Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Olasılık ve İstatistikELM241234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Elektrik Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Kimya Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Kimya Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimElektrik Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüAslan İnan
Dersi Veren(ler)İbrahim Şenol
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı olasılık ve İstatistikte bazı temel terimler ve kavramları vermek ve mühendislikte istatiksel yöntemler ve olasılık teorisinin nasıl ve niçin kullanılacağını öğretmektir.
Dersin İçeriğiTemel kavramlar ve olasılık kuralları / Rastgele değişkenler: Ayrık ve sürekli / Beklenen değer ve varyans, kovaryans / Değişkenli Marjinal ve Koşullu dağılımlar / Popüler dağıtımlar / Örnekleme ve Tanımlayıcı İstatistik / Olasılık teorisine giriş / Aralık tahmini / Hipotez testleri / Basit doğrusal regresyon ve korelasyon
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Temel İstatistik, Prof.Dr. Münevver Turanlı & Prof.Dr. Selahattin Güriş, Der Yayınları, 2010.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Betimsel istatistik temel ilkelerini kullanma
  2. Rasgele değişkenlerden sonuç çıkarma ve basit olasılıkları hesaplama
  3. İstatistiksel anketleri kontrol etme ve/veya gerçekleştirme
  4. Bu ders için genel terminoloji kullanma

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Olasılık ve istatistiğe giriş, tarihçesi, interdisipliner olguları, genel uygulama alanları
2Verilerin Düzenlemesi (basit, frekans ve sınıflı seriler, birikimli-oransal frekanslar, grafikler)
3Ortalamalar (Aritmetik, Mod, Medyan …) Rastgele değişkenler (Ayrık ve sürekli rastgele değişkenler, yoğunluk ve dağılımlar)
4Olasılık (Örnek uzay, olay, aksiyomlar, küme teorisi, sayma, permütasyon, kombinasyon) şartsal olasılık, Bayes teoremi) Değişkenlik ve Asimetri Ölçüleri Rastgele değişkenler (Beklenen değer, varyans, kovaryans)
5Rastgele Değişkenler (Sürekli rastgele değişkenler)
6Rastgele Değişkenler (Kesikli rastgele değişkenler)
7Kesikli Olasılık Dağılımları (Bernoulli, Binom, Hipergeometrik, Poisson)
8Sürekli Olasılık Dağılımları (Gama, Beta, Normal)
9Tahmin teorisi 1(Tahmin ve tahmin yöntemleri, anakütle ortalaması ve oranı aralık tahmini)
10Tahmin teorisi 2(Ortalamlar ve oranlar arasındaki, anakütle varyansı aralık tahmini)
11Hipotez Testleri 1(Hata tipleri, kritik değer, karar verme, ortalamaların testi, oranların testi)
12Yarıyıl İçi Sınavı
13Hipotez Testleri 2(Ortalamalar arasındaki farkın testi,oranlar arasındaki farkın testi,varyans testi)
14Basit Regresyon ve Korelasyon 1(Parametre tahmini, belirlilik katsayısı, regresyon Modeli)
15Basit Regresyon ve Korelasyon 2 (Eğrisel korelasyon ve regresyon)
16Yarıyıl Sonu Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)17
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok