Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Suda Çözünen Doğal Ve Sentetik ReçinelerKIM541837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Kimya ABD Kimya Yüksek Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Kimya ABD Fizikokimya Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKimya Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıSuda çözünen doğal ve sentetik polimerleri tanımak, bu polimerlerin hayatımızdaki yerini kavramak.
Dersin İçeriği1. Giriş 2. Suda Çözünebilen Doğal Polimerler: Aljinatlar, Alkil ve Hidroksi Alkil Selüloz, Karboksi Metil Selüloz, Karagenan, Guar Gam, Gam Agar, Gam Arabik, Gam Gatti, Gam Karaya, Gam Taragant, Hidroksi Etil Selüloz, Hidroksi Propil Selüloz, Lokust Been Gam, Pektinler, Nişasta ve Türevleri, Tamarind Gam, Ksantam Gam. 3. Suda Çözünen Sentetik Polimerler a) Direkt Olarak Suda Çözünebilen Sentetik Polimerler: Poli(akril amid), Poli(akrilik asit) ve Türevleri, Poli(etilen glikol), Poli(etilen oksit), Poli(vinil alkol), Poli(vinil pirolidon) b) Dolaylı Olarak Suda Çözünebilen Sentetik Polimerler: alkid reçineleri, epoksi reçineleri, formaldehid reçineleri, poliesterler, poliüretanlar, polisiloksanlar, polietilenimin, poliamidler, poliimidler, poli(etilen oksitler) 4. Suda Çözünen Polimerlerin Üretim Yöntemleri 5. Suda Çözünen Polimerlerin Uygulamaları 6. Yeni Teknolojiler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1) Water Soluble Polymers, Yale L. Maltzer, Noyes Data Corparation, 1981. 2) Handbook of Water Soluble Gums and Resins, R.L.Davidson, Mc Graw Hill, 1992. 3) Elektronik kaynaklar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Kimya lisans düzeyi yeterliliklerini temel alarak, aynı ya da farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, analiz eder ve yorumlar.
  2. Kimya ve ilgili alanlardaki çalışmalarda araştırma yöntemlerini, kazandığı ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak uygulayabilir.
  3. Kimya ve kimya ile ilgili alanlarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
  4. Kimya ve ilgili alanlarda uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilir ve analitik düşünme yeteneğini kullanabilir.
  5. Kimya ve ilgili alanlarda edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş-Ders notları ve diğer kaynaklar
2Suda Çözünebilen Doğal Polimerler: Aljinatlar, Alkil ve Hidroksialkil Selüloz, Hidroksietil Selüloz, Hidroksipropil Selüloz, Karboksimetil Selüloz-Ders notları ve diğer kaynaklar
3Karagenan, Pektinler, Nişasta ve Türevleri-Ders notları ve diğer kaynaklar
4Gam Karaya, Ksantam Gam, Gam Taragant, Lokust Been Gam, Tamarind Gam-Ders notları ve diğer kaynaklar
5Guar Gam, Gam Agar, Gam Arabik, Gam Gatti-Ders notları ve diğer kaynaklar
6Suda Çözünen Sentetik Polimerler: a) Direkt Olarak Suda Çözünebilen Sentetik Polimerler: Poliakrilamid, Poliakrilik Asit ve Türevleri, Polietilen Glikol -Ders notları ve diğer kaynaklar
71. Yıliçi Sınavı-Ders notları ve diğer kaynaklar
8Ara Sınav 1
9b) Dolaylı Olarak Suda Çözünebilen Sentetik Polimerler: alkid reçineleri, epoksi reçineleri, formaldehid reçineleri -Ders notları ve diğer kaynaklar
10Poliesterler, poliüretanlar, polisiloksanlar-Ders notları ve diğer kaynaklar
11Poli(etilen imin), poliamidler, poliimidler, poli(etilen oksitler)-Ders notları ve diğer kaynaklar
12Suda Çözünen Polimerlerin Üretim Yöntemleri-Ders notları ve diğer kaynaklar
13Suda Çözünen Polimerlerin Üretim Yöntemleri-Ders notları ve diğer kaynaklar
14Suda Çözünen Polimerlerin Uygulamaları, Yeni Teknolojiler -Ders notları ve diğer kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım145
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev110
Sunum/Jüri120
Projeler00
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar125
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj00
Ödev162
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler00
Sunum / Seminer13
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok