Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İslam Öncesi Türk Tarihi ve KültürüSBO202123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMustafa Şeker
Dersi Veren(ler)Mustafa Şeker, Selim Hilmi Özkan, Şahin Oruç
Asistan(lar)ıGenç Osman İlhan
Dersin Amacıİslamiyet ve Anadolu öncesi Türk tarihi ve kültürünü öğretmek, öğretmen adaylarında tarih ve Türklük bilinci uyandırmak.
Dersin İçeriğiİslamiyet öncesi Türk devletlerinin tarihi (Orta Asya'da kurulanlar, Orta Asya dışında kurulanlar) , İslamiyet öncesi Türk toplumlarında kültür ve uygarlık.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Kafesoğlu, İbrahim (1977) Türk Kültür Tarihi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara.
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB Mesleki Bilgi ve Tutum ve Değerler yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Öğrencilerin milli ve manevi değerlere saygılı, evresel değerlere açık bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunur. • Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder. • Alanındaki temel kuram ve yaklaşımların alanına yansımalarını yorumlar. • Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan • Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. • Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap ve grup çalışması yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yıl sonu sınavlarının yanısıra dönem içindeki ders içi etkinliklere katılım ve ödev çalışmaları dikkate alınmaktadır. Ödev olarak, öğrencilerden gruplar halinde İslamiyet Öncesi Türk Tarihinde belirli bir konuyu ele alıp seçtikleri konuyu araştırma yöntemlerine uygun biçimde araştırmaları beklenmektedir. Öğrenciler, araştırmalarını belirli sorular eşliğinde gerçekleştirecek ve araştırma bulgularını sunacaklardır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Türklerin ilk anavatanını öğrenir.
  2. Hunlar ve diğer Türk devletlerinin mücadelesini yorumlar
  3. Hunların Batıya doğru göç etmesinin sebeplerini yorumlar
  4. Türk adıyla kurulan ilk devlet Göktürklerin özelliklerini yorumlar
  5. Talas Savaşı ve Türklerin Müslüman olmasını yorumlar
  6. Avarlar, Peçenekler, Uzlar ve diğer Türk devletlerini öğrenir.
  7. Uygur, Yağma ve Çiğil Türklerini öğrenir.
  8. Avrupa Hun devleti ve özelliklerini yorumlar

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8
PÇ-1--------
PÇ-2--------
PÇ-3--------
PÇ-4--------
PÇ-5--------
PÇ-6--------
PÇ-7--------
PÇ-8--------
PÇ-9--------
PÇ-10--------
PÇ-11--------
PÇ-12--------
PÇ-13--------
PÇ-14--------
PÇ-15--------
PÇ-16--------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Türk Tarihi'nin Kaynakları. Türk Adı, Orta Asya ve İlk Kültürler.İlgili Kaynak
2Orta Asya ve Göçlerİlgili Kaynak
3Asya Hunları ve Akhunlar.İlgili Kaynak
4Kavimler Göçü, Batı Hunları ve Avarlar.İlgili Kaynak
5Göktürkler.İlgili Kaynak
6II. Göktürk (Kutluk Devleti)İlgili Kaynak
7Uygurlar.İlgili Kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kırgızlar, Türgişler, Karluklar.İlgili Kaynak
10Macarlar, Bulgarlar, Hazarlar.İlgili Kaynak
11Peçenekler, Uzlar, Kumanlar.İlgili Kaynak
12İslam Öncesi Türk Devlet ve Toplum Yapısıİlgili Kaynak
13İslam Öncesi Türklerde Ordu, Din ve İnanış, Hukuk.İlgili Kaynak
14İslam Öncesi Türklerde Dil, edebiyat ve Sanat.İlgili Kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım101
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması116
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok