Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Dili 2: Cümle ve Metin BilgisiSNF201223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Dersin KoordinatörüCevdet Şanlı
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDoğru ve anlamlı, açık ve anlaşılır cümleyi oluşturacak birimleri tanımak ve seçmek, cümle çeşitlerini tanımak ve ayırt etmek, cümleyi unsurları bakımından tanımak ve tanıtmak böylece anlatım ve ifade gücünü geliştirmek.
Dersin İçeriğiTürkçede eylem çatıları ve bunların anlam bakımından incelenmesi; sözcük öbekleri; Türkçede cümle türleri; basit cümle, birleşik cümle, koşullu birleşik cümle, iç içe birleşik cümle; değişik metinler üzerinde sözcük ve cümle incelemeleri, Türkçede belirlilik, ad ve eylem cümlelerinde belirlilik; ad tamlamalarının özellikleri; metin çalışmaları (metnin seçimi, metnin yaş grubuna göre güçlük derecesinin belirlenmesi, metnin iç ve dış yapısının incelenmesi) .
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • KORKMAZ, Zeynep. 2003,Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yayınları, Ankara. ŞİMŞEK, Rasim.1987, Türkçe Sözdizimi, Kuzey Mat. Trabzon. Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara ATABAY,Neşe. ÖZEL, Sevgi. KUTLUK, İbrahim,2003, Sözcük Türleri Papatya, İstanbul. EKER, Süer. 2003, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara Türk Dil Kurumu. 2005, İmlâ Kılavuzu, TDK, Ankara. AKSAN, D.1996, Türkçenin Sözvarlığı, Engin, Ankara. ZÜLFİKAR, Hazma.1995, Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler, TDK Yay. Ankara. Tahir Nejat Gencan, 1970, Dil Bilgisi, Kanaat Yayınları, İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, Türkçe'nin kelime gruplarının yapı ve işleyiş özelliklerini öğrenerek örnekler üretebileceklerdir
  2. Öğrenciler, Türkçe'de cümle kuruluşuna katılan öğeleri yapı ve işleyiş özelliklerine bağlı olarak tanıyıp ayırt edebileceklerdir
  3. Öğrenciler, Türkçe'nin nasıl doğru kullanılacağını öğretebilecek, metinler üzerinde cümle çalışması yapabilecek ve yaptırabileceklerdir
  4. Öğrenciler Türkçe sentaks özelliklerini ayırt edebileceklerdir
  5. Öğrenciler Türkçe'deki ön ek kullanımları farkında olarak cümle çalışması yapacaklardır

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kelimenin tanımı, özellikleri; kelime sınıfları. İsimlerin özellikleri ve çeşitleriİlgili kaynak
2Zamirlerin özellikleri ve çeşitleri İlgili kaynak
3Sıfatların özellikleri ve çeşitleri İlgili kaynak
4Zarfların özellikleri ve çeşitleri İlgili kaynak
5Fiillerin özellikleri ve çeşitleri İlgili kaynak
6İlgeçlerin, bağlaçların, ünlemlerin özellikleri ve çeşitleri İlgili kaynak
7Yargısız söz öbekleri / kelime grupları ( tamlamalar, ikilemeler, fiilimsi grupları)İlgili kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Yargısız söz öbekleri / kelime grupları ( birleşik kelime, aitlik grubu, bağlama grubu, birleşik fiil)İlgili kaynak
10Cümlenin tanımı ve nitelikleri. Cümle öğeleri (yüklem) İlgili kaynak
11Cümle öğeleri (özne), eksiltili / kesik cümle İlgili kaynak
12Ara sınav 2İlgili kaynak
13Yapılarına göre cümleler ( basit-birleşik yapılı cümleler) . Dizilişlerine göre cümleler ( sıralı-bağlı cümleler)İlgili kaynak
14Yüklemlerinin yerine ( kurallı-devrik) ve türüne ( isim cümlesi-fiil cümlesi) göre cümlelerİlgili kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev420
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final150
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev43
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok