenli yöntemler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Kendall’s Library of Statistics 1 Multivariate Analysis part 1 Wojtek Krazanowski, Francis H C. Marriot Kendall’s Library of Statistics 2 Multivariate Analysis part 2 Wojtek Krazanowski, Francis H C. Marriot
  • Univariate and Multivariate General Linear Models, Neil H. Timm, SAS Publishing (September 15, 1997) David W. Scott, “Multivariate Density Estimation Theory Practice and Visualization”, John Wiley&Sons 1992 Richard O. Duda,Peter E. Hart, DavidG. Stork “Pattern Classification”, John Wiley&Sons 2001 GREEN E. Paul.” Analyzing Multivariate Data”The Dryden Press
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler çok değişkenli istatistik yöntemlerin Tıp ,Ziraat, Ekonomi, Biyoloji, Sosyoloji, Eğitim vb. pek çok uygulamalı bilim dallarında sıklıkla kullanılan komleks çok değişkenli yöntemlerin daha teorik altyapılarının analizini öğreneceklerdir
  2. Öğrenciler çok değişkenli istatistik yöntemlerin çeşitli veri setleri kullanılarak SAS, SPSS, Statistica,Systat, Minitab gibi istatistik paket programlarından, Mathlab, Mathcad gibi matematik paket programlarından yararlanılarak çözümlenmesini öğreneceklerdir
  3. Öğrenciler lisans ve yüksek lisansta verilen çok değişkenli dağılımlar ve temel yöntemlerin değerlendirilmesi yapabileceklerdir
  4. Öğrenciler ileri çok değişkenli yöntemlerin analizi ve bunların çok boyutlu verilere uygulanmasını öğreneceklerdir
  5. Öğrenciler güvenirlilik teorisi, çok değişkenli parametrik olmayan modeller, semi-parametrik diskriminant analizi, Q teknik ve iki modlu değişkenlerde faktör analizi, tekrarlı ölçme analizi (MANOVA,HLM) gibi ileri çok değişkenli yöntemleri öğreneceklerdir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Güvenirlilik teorisi
2Çok değişkenli istatistik testler
3Çok değişkenli parametrik olmayan modeller
4Semi-parametrik diskriminant analizi
5Semi-parametrik diskriminant analizi(uygulama)
6Q teknik ve iki modlu değişkenlerde faktör analizi
7Q teknik ve iki modlu değişkenlerde faktör analizi(uygulama)
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ara Sınav 1
10Path analizi,latent değişken modelleri,
11Grafiksel modelleme
12Büyüme eğri modelleri
13Sağkalım analizi
14Çok değişkenli yöntemlerin bilgisayar ortamında çözümlenmesi, dönem ödevlerinin sunumu
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması205
Derse Özgü Staj
Ödev220
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok