Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilimsel Araştırma Yöntem TeknikleriEGT512137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Seçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüAydın Balyer
Dersi Veren(ler)Mithat KORUMAZ
Asistan(lar)ıİrem Demir Arıcı, Zehra YALÇIN
Dersin AmacıBu dersin amacı; karma araştırma yöntemlerinin (nicel ve nitel) öğrencilerce anlaşılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda nicel ve nitel paradigmalar için uygun stratejiler ele alınacaktır. Özel konular, sorunlar ve karma yöntemler kullanılarak, karşılaşılan hususlar ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Çeşitli karma modellerin eğitim ve insan hizmetleri için geçerli olacak şekilde tasarlanması ile pozitivizm ve yapılandırmacılık arasındaki çatışma incelenecektir.
Dersin İçeriğiBu ders, uygulamalı eğitim alanlarında araştırma çalışmalarının tasarımına bir giriş sağlamaktadır. Araştırma çalışmalarının tasarımı ve uygulanması güncel eğitim sorunları ile bağlamsallaştırılmış ve gerçek dünyanın pratik kısıtlamaları dikkate alınmıştır. İşlenen konular, araştırma soruları/hipotezlerin formülasyonu, araştırma yapılarının operasyonel tanımları, örnekleme yöntemleri, deneysel ve yarı deneysel tasarımlar, iç ve dış geçerliliği olan tehditler, psikometrik ve istatistiksel yöntemler, nicel ve nitel araştırma, veri analizi ve araştırma raporu yazma gibi konuları içermektedir. Her bir ders araştırma tasarımı ve metodolojisinin belli bir yönüne odaklanıp, dergilerdeki ve araştırma raporlarındaki makalelerin metotları ile eğitimdeki önemli sorunları araştırır. Araştırmanın niteliği, tasarımın etkisi ve veri toplama yöntemleri tartışılacaktır. Dönem sonunda öğrenciler 20 sayfalık final ödevini tamamlayacak, öğrencilerin ilgisi dâhilinde bir araştırma taslağı hazırlanacaktır. Öğrenciler son araştırma önerisi üzerinde sunum hazırlayıp, sözlü olarak anlatacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Any basic guide to the use of SPSS statistical software
 • Clark, V.P. & Creswell, J. W. (2009). Understanding Research: A Consumer’s Guide (10thedition). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 • Creswell, J. W. (2008) Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (Third Edition) Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill Prentice Hall.
 • McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2006). Research in Education: Evidence-Based Inquiry, 6th Edition. Boston: Pearson Allyn and Bacon.
 • Tashakoori, A. & Tedley, C. (2003). Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Glesne, C. (2011). Becoming Qualitative Researchers: An Introduction, (4th Edition). Boston, MA: Pearson Press
 • American Psychological Association (APA). (2010). Publication Manual of the American Psychological Association. (6th Ed.). Washington, DC: American Psychological Association.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci eğitim araştırmalarındaki sorunları tartışır.
 2. Öğrenci nicel araştırma ilkelerini açıklar.
 3. Öğrenci nitel araştırma ilkelerini açıklar.
 4. Öğrenci araştırma stratejilerini ve tasarım çeşitlerini açıklar.
 5. Öğrenci nicel ve nitel araştırmada örnekleme stratejilerini açıklar.
 6. Öğrenci araştırmaları analiz eder.
 7. Öğrenci araştırma yöntemlerini eleştirir.
 8. Öğrenci nitel ve nicel araştırmada yazım ve gösterim kurallarını uygular.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sınıf Dağıtımı İçin Oryantasyon / Müfredatın İçeriğini Kolaylaştırmaya Yönelik Müzakereler (Ders ve Alana giriş)İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Araştırma ve Bilimsel İncelemeye Girişİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Eğitim Araştırması Sorunları ve Sorularıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Nicel Araştırma İlkeleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Nitel Araştırma İlkeleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6 Stratejiler, Tasarım Çeşitleri, Tasarım ve Kararlara Genel Bakış  Ethical Considerations  Etik Hususlarİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Literatür Taramasıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1
9Nitel ve Nicel Araştırmada Muhtemel Veri Toplama Sonuçları ve Örnekleme Stratejileriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10Araştırma Analiziİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Araştırma Yöntemlerini Eleştirmeİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Karma Araştırma Yöntemleri, Nicel ve Nitel Araştırmada Yazım ve Gösterimlerİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Ara sınavİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Araştırma Önerisi Yazma ve Değerlendirmeİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri110
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1410
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler112
Sunum / Seminer29
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok