Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Karşılaştırmalı Siyaset ve TartışmalarSBU511537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüFulya Memişoğlu
Dersi Veren(ler)Çiğdem Nas, Fulya Memişoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders karşılaştırmalı siyasetin temel çalışma alanı olan karşılaştırmalı siyaset yaklaşımları, ulus devlet, hükümet çeşitleri, farklı ülkelerde siyasal kültür, siyasal katılım, çıkar grupları, siyasal partiler ve demokrasi gibi konular üzerinde ülkeler arasında karşılaştırmalar yapmak üzere yoğunlaşacaktır. Ders ana hatlarıyla iki bölüme ayrılmaktadır: Birinci bölümde karşılaştırmalı siyasetle bağlantılı değişik tartışma konuları işlenecektir. İkinci bölümde ise farklı ülkeler bu yaklaşımlar ışığında ele alınıp ayrıntılı biçimde analiz edilecektir.
Dersin İçeriğiBu ders ana hatlarıyla karşılaştırmalı siyaset yöntemi, karşılaştırmalı siyasette farklı yaklaşımlar, ulus devletin gelişimi ve yapısı, farklı hükumet çeşitleri, demokrasinin ayırt edici özellikleri, siyasal kültür, seçim sistemi, parti sistemleri, çıkar grupları ve siyasal katılım, laikleşme süreci, sivil toplum ve sosyal hareketler gibi konuları kapsayacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ana Kaynaklar: Ahmet Kuru, “Passive and Assertive Secularism: Historical Conditions, Ideological Struggles, and State Policies toward Religion”, World Politics, Vol. 59, 4 (July 2007). Arend Lijpharth, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, New Haven and London: Yale University, Press, 1999. Bekir Parlak ve Cantürk Caner, Karşılaştırmalı Siyasal ve Yönetsel Yapılar, İstanbul: Alfa, 2009. Jacques Rupnik, “Totalitarizmin Yeniden Değerlendirilmesi”, Sivil Toplum ve Devlet: Aprupa’da Yeni Yaklaşımlar, Derleyen John Keane çev. Levent Köker vd., İstanbul: Yedi Kıta Yayınları, 2004. Jeffrey Kepstein ve Mark Lichbach (ed), Comparative Politics: Interests, Indetities and Institutions in a Changin Global Order, Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Lawrence C. Mayer, John H. Burnett, Suzanne Ogden, Comparative Politics: Nations and Theories in a Changing World, New Jersey: Prentice Hall, 1993. Michael G. Roskin, Çağdaş Devlet Sistemleri: Siyaset, Coğrafya, Kültür, Çev. Bahattin Seçilmişoğlu, Ankara: Adres Yayınları, 2009. Ömer Çaha, “Liberal ve Sosyalist Ülkelerde Sivil Toplum”, Aşkın Devletten Sivil Topluma, İstanbul: Plato Yayınları, 2008. Ömer Çaha, Bitmeyen Beraberlik: Modern Dünyada Din ve Devlet, İstanbul: Timaş, 2008. Vincent Wright, Comparative Government and Politics: An Introduction, London: Rod Hague and Harrop, 1987. William Roberts Clark, Matt Golder e Sona Nadenichek Golder, Principles of Comparative Politics, Washinton DC: CQ Press, 2009. Yardımcı Kaynaklar: Andersen, Gǿsta. EspingThe Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton, NJ: Princeton UP, 1990 Arend Lijphart, Electoral Systems and Party Systems. A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990. New York, NY: Oxford University Press, 1994. Barrington Moore, The Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston, MA: Beacon Press, 1966 Charles Boix, Political Parties, Growth and Equality. Conservative and Social Democratic Economic Strategies in the World Economy. New York: Cambridge University Press, 1988. Gabriel A Almond and Sidney Verba, Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Boston, MA: Little, Brown, & Co., 1981. Gianfranco Poggi, The Development of the Modern State. A Sociological Introduction. Stanford, CA: Stanford UP, 1978. H. H Gerth, and C. Wright Mills, From Max Weber. Essays in Sociology. New York, NY: Oxford UP, 1958. Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy. Reprint. New York: Harper&Row, 1976. Mark I Lichbach,. and Alan S. Zuckerman. Comparative Politics. Rationality, Culture and Structure. New York, NY: Cambridge UP, 1998. Mattei Dogan and Ali Kazancigil. Eds. Comparing Nations. Concepts, Strategies, Substance. Cambridge, MA: Basil Blackwell, 1994. Maurice Duverger, Political Parties. Reprint. London: Methuen & Co., 1978. Ronald Inglehart, Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. Princeton, NJ: Princeton UP, 1997. Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies. New Haven, CT: Yale University Press, 1968. Sven Steinmo,; Kathleen Thelen; and Frank Longstreth (eds.): Structuring Politics. Historical Institutionalism in Comparative Analysis, New York: Cambridge Up, 1992. Theda. Skocpol, States and Social Revolutions. A Comparative Analysis of France, Russia, and China. New York, NY: Cambridge UP, 1978.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Siyaset Bilimi alanında sahip oldukları bilgiyi yenilerler
  2. Siyasal sistemleri, teorileri ve bu teorilerin temel anlayışlarını karşılaştırırlar.
  3. Siyasetin temel kavramlarının kuramsal bilgisine dayanarak siyaset bilimi alanında güncel ve /veya önemli tartışmalara katılırlar

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Karşılaştırmalı Siyaset Yöntemi: Temel Kavramlar ve YaklaşımlarWilliam Roberts Clark, Matt Golder e Sona Nadenichek Golder, Principles of Comparative Politics, ss. 17-85. Vincent Wright, Comparative Government and Politics: An Introduction, , ss. 15-29.
2Ulus Devlet: Kökenleri ve Tarihsel GelişimiWilliam Roberts Clark, Matt Golder e Sona Nadenichek Golder, Principles of Comparative Politics, ss. 91-146. Vincent Wright, Comparative Government and Politics: An Introduction, ss. 29-44.
3Yönetim Biçimleri: Demokrasi, Otoriteryanism, TotaliteryanismWilliam Roberts Clark, Matt Golder e Sona Nadenichek Golder, Principles of Comparative Politics, ss. 147-168. Vincent Wright, Comparative Government and Politics: An Introduction,ss. 45-68.
4Sivil Toplum: Batı ve Doğu Avrupa DeneyimiJacques Rupnik, “Totalitarizmin Yeniden Değerlendirilmesi”, Sivil Toplum ve Devlet: Aprupa’da Yeni Yaklaşımlar, Derleyen John Keane çev. Levent Köker vd., ss. 291-318. Ömer Çaha, “Liberal ve Sosyalist Ülkelerde Sivil Toplum”, Aşkın Devletten Sivil Topluma, ss. 83-134.
5Demokrasinin Kültürel Temeli Olarak Siyasal KültürWilliam Roberts Clark, Matt Golder e Sona Nadenichek Golder, Principles of Comparative Politics, ss. 207-250 Vincent Wright, Comparative Government and Politics: An Introduction, ss. 71-88.
6Din Devlet İlişkileri Bağlamında Laiklik ve Sekülerizmhmet Kuru, “Passive and Assertive Secularism: Historical Conditions, Ideological Struggles, and State Policies toward Religion”, ss. 568-594 Ömer Çaha, Bitmeyen Beraberlik: Modern Dünyada Din ve Devlet, ss. 91-154.
7Demokrasi ve Ekonomik TemelleriWilliam Roberts Clark, Matt Golder e Sona Nadenichek Golder, Principles of Comparative Politics, ss. 169-202. William Roberts Clark, Matt Golder e Sona Nadenichek Golder, Principles of Comparative Politics, ss. 311-349.
8Ara Sınav 1
9Seçim ve Seçim SistemleriWilliam Roberts Clark, Matt Golder e Sona Nadenichek Golder, Principles of Comparative Politics, ss. 463-526. Arend Lijpharth, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, ss. 143-170.
10Siyasal Ayrışma ve Parti SistemleriWilliam Roberts Clark, Matt Golder e Sona Nadenichek Golder, Principles of Comparative Politics, ss. 533-597. Arend Lijpharth, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, ss. 62-89.
11Çoğunlukçu ve Uzlaşmacı Demokrasilerde Sosyal ve Etnik Ayrışmalar William Roberts Clark, Matt Golder e Sona Nadenichek Golder, Principles of Comparative Politics, ss. 675-762. Arend Lijpharth, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, ss. 62-89, ss. 9-47.
12Çoğulculukla Korporatizm Arasında Çıkar GruplarıArend Lijpharth, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, ss. 62-89, ss. 171-184. Vincent Wright, Comparative Government and Politics: An Introduction, ss. 114-138.
13Demokrasilerde Anayasal Sistem ve Anayasalar Arend Lijpharth, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, ss. 216-231. Vincentt Wright, Comparative Government and Politics: An Introduction, ss. 163-185.
14Asker Siyaset İlişkisi Bağlamında Sivil Hükümet ve BürokrasiVincent Wright, Comparative Government and Politics: An Introduction,, ss. 239-266.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1410
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev00
Sunum/Jüri320
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler190
Sunum / Seminer31
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok