Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İleri ProgramlamaBTO216234220
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Fatih Erkoç
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıJava programlama dilini kullanarak uygulama geliştirme için gerekli bilgileri edinmek ve nesne yönelimli programlama kavramlarını öğrenmek
Dersin İçeriğiJava uygulamaları: giriş, aritmetik, eşitlik ve ilişkisel işleçler; java sınıfları ve nesneleri; kontrol ifadeleri; metotlar; diziler; sınıflar ve nesneler; miras; çokbiçimlilik; guı bileşenleri; grafik ve java 2D; koşum hataları yönetimi; dosyalar ve akımlar; çoklu kullanım; java tabanlı etkileşimli uygulamalar geliştirme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Java, How to Program, 9th Edition (Prentice-Hall) by Deitel and Deitel, ISBN 978-0132575669.
  • Thinking in Java, 4th Edition (Prentice-Hall) by Bruce Eckel
  • Resmi Java dokumantasyonu https://docs.oracle.com/javase/tutorial/?sess=16e492aba137894101940f7f88d9f51f
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ile ilişkilidir: • A1. Alan Bilgisi: Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. • B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma: Bütün öğrencileri için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. Bu ders, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)'ne göre aşağıdaki yeterlilikler ile ilişkilidir: • Beceriler (Bilişsel ve Uygulamalı): 3. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. • Öğrenme Yetkinliği: 4. Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır. Bu derste, düz anlatım, gösterip yaptırma, grup çalışmaları ve bilgisayar destekli öğretim teknikleri uygulanmaktadır. Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, küçük sınavlar/stüdyo kritiği, ödev, sunum, proje, ara sınav ve final uygulanmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Java programlama dilinin temel özelliklerini bilir.
  2. Temel nesne yönelimli programlama kavram ve tekniklerini uygular.
  3. Java ile nesne yönelimli programlama tekniklerini uygular.
  4. Nesne yönelimli tasarımın arkasındaki prensipleri açıklar.
  5. Swing ve AWT kullanarak Java GUI uygulamalarını tasarlar, kurar ve çalıştırır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders tanıtımı Java'ya Genel Bakış Java JDK'yı yükle Java geliştirme ortamını ayarlama Java uygulamaları yazımıÜniteler 1-3 Thinking in Java: Introduction through Everything is an Object
2Kullanıcı tanımlı soyut veri tipleri (sınıflar) Java 2 sınıf kütüphaneleri Java temelleri String StringBufferEk kaynak: Java tutorial on Strings and StringBuffers: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/data/strings.html
3Java kontrol yapıları Java paketleri Java yöntemleri Java 2 Matematik dersleri Java'daki dizilerÜniteler 4-5, 6.1-6.5 Supplementary material: Üniteler 7.1-7.3 Thinking in Java: Control operations, Arrays
4Nesne Tabanlı Programlama Kullanıcı tanımlı soyut veri tiplerinin yazılması (sınıflar) Sınıf yöntemleri ve özellikleri Statik sınıf yöntemleri ve özellikleri Örnek sınıf yöntemleri ve öznitelikleriÜniteler 8.1-8.13, 16.1-16.6 Ek kaynak: Üniteler 8.14-8.15, 16.7 Thinking in Java: Access Control, Reusing Classes
5Nesne yönelimli programlama Sınıf kalıtım Polimorfizm Java Arayüz mekanizması Erişilebilirlik değiştiricileriÜniteler 9.1-9.7, 10.1-10.7 Thinking in Java: Polymorphism, Interfaces
6Grafik Kullanıcı Arabirimi BileşenleriÜniteler 14, 15.1-15.7 Ek kaynak: Üniteler 3.9, 4.14, 5.10, 6.13, 7.15, 8.16, 9.8, 15.8
7Grafikler ve Java 2D sınıflar Java Inner sınıflarıThinking in Java: Inner classes, Holding your objects, Graphical User Interfaces
8Ara Sınav 1
9 İstisnalar Dosyalar ve Akımlar Çoklu kullanımÜniteler 11.1-11.9, 17, 26.1-26.5 Ek kaynak: Üniteler 11.10-11.13, 26.6-26.12 Thinking in Java: Exceptions, I/O, Concurrency
10 İstisnalar Dosyalar ve Akımlar Çoklu kullanımÜniteler 11.1-11.9, 17, 26.1-26.5 Ek kaynak: Üniteler 11.10-11.13, 26.6-26.12 Thinking in Java: Exceptions, I/O, Concurrency
11Java Koleksiyonları çerçevesi Java kullanarak veritabanlarına erişme JDBC sınıflarıÜniteler 20.1-20.12 Ek kaynak: Üniteler 20.13-20.15, 28 Thinking in Java: Containers, Containers in depth, Supplement on JDBC
12Ağlar12 Ağlar Üniteler 27.1-27.6 Ek kaynak: Chapter 27.7-27.9 Thinking in Java: Supplement on Networking
13Web Uygulamaları ve ServletlerÜnite 29
14Proje Geliştirme
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama1313
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği33
Ödev33
Sunum/Jüri15
Projeler16
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama132
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev32
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği31
Projeler120
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok