Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Organik Kimya 2MBG204235300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMoleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Dersin KoordinatörüZerrin Zerenler Çalışkan
Dersi Veren(ler)Zerrin Zerenler Çalışkan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı bileşiklerin yapı tayini için spektroskopik yöntemlerin öğretilmesi, aromatik bileşikler ve reaksiyonları, karbonil grupları ve reaksiyonlarını öğreterek, biyolojik moleküller ve farmasötik ajanların arasındaki ilişkiyi anlamalarını sağlamak, tüm canlılarda yaygın olarak bulunan aminlerin ve heterosiklik aminlerin tanıtılması, sentez ve analizleri, moleküler biyoloji ve genetikte aminlerin öneminin anlatılması, Biyomoleküllerin sentezi ve organizma içinde nasıl parçalandığının anlatılması ve proteinlerin oluşum ve reaksiyonlarını tanıtmak, Doğal molekülleri sentez ve analiz edebilme becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiKütle Spektroskopisi, Infrared Spektroskopisi, Nükleer Manyetik Rezonas Spektroskopi (NMR), Konjuge dienler ve Ultraviole Spektroskopisi, Benzen ve Aromatik Bileşikler, Benzen Kimyası: Elektrofilik Yerdeğiştirme Reaksiyonları, Alkol ve Fenoller, Karbonil Bileşikler, Aldehit ve Ketonlar: Nükleofilik Katılma Reaksiyonları, Karboksilik Asitler, Aminler, Biyomoleküller.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Organic Chemistryt, 7th Ed., John Mc Murry Brooks/Cole publishing Company, Pacific. Grove California, 2008.
  • Organik Kimya, 6th Ed., T.W. Graham Solomons, Craig Fryhle, Literatür Yayınları, Çeviri Editörü: Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır, İstanbul, 2002.
  • Organik Kimya,4th Edition., R. J. Fessenden; J. S. Fessenden Güneş Kitapevi, Çeviri Editörü: Tahsin Uyar, Ankara, 1992
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler bileşiklerin yapı tayini için spektroskopik yöntemleri öğreneceklerdir
  2. Aromatik bileşikler ve reaksiyonları, karbonil grupları ve reaksiyonlarını öğreterek, biyolojik moleküller ve farmasötik ajanların arasındaki ilişkiyi anlamalarını sağlamak
  3. Öğrenciler aminler hakkında bilgi sahibi olacaktır
  4. Öğrenciler biyomoleküller hakkında bilgi sahibi olup, yaşamsal önemdeki ilgili reaksiyonları kontrol edebilme becerisi kazanacaktır.
  5. Öğrenciler organik kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlayacaktır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-1655555
PÇ-17-----
PÇ-1855555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Spektroskopi Hakkında Genel BilgiDers kitabı 12, 14
2Kütle Spektroskopisi (MS)Ders kitabı 12
3Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi (NMR)Ders kitabı 13
4Benzen ve Aromatik BileşiklerDers kitabı 15
5Benzen Kimyası: Elektrofilik Yerdeğiştirme ReaksiyonlarıDers kitabı 16
6Alkol ve FenollerDers kitabı 17
7Eterler and Epoksitler, Tioller and SulfitlerDers kitabı 18
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Aldehit ve Ketonlar: Nükleofilik Katılma ReaksiyonlarıDers kitabı 19
10Karboksilik Asidler ve NitrillerDers kitabı 20
11Karboksilik Asid Türevleri Ders kitabı 21
12Ara Sınav 2
13Karbonil Alpha-Yerdeğiştirme ReaksiyonlarıDers kitabı 22
14Aminler ve Heterosiklikler Ders kitabı 24
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler110
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok