Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Soğuk Savaş Sonrası OrtadoğuSBU610937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Akif Okur
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTürk dış politikasında ortaya çıkan önemli gelişmeler konusunda özellikle Ortadoğu bölgesi bazında öğrencilere belli bir görüş açısı kazandırmak Ortadoğu'da yeni ortaya çıkan gelişmeleri incelemek ve bu geişmelerin küresel ve bölgesel güçlerin ortadoğu politikaları üzerinde etkilerini anlamak.
Dersin İçeriğiGlobal düzeyde ortaya çıkan değişimlerin, Ortadoğu coğrafyasında yer alan ülkeleri bölgesel düzeyde nasıl bir değişim ve dönüşüme uğrattığı sorusu, dersin odak noktasını oluşturacaktır. Bu çerçevede derste ele alınacak bazı konu başlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. 1) Ortadoğu’da Global Aktörlerin (ABD, Çin, Hindistan) Çıkarları Doğrultusunda Ortaya Çıkan gelişmeler ve Bölgeselcilik Politikasının Sınırları. 2) ABD’nin Ortadoğu Politikaları ve Ortaya Çıkan Güç Boşluğu a) Irak Harekatı ve Ortadoğu’da Değişen Dengeler (kimlik, güvenlik ve sistem temelinde tartışılması) 3) Bölgede Genel Olarak Değişen Güç Dengeleri a) İran’ın artan nüfuzu ve nükleer güç olma çabaları b) Körfez ülkelerinin artan güvenlik kaygıları ve İran c) Bölgede Şii-Sünni karşıtlığı çerçevesinde belirlenen kimlik krizi ve İsrail-Sünni yönetimlerinyakınlaşması 4) Türkiye’nin Ortadoğu’da Yenilenen Politikaları a) Irak’ta ki güç boşluğu ve Türkiye’nin PKK ile mücadelesi b) Türkiye’nin İran ve Suriye ile yakınlaşması c) Türkiye’nin Körfez ülkeleri ile yakınlaşma politikası örneği ile yola çıkarak Türkiye’nin çeşitlendirilmiş, çok boyutlu dış politikasını anlamak d) Türkiye’nin İsrail karşıtlığı çerçevesinde oluşturduğu iyi komşuluk ilişkilerinin sürdürülebilirliği e) Türkiye’nin arabulucu, kolaylaştırıcı ve istikrar sağlayıcı ülke olma potansiyelinin sınırlarının tartışılması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Raymond Hinnebush, Anoushiravan Ehteshami, The Foreign Policies of The Middle East States, Lynne Rienner publishers, 2002,
  • Anoushiravan Ehteshami,Raymond A. Hinnebusch, Syria and Iran: middle powers in a penetrated regional system, Routledge, 2002.
  • Buzan, B. and Weaver, , O. (2003), Regions and Powers: The Structure of International Security (Cambridge, Cambridge University Press).
  • Ken Booth, International Theory Positivism and Beyond, Cambridge University Press, 1996.
  • Cilja Harders, Matteo Legrenzi (eds) Beyond Regionalism and Regionalization in the Middle East, Ashgate, Hampshire, 2008.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Güncel gelişmeleri, tarihsel süreçle birlikte analitik bir şekilde yorumlama,değerlendirebilme beceri ve bilgisini kazanır.
  2. küresel güçlerin politikaları temelinde Ortadoğu’da ki gelişmeleri analiz edebilmek
  3. Ortadoğu’yu sistem analizi düzeyinde inceleyerek, bir alt sistem olarak Ortadoğu’nun değişen dinamiklerini bölgesel güçlerin güç ve rekabet ilişkileri temelinde analiz eder

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ortadoğu’da Global Aktörlerin (ABD, Çin, Hindistan) Çıkarları Doğrultusunda Ortaya Çıkan gelişmeler ve Bölgeselcilik Politikasının Sınırları.Monica Gariup, Regionalism and Regionalization: The State of the Art from a Neo-Realist Perspective, Cilja Harders, Matteo Legrenzi (eds) Beyond Regionalism and Regionalization in the Middle East, Ashgate, Hampshire, 2008, p. 77.
2ABD’nin Ortadoğu Politikaları ve Ortaya Çıkan Güç BoşluğuErtem, Helin, Turkey in the 21st Century
3Irak Harekatı ve Ortadoğu’da Değişen Dengeler Ertem, Helin, Turkey in the 21st Century
4Bölgede Genel Olarak Değişen Güç DengeleriRichard Rosecrance, “Is There a Balance of Power?” in Realism and the Balancing of Power: A New Debate, eds. John A. Vasquez and Colin Elman (Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2003), 159.
5İran’ın artan nüfuzu ve nükleer güç olma çabalarıKhan, Saira, Iran and NuclearWeapons, Routledge, 2010
6Körfez ülkelerinin artan güvenlik kaygıları ve İranOktav, Özden Zeynep , Basra Körfezi'nin Değişen Dinamikleri: İran-ABD-Suudi Arabistan İlişkileri, (2011)
7Bölgede Şii-Sünni karşıtlığı çerçevesinde belirlenen kimlik krizi ve İsrail-Sünni yönetimlerin yakınlaşmasıAlexander Wendt, “Collective Identity Formation and the International State,” American Political Science Review 88 (1994): 385
8Ara Sınav 1
9Irak’ta ki güç boşluğu ve Türkiye’nin PKK ile mücadelesi Özden Zeynep Oktav , The Syrian uprising and the Turkey-Syria quasi-alliance: a View from Turkey, pp. 240-256, (2013
10Türkiye’nin Körfez Ülkeleriyle yakınlaşmasıOktav, Özden Zeynep , Basra Körfezi'nin Değişen Dinamikleri: İran-ABD-Suudi Arabistan İlişkileri, (2011)
11Türkiye’nin İyi komşuluk politikası ve İsrailÖzcan, Mesut, Turkey in the 21st Century
12Arabulucu ülke olarak Türkiye’nin rolüOktav, Özden Zeynep, Türkiye’nin Değişen Dış Politikası, Yenigün, Cüneyt Efegil, Ertan, pp. 431-450, (2010)
13Türkiye’nin Ortadoğu politikalrının sınırı: Libya örneğiOktav, Özden Zeynep, Türkiye’nin Değişen Dış Politikası, Yenigün, Cüneyt Efegil, Ertan, pp. 431-450, (2010)
14Türkiye'nin Ortadoğu politikalarının sınırı: Libya örneği Oktav, Özden zeynep, Limits of Relations with the West, (2008)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım110
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması164
Derse Özgü Staj
Ödev240
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok