Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitimde Program GeliştirmeEGT512337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüYavuz Erişen
Dersi Veren(ler)Yavuz Erişen, Bülent ALCI
Asistan(lar)ıEsra Kerimoğlu
Dersin AmacıBu dersin amacı eğitim ve öğretimde değişen paradigmalar ve hayat boyu eğitim anlayışı çerçevesinde; insan kaynaklarının eğitim ve öğretim yoluyla niteliğinin artırılması ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için okul veya kurum kuruluşlarda program geliştirme çabalarına katkı sağlayabilecek uzmanlık düzeyinde bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiProgram Geliştirme ile ilgili temel kavramlar, Program Geliştirme ihtiyacı, Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri, Eğitim Programı Tasarımı ve Modelleri, Türkiye’de ve Dünyada Program Geliştirme Çabaları, Program Geliştirmenin Planlanması, İhtiyaç Analizi, Amaçlar ve Kazanımlar, Kazanımların Sınıflandırılması, İçerik düzenleme yaklaşımları, Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi ve Öğrenme Yaşantıları, Sınama Durumları, Programların Denenmesi, Programların Değerlendirilmesi, Program Geliştirmede Yeni Yönelimler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Ornstein, A. C., Hunkins, F. P. 2003. Curriculum: Foundations, Principles, and Issues. Allyn & Bacon.
 • Reigeluith, C. M. 1999. Instructional Design Theories and Models Volume II. New Jersey: Lawrence Erlbaum Asociates, Inc.
 • Demirel, Ö. (2004). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme (7. Baskı).
 • Veysel Sönmez. Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Anı Yayıncılık. 2009
 • Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme teori ve teknikler. Ankara: Alkım yay.
 • G.J. Posner. Analyzing the Curriculum. McGraw-Hill: Boston. 2004
 • Bilen, M. (1994). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı yayıncılık
 • Bloom, B. S. (1994). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (Çev.: D. A. Özçelik.) Ankara: MEB Yayınevi.
 • Doğan, H. (1997). Eğitimde program ve öğretim tasarımı. Ankara: Önder Matbaacılık.
 • Erden, M. (1995). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Ertürk, S. (1997). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş
 • Hesapçıoğlu, M. (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri eğitim programları ve öğretim
 • Senemoğlu, N. (1997). Gelişim, öğrenme ve öğretme. Ankara: Usem Yayınları
 • Sönmez, V. (2005). Eğitim Felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Şeker, H. (Editör). (2012). Eğitimde Program Geliştirme Kavramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Yüksel, S. (2004). Örtük program. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Program geliştirme ve öğretime ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
 2. Eğitim programının öğeleri arasındaki ilişkiyi açıklayabilme
 3. Program geliştirme sürecinin her bir aşamasında neler yapıldığını özetleyebilme
 4. Eğitim programlarının temellerini kavrayabilme
 5. Program tasarım yaklaşımlarını örneklerle açıklayabilme
 6. Program geliştirme sürecinde rol alanları ve görevlerini açıklayabilme
 7. İhtiyaç analizi süreci, yaklaşım ve yöntemlerini kavrayabilme
 8. Program geliştirme sürecinde amaç ve kazanım yazmanın temel ilkelerini sıralayabilme
 9. Öğrenme alanlarına göre kazanım yazabilme
 10. İçerik düzenleme yaklaşımlarını temel özelliklerine göre karşılaştırabilme
 11. Öğretme ve öğrenme yaşantıların tasarımında rol alan öge ve süreçleri örneklerle açıklayabilme
 12. Program değerlendirme süreçlerini farklı değerlendirme yaklaşımlarına göre açıklayabilme
 13. Uygulamada olan bir öğretim programını program geliştirme ilkelerine göre eleştirebilme

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8DÖÇ-9DÖÇ-10DÖÇ-11DÖÇ-12DÖÇ-13

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Program geliştirmede temel kavramlar.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Program geliştirmenin tarihi temelleri.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Program geliştirmenin toplumsal temelleri.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Program geliştirmenin felsefi temelleri.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Program geliştirmenin psikolojik temelleri.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Program tasarımı yaklaşımları.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Program geliştirme modelleri.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1
9Program geliştirmenin planlanması.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10İhtiyaç analizi.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Program tasarısı hazırlama. İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Programın denenmesi..İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Programın değerlendirilmesi.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Program geliştirme çalışmalarında süreklilik.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev230
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev325
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler220
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok