Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Moleküler Biyoloji 2MBG332246302
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMoleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Dersin KoordinatörüŞenay Vural Korkut
Dersi Veren(ler)Şenay Vural Korkut, Günseli Kurt Gür
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖkaryot ve prokaryotlarda gen anlatım mekanizmalarının öğretilmesi.
Dersin İçeriğiProkaryot ve ökaryotlarda gen anlatımı; transkripsiyon, transkripsiyonu düzenleyen faktörler, mRNA’nın işlenmesi, genetik kod, translasyon ve translasyon sonrası modifikasyonlarla işlevsel protein üretimi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Genes VIII, Benjamin Lewin, New Jersey: Prentice- Hall, 2004.
  • Molecular Biology of the Gene, James D. Watson, Tania A. Baker, Stephen P. Bell , Alexander Gann , Michael Levine , Richard Losick, Benjamin Cummings Pub Co., San Francisco, 2003.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Dersin sonunda öğrenciler Transkripsiyon, gen regülasyonu, RNA işlenmesi, ve translasyonun mekanizmasını bilirler.
  2. Dersin sonunda öğrenciler genomik ve fonksiyonel genomikteki gelişmelerin bakış açımızı nasıl geliştirdiğini anlayabilirler.
  3. Dersin sonunda öğrenciler moleküler bilgilerini HIV retrovirüs ve insan hastalık durumlarının altında yatan bozuklukları gibi kompleks mekanizmaları anlamak ve bu konuda hipotez oluşturmak için kullanabilirler.
  4. Dersin sonunda öğrenciler gel shift, nuclear run-on ölçümleri, promotor linker tarama, analizi gibi standart moleküler tekniklerin kullanıldığı deney sonuçlarını yorumlayabilirler.
  5. Dersin sonunda öğrenciler klasik deneylerin, DNA replikasyonunu, rekombinasyonunu, transkripsiyonu ve gen regulasyonunu anlamada nasıl katkıda bulunduğunu açıklayabilirler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-255555
PÇ-355555
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-1255555
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Prokaryotlarda gen anlatımı/ Lab. gruplarının oluşturulması, uygulamaların tanıtımı Ders Kitabı 1, Bölüm 26/
2Ökaryotlarda gen anlatımı/Bitkiden total protein izolasyonuDers Kitabı 1, Bölüm 28/
3Prokaryotlarda temel transkripsiyon mekanizmasının oluşumu, farklı uyaranlarla aktivasyon ve baskılama, transkripsiyon faktörleri/Protein çözeltisinin konsantre edilmesi (amonyum sülfat çöktürmesi, ultrafiltrasyon)Ders Kitabı 1, Bölüm 19/
4Prokaryotlarda temel transkripsiyon mekanizmasının oluşumu, farklı uyaranlarla aktivasyon ve baskılama, transkripsiyon faktörleri/Rekombinant proteinlerin afinite özelliklerinden yararlanarak saflaştırılmasıDers Kitabı 1, Bölüm 19/
5Ökaryotlarda temel transkripsiyon mekanizmasının oluşumu, farklı uyaranlarla aktivasyon ve baskılama, transkripsiyon faktörleri/Warburg – Christian yöntemi ile protein miktar tayiniDers Kitabı 1, Bölüm 20/
6Ökaryotlarda temel transkripsiyon mekanizmasının oluşumu, farklı uyaranlarla aktivasyon ve baskılama, transkripsiyon faktörleri/ Doğal olmayan (denatüre) poliakrilamid jel elektroforezi (sds-page) (Solüsyonların hazırlanması)Ders Kitabı 1, Bölüm 20/
7RNA’nın işlenmesiDers Kitabı 1, Bölüm 21/
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9mRNA Stabilitesi ve Lokalizasyonu /Doğal olmayan (denatüre) poliakrilamid jel elektroforezi (sds-page) (Yükleme-yürütme-yorumlama)Ders Kitabı 1, Bölüm 22/
10Katalitik RNA ve Düzenleyici RNA /Doğal poliakrilamid jel elektroforezi – zimogram analiziDers Kitabı 1, Bölüm 23,30/
11Genetik kod/ Western blotlama-IDers Kitabı 1, Bölüm 25
12Prokaryotlarda translasyon, tRNA, ribozomlar ve düzenleyici proteinlerin yapı ve fonksiyonları/ Western blotlama-IIDers Kitabı 1, Bölüm 24/
13Ökaryotlarda translasyon, tRNA, ribozomlar ve düzenleyici proteinlerin yapı ve fonksiyonları/Telafi deneyleriDers Kitabı 1, Bölüm 24/
14Translasyonun ardından işlevsel bir protein oluşması için gerekli işlemler /Telafi deneyleriDers Kitabı 1, Bölüm 24/
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar130
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati142
Laboratuar142
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev215
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer13
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok