Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çevre EğitimiSNF132224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTemel ekolojik kavramları kavratma. Doğada enerji akışını anlayabilme. Ortak yaşam biçimlerini açıklayabilme. Nüfus artışı ve erozyonun sonuçlarını açıklayabilme. Çevre kirlenmesinin nedenleri ile korunma çabalarını açıklayabilme. Sürdürülebilir bir dünya için neler yapılması gerektiğini açıklayabilme.
Dersin İçeriğiTemel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, yaşamın devamı, toprak "biome"ları, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, ormanların yok olması, kentsel çevreler, davranış kirliliği, çevre kirlenmesi, bataklıklar ve atık su, duyarlı insanların tepkisi, çevreyle ilgili karar verme, toprak ve su kaynakları ve bunların yönetimi, koruma, kültür ve ilkel yaşam, global bakış, ekolojik konu ve sorunlar, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Şahin, B. (2008). Çevre Bilimi (Çevre İçin Eğitim). İstanbul: MMP Baskı Tesisleri,
 • Kurt, M. (2019). Çevre Eğitimi. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Bozkurt, O. (2019). Çevre Eğitimi. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Başal, H. A. (2018). Okulöncesi ve İlkokul Çocukları İçin Uygulamalı Çevre Eğitimi. Ankara: Nobel Akademi.
 • Hamalosmanoğlu, M. (2019). Farklı Yaklaşım, Yöntem ve Teknikler Işığında Etkinliklerle Çevre Eğitimi. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Hastürk, G. H. (2019). Çevre Eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ada, S., Baysal, Z. N., Seda, S. ve Erkan, Ş. (2017). Çeşitli Boyutlarıyla Çevre Eğitimi. Ankara: Nobel Akademi.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, temel ekolojik bilgilere sahip olabileceklerdir
 2. Öğrenciler, çevre sorunları hakkında bilinçleneceklerdir
 3. Öğrenciler, çevre sorunlarının çözümüne aktif olarak katılacaklardır
 4. Öğrenciler, doğal alanların korunmasıyla ilgili bilgi edineceklerdir
 5. Öğrenciler, çevre ile ilgili kuruluşlar ve anlaşmalar hakkında bilgi edineceklerdir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-122333
PÇ-233332
PÇ-311211
PÇ-4-----
PÇ-522212
PÇ-611111
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-3333
PÇ-1011---
PÇ-11-2333
PÇ-12-1124
PÇ-1333333
PÇ-1411322
PÇ-1511111
PÇ-1634455

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ekoloji biliminin tanımı, ekoloji biliminin tarihsel gelişimi, ekoloji biliminin konusu ve alt dalları, ekoloji biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, ekoloji biliminin araştırma yöntemleri, çevre biliminin tanımı ve konusu.İlgili kaynak
2Ekolojide bazı temel kavramlar, çevre,habitat, biyotop, ekolojik niş,tür, populasyon,biyotop, kommunite, sistem ve ekosistem, biyom, biyosfer, fauna, flora, endemik tür, kozmopolit tür, ekolojik ilişkiler, ekolojinin bazı temel kanunları, minimum kanunu, tolerans kanunu.İlgili kaynak
3Çevresel faktörler, cansız faktörler, su, toprak, ışık, sıcaklık, rüzgar, pH, canlı faktörler, canlılarda beslenme şekilleri, ototrof canlılar, heterotrof canlılar, hem ototrof hem heterotrof canlılar, biyolojik ilişkiler, erkek-dişi ilişkileri, koloniler, gruplar, kümeleşme, hayvanlarda sosyal yaşantı, tür içi yaşantı,nötralizm, predasyon, parazitizm, rekabet,mutualizm veya simbiyosis, komesalizm, amensalizm.İlgili kaynak
4Ekosistem, popülasyon ve özellikleri, kommunite ve özellikleri, sıralı değişim, üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar, besin ağı, ekolojik piramitler,İlgili kaynak
5Ekosistemin işlevleri, enerji akımı, madde döngüsü (su, karbon, oksijen, azot, fosfor, kükürt döngüsü) biyolojik birikim, popülasyon denetimi.İlgili kaynak
6Büyük ekosistemler ve yeryüzüne dağılışları, karasal ekesistemler (tundralar, ormanlar, stepler, savanlar, çöller), sucul ekosistemler (göller, akarsular, denizler), özel ekosistemler (sulak alanlar, nehir ağızları, mercan kayalıkları).İlgili kaynak
7Çevre sorunları, doğal kaynakların kullanımı sorunu, nüfus artışı sorunu, kentleşme sorunu, enerji sorunu, beslenme sorunu, tarımsal sorunlar,İlgili kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Çevre kirliliği sorunu (hava, su, toprak, radyoaktif, gürültü ve ışık kirlilikleri).İlgili kaynak
10Çevre sorunlarına çözüm önerileri, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, nüfus planlaması, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma (güneş enerjisi, rüzgar enerji, jeotermal enerji, biomas enerjisi),İlgili kaynak
11Çevre kirliliğinin önlenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, doğal alanların korunması.İlgili kaynak
12Ara Sınav 2İlgili kaynak
13Çevre biliminde yeni yaklaşımlar, sürdürülebilir kalkınma, çevre hukuku, çevre politikası, çevre ekonomisi, çevre sağlığı, ekolojik (organik) tarım, çevresel etki değerlendirilmesi.İlgili kaynak
14Çevre ile ilgili kuruluşlar ve anlaşmalar, Türkiye'de çevre ile ilgili kuruluşlar, çevre ile ilgili uluslararası kuruluşlar, çevre ile ilgili uluslararası anlaşmalar, Türkiye'nin imzaladığı uluslararası çevre anlaşmaları.İlgili kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev320
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev315
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok