Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitimin Tarihi ve Sosyal TemelleriEGT511137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüMustafa Gündüz
Dersi Veren(ler)Mustafa Gündüz, Vefa Taşdelen
Asistan(lar)ıBüşra Tombak İlhan
Dersin AmacıEğitim diğer pek çok alanın bir bileşkesidir. Tarih, kültür, siyaset, ekonomi, din, dil, edebiyat ve hukuk gibi disiplinlerin birikim ve normlarının bireylere aktarıldığı alandır. Dolayısıyla eğitimin ne olduğunu ancak onu oluşturan disiplinleri ve arasındaki ilişkiyi görerek anlamak mümkündür.
Dersin İçeriğiEğitimin tarihi, sosyal, felsefi ve kültürel içeriğinin ve temellerinin farklı eserler, programlar ve uygulamalar yoluyla öğrenilmesi. Farklı disiplinler ile eğitim arasındaki ilişkiyi görmek.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Mustafa Gündüz, Osmanlı Mirası, Cumhuriyet'in İnşası, Modernleşme, Eğitim, Kültür ve Aydınlar, Ankara: Lotus Yay.,2010.
  • Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Ankara:PegemA Yay., 2011.
  • Gerald Gutek, Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar, Ankara: PegemA
  • Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, İstanbul: Eser Mat., 1977.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler eğitimin tarihsel temellerinde etkili olan kişiler, düşünceler, sistemler, devletler ve eserleri tanır.
  2. Öğrenci eğitimin toplumla ilişkisini görür ve felsefi alt yapısını bilir.
  3. Öğrenci eğitim, tarih, kültür, siyaset, ekonomi, din, dil, edebiyat ve hukuk gibi disiplinlerin birikim ve normlarının ne olduğunu ve onları oluşturan disiplinleri ve arasındaki ilişkiyi açıklar.
  4. Öğrenciler eğitimde yer alan sosyal meselelerin nasıl ele alınacağını tespit edebilir.
  5. Öğrenciler tarihsel tecrübenin güncel eğitim sorunlarını çözmede nasıl kullanılacağını açıklar..

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Temel kaynakların ve yardımcı kaynakların tanıtılması ve elde edilmesi.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analiz edilmesi
2Eğitimin tarihsel temelleri üzerine yerli kaynaklarKaynakların incelenmesi ve çalışma yöntemlerinin belirlenmesi
3Eğitim tarihinin yabancı kaynaklarıYabancı kaynakların incelenmesi
4Eğitimin felsefi temelleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analiz edilmesi
5Eğitimin sosyolojik temelleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analiz edilmesi
6Eğitimin kültürel temelleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analiz edilmesi
7Ara sınav
8Ara Sınav 1
9Türk eğitim sisteminin özgün mirasıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analiz edilmesi
10Türk eğitim sisteminin özgün mirasıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analiz edilmesi
11Tarihsel eğitim sorunları ve bu güne etkileriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analiz edilmesi
12Batılılaşma dönemi eğitim, toplum ve devletİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analiz edilmesi
13Erken Cumhuriyet döneminde eğitim, kültür, devlet ve felsefe.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analiz edilmesi
14Erken Cumhuriyet döneminde eğitim, kültür, devlet ve felsefe.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analiz edilmesi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği15
Ödev215
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması164
Derse Özgü Staj
Ödev216
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği116
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)216
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)148
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok