Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İleri İstatistik ve UygulamalarıEGT510837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Seçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüAydın Balyer
Dersi Veren(ler)Mithat KORUMAZ
Asistan(lar)ıİrem Demir Arıcı, Zehra YALÇIN
Dersin AmacıEğitim bilimlerinde ileri istatistik teknikleri ile analiz yapmak, yorumlamak ve anlamak.
Dersin İçeriğiÖlçek türleri ve değişkenler tanımlama, SPSS programı tanıtımı, Değişken tanımlama ve veri girişi, Betimsel istatistik analizi, Normallik incelemesi, Küçük örneklem t testleri (tek örneklem, bağımsız örneklem ve bağımlı örneklem t testi), Varyans analizi, İki yönlü varyans analizi, Korelasyon ve Regresyon analizi, Çoklu Regresyon analizi, Parametrik olmayan testler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Uygulamalı Eğitim İstatistiği, Hazım Ayatar
 • Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları, Şener Büyüköztürk Güçlü Şekercioğlu Ömay Çokluk
 • Sosyal Bilimler için İstatistik, Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Bökeoğlu Nilgün Köklü
 • Büyüköztürk, Ş. (2011) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (15.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Turgut, M.F. & Baykul, Y. (2011) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (3.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özdamar, K. (1997), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskisehir.
 • Ravid, R. (2000) Practical Statistics for Educators (2nd Ed.). Maryland: University Press of America.
 • Healey, J.F. (2007) The Essentials of Statistics: A Tool for Social Research. Belmont, CA: Thomson.
 • Gravetter, F.J. & Wallnau, L.B. (2011). Essentials of Statistics for the Behavioral Sciences (7th Ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
 • Popham, W.J. (1992) Understanding Statistics in Education. Itasca, Ill. : F.E. Peacock
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci eğitim istatistiği ile ilgili temel kavram ve ilkeleri kavrar.
 2. Öğrenci istatistikte kullanılan betimsel istatistikleri kullanır.
 3. Öğrenci betimsel analizleri uygun veride kullanır.
 4. Öğrenci istatistikte kullanılan ilişkisel istatistikleri kullanır.
 5. Öğrenci ilişkisel analizleri uygun veride kullanır.
 6. Öğrenci istatistikte kullanılan karşılaştırmalı istatistikleri bilir.
 7. Öğrenci istatistik analizi sonuçlarını yorumlar

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7
PÇ-14555555
PÇ-25555555
PÇ-34445555
PÇ-44444444
PÇ-55555555
PÇ-65444444
PÇ-75555555
PÇ-84555555
PÇ-94444444
PÇ-105555555
PÇ-115555555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İstatistik ve istatistiğe ilişkin kavramlar: ölçek türleri, hipotez ve araştırma sorularıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analiz edilmesi
2Betimsel İstatistik:Frekans dağılımı, merkezi eğilim ve dağılım ölçümleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analiz edilmesi
3Normal dağılım eğrisi ve standart puanlarİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analiz edilmesi
4Çıkarımsal istatistik ve hipotez kurmaİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analiz edilmesi
5Tek örneklem t-testiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analiz edilmesi
6Bağımsız örneklem t testiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analiz edilmesi
7Bağımlı örneklem t-testiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analiz edilmesi
8Ara Sınav 1
9İki yönlü ANOVA ve posthoc testlerİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analiz edilmesi
10İki yönlü ANOVA ve posthoc testlerİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analiz edilmesi
11Korelasyonİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analiz edilmesi
12Basit doğrusal regresyonİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analiz edilmesi
13Çoklu regresyonİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analiz edilmesi
14Parametrik olmayan testler: Ki-kare testiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analiz edilmesi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım15
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev415
Sunum/Jüri
Projeler115
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması146
Derse Özgü Staj
Ödev415
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok