Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Genetik 1MBG221146302
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMoleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Dersin KoordinatörüŞenay Vural Korkut
Dersi Veren(ler)Şenay Vural Korkut
Asistan(lar)ıEmrah Bertan
Dersin AmacıDers öğrencilere temel genetik kavramları göstermek ve genetiğin temellerini öğretmek için tasarlanmıştır.
Dersin İçeriğiGenetiğe giriş ve temel genetik kavramlar (fenotip, genotip, kromozom, gen ve allel kavramları, kromozomlar, karyotip) Mendel genetiği ve kalıtım yolları Monohibrid, dihibrid ve trihibrid kalıtım, Hücre Bölünmesi (mitoz bölünme, mayoz bölünme) Mendel kalıtımının uzantıları, eksik baskınlık, eş baskınlık, çoklu alleller ve kan gruplarının kalıtımı, letal genler, epistazi, bağlantı ve haritalama, çekirdek dışı kalıtım, eşey kromozomları, eşeye bağlı kalıtım, Kromozom mutasyonları kantitatif kalıtım ,populasyon genetiği.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Concepts of Genetics, 9th Edition William S. Klug, Michael R. Cummings, Charlotte A. Spencer, Michael A. Palladino Benjamin Cummings 2009.
  • Introduction to Genetik Analysis, Anthony J.F. Griffiths , Susan R. Wessler , Sean B. Carroll , John Doebley 2010
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler genetik terminoloji ve kavramlar konusunda temel bilgileri edinecekler ve problem çözme becerilerini geliştirerek bunları genetik mekanizmaları anlamak için kullanabileceklerdir.
  2. Öğrenciler Mendel tarafından formüle edilen ilkeleri ve çoklu aleller, öldürücü aleller, gen interaksiyonları ve eşeye bağlı geçiş gibi Mendel kalıtımının uzantılarını uygulamaya koyacaklardır.
  3. Öğrenciler İstatistik yöntemleri kullanarak genetik verileri analiz edebileceklerdir.
  4. Öğrenciler normal kromozom sayısını, yapısını ve kromozomların hücredeki davranışını, ayrıca kromozom sayı ve yapısındaki değişiklikleri, nedenlerini ve etkilerini anlatabilirler.
  5. Öğrenciler rekombinant frekansları ve gene haritaları arasındaki bağlantıyı anlamlandırabileceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Genetiğe giriş ve temel genetik kavramlar: fenotip, genotip, kromozom, gen ve allel kavramları, kromozomlar, karyotipDers kitabı I- Bölüm 1, Ders kitabı II-Bölüm 1
2Mendel genetiği: Monohibrid çaprazlama Dihibrid ve trihibrid çaprazlamalarDers kitabı I, Bölüm 3
3Hücre bölünmeleri: mitoz bölünme, mayoz bölünmeDers kitabı I, Bölüm 2
4Mendel Genetiğinin uzantıları: eksik baskınlık, eşbaskınlık, çoklu alleller ve kan gruplarının kalıtımıDers kitabı I, Bölüm 4
5Mendel Genetiğinin uzantıları, öldürücü genler, epistaziDers kitabı I, Bölüm 4
6Bağlantı ve haritalamaDers kitabı I- Bölüm 5, Ders kitabı II- Bölüm 4
7Bağlantı ve haritalamaDers kitabı I- Bölüm 5, Ders kitabı II-Bölüm 4
8Ara Sınav 1
9Çekirdek dışı kalıtım Ders kitabı I, Bölüm 9
10Eşey kromozomları ve Eşey tayiniDers kitabı I, Bölüm 7
11Eşeye bağlı kalıtımDers kitabı I, Bölüm 7
12Kromozom mutasyonlarıDers kitabı I, Bölüm 8
13Kantitatif GenetikDers kitabı I, Bölüm 25
14Populasyon Genetiği/Ders kitabı I-Bölüm 27, Ders kitabı II- Bölüm 18
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar00
Uygulama142
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer00
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)232
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok