Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çocuk EdebiyatıSNF202024200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Dersin KoordinatörüCevdet Şanlı
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğretmen adaylarının çocuklar için üretilmiş metinlerin temel niteliklerini ayırt edebilmelerini sağlamak. Çocuk edebiyatı konusunda bilinç yaratmak. Çocuk kitaplarının çocuğun dilsel, toplumsal, bilişsel özelliklerini nasıl etkilediğini göstermek. Çocuklar için üretilen edebiyat kitapları arasında nitelik ayırımı yapabilmek. Çocuk edebiyatının türlerini ve özelliklerini tanıtmak
Dersin İçeriğiDünyada ve Türkiye?de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarının işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin(sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Dilidüzgün S. (2003). Çağdaş Çocuk Yazını- Yazın Eğitimine Atılan İlk Adım. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Sever S. (2008). Çocuk ve Edebiyat. İzmir: TUDEM. Göktürk A. (1980). Okuma Uğraşı. İstanbul: Çağdaş Yayınları. Bettelheim B. (1981) "Kinder brauchen Märchen". München: Deutscher Taschenbuch Verlag. Boratav P.N. (1987). "Masal", Çocuk Edebiyatı Yıllığı 1987. İstanbul:Gökyüzü Yayınları. Dahrendorf M.(1984). "Mädchenliteratur", Haas Gerhard (Hrsg.) Kinder- und Jugendliteratur, Stuttgart: Philipp Reclam jun.. Dorer K. (1975). "Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur", Band 1,2,3, Weinheim und Basel: Beltz Verlag. Ewers H.H. (1986). "Die Kinderliteratur - eine Lektüre auch für Erwachsene? ", Wirkendes Wort. Sayı 6. Ewers H.H. (1992. "Anmerkungen zu Theorie und Geschichte antiautoritärer Kinder- und Jugendliteratur", Diyalog, Juli 1, Deutsches Kulturinstitut Ankara: Alman Kütltür Merkezi. Maier K.E. (1987). "Jugendliteritur", Verlag Julius Klinkhardt, 9. Auflage, Bad Heilbrunn/Obb. Şirin M.R. (1987). "Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış", Çocuk Edebiyatı Yıllığı 1987, İstanbul: Gökyüzü Yayınları.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, çocuk edebiyatı ürünlerinin çocuğa katkısını bileceklerdir
  2. Öğrenciler, okuma ve düşünme arasındaki ilişkiyi tanımlayabileceklerdir
  3. Öğrenciler, eleştirel okuma becerisi üzerinde çocuk edebiyatı ürünlerinin etkisini açıklayabileceklerdir
  4. Öğrenciler, çocuk edebiyatı metinleri arasında nitelik ayırımı yapabileceklerdir
  5. Öğrenciler, çocuk edebiyatı türlerini tanıma ve bunların işlevini açıklayabileceklerdir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-221-
PÇ-3--1-3
PÇ-411-1-
PÇ-5--22-
PÇ-6----2
PÇ-72222-
PÇ-8----2
PÇ-9-1-31
PÇ-10223--
PÇ-11---31
PÇ-12-21--
PÇ-132--2-
PÇ-14-12-1
PÇ-15---1-
PÇ-16-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çocuk edebiyatı kuramı çözümlemesi: Çocukİlgili kaynak
2Çocuk edebiyatı kuramı çözümlemesi: Edebiyatİlgili kaynak
3Çocuk Edebiyatı kavramının saptanmasına yönelik tartışma ve kuramsal yaklaşımlarİlgili kaynak
4Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatıİlgili kaynak
5Çocuk kitaplarının çocuğun bilişsel ve dil gelişimine etkisiİlgili kaynak
6Çocuk kitaplarının çocuğun toplumsal ve kişilik gelişimine etkisiİlgili kaynak
7ara sınavİlgili kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Örnek metinler üzerinde çalışma: Öğreticilik sorunu tartışmasıİlgili kaynak
10Örnek metinler üzerinde çalışma: Anlatım biçemi tartışmasıİlgili kaynak
11Çocuk Edebiyatında Türler: Masal, Destanİlgili kaynak
12Ara sınav 2İlgili kaynak
13Çocuk Şiirleriİlgili kaynak
14Çocuklar için üretilen filmler ve çocuk medya ilişkisi. Görsel okuma.İlgili kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev320
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev37
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)28
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok