Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkiye Siyasetinde Güncel KonularSBU450234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüFulya Memişoğlu
Dersi Veren(ler)Fulya Memişoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders öğrencilerin Türkiye’nin güncel siyasetinde önemli yer tutan göç ve iltica alanında geliştirdiği politikalarla ilgili bilgi edinmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders hem Türkiye'nin göç politikalarını hem de uluslararası göç ve iltica alanında çeşitli kavramlar, teoriler ve güncel tartışmaları incelemektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Bakewell, Oliver (2015) ‘Göç Kuramında Yapı ve Fail Kavramları Üzerine Bazı Görüşler’, Göç Araştırmaları Dergisi, 1(2): 188-218. (çeviri) http://www.gam.gov.tr/files/sayi2-6.pdf Boucher, Anna ve Justin Gest (2015) ‘Göç Çalışmaları Dönüm Noktasında: Göç Rejimi Tipolojilerine İlişkin Bir Eleştiri’, Göç Araştırmaları Dergisi, 1(2): 152-187. (çeviri) http://www.gam.gov.tr/files/sayi2-5.pdf Castles, Stephen, Hein de Haas and Mark Miller (2014) The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, Intro + Theories of Migration+ How Migration Transform Societies Castles, Stephen & Nicholas Van Hear (2011) Root Causes, Betts (ed) Global Migration Governance. Chatty, D. (2010) Dispossession and Displacement in the Modern Middle East, Cambridge: Cambridge University Press. (Chapter 1). İçduygu, Ahmet; Sema Erder, Ömer Faruk Gençkaya (2014) ‘Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları , 1923-2023, Koç Üniversitesi MİREKOÇ Göç Araştırmaları Merkezi. BÖLÜM 2: ‘Bir Siyaset ve Siyasa Alanı Olarak Uluslararası Göç: Son Yüzyılda Dünya ve Türkiye’, s.26-70. Ihlamur-Öner, G.S. & Öner, N. A. Şirin (2012) Küreselleşme Çağında Göç, s. 13-48. Massey, Douglas et al. (1993) ‘Uluslararası Göç Kuramlarının Değerlendirilmesi’, Göç Dergisi, 1(1): 11-46. (çeviri) https://dergi.tplondon.com/index.php/goc/article/view/546/539 Goodwin-Gill G. (2008) ‘The politics of Refugee Protection, Refugee Survey Quarterly, 27(1).
 • İnan, Canan Emek (2016) ‘Türkiye’de Göç Politikaları: İskân Kanunları Üzerinden Bir İnceleme’, Göç Araştırmaları Dergisi, 2(3):10-33. http://www.gam.gov.tr/files/Ocak-Haziran-2016.pdf Zorbay, Taner (2017) ‘1950’ler Türk Dış Politikasında Göç Meselesi: Yugoslavya’dan Türkiye’ye Serbest Göç ve Köprülü/Titoveles İlçesi ÖrneğI’, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1):318-335. http://joiss.karabuk.edu.tr/Makaleler/1660028952_19. Taner Zorbay.pdf Nurcan Özgür Baklacıoğlu, Nurcan Özgür (2016) ‘Yugoslavya’dan Türkiye’ye Göçlerde Sayılar, Koşullar ve Tartışmalar’, Erdoğan, Murat ve Ayhan Kaya (der.) Türkiye’nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’de Göçler, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 193-215.
 • Abadan-Unat, Nermin (2016) ‘Türkiye’nin Son Elli Yıllık Emek Göçü: Yorum, Eleştiri, Öngörü’, Erdoğan, Murat ve Ayhan Kaya (der.) Türkiye’nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’de Göçler, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 261-274. Kaya, Ayhan ve Ferhat Kentel (2005) Euro-Türkler Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Köprü mü Engel mi? İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. Kaya, Ayhan (2015) Euro-Türkler, Kuşaklararası Farklılıklar, İslam ve Entegrasyon Tartışmaları. http://www.gam.gov.tr/files/Aralık-2015.pdf
 • Erdoğan, Murat ve Ayhan Kaya (2016) Türkiye’nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’de Göçler, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. Rittersberger-Tılıç, Helga Türkiye’de Düzensiz Göçmen İşçileri ‘Yönetmek’
 • Susan Martin and Amber Callaway (2011), Human Trafficking and Smuggling Betts(ed.) Global Migration Governance. Karaçay, Ayşem Biriz (2017), “Shifting Human Smuggling Networks Along Turkey’s Borders”, Turkish Policy Quarterly, Winter. http://turkishpolicy.com/files/articlepdf/shifting-human-smuggling-networks- along-turkeys-borders_en_1855.pdf (01.10.2018). IOM (2018), “Missing Migrants Project”, International Organisation of Migration, https://missingmigrants.iom.int (01.10.2018). Memişoğlu, Fulya (2019) Uluslararası İlişkiler ve Göç Bağlamında İnsan Ticareti, Güvenlik Stratejileri Dergisi
 • Mandacı, Nazif ve Gökay Özkerim (2013) ‘Uluslararası Göçlerin Bir Güvenlik Konusuna Dönüşümü: Avrupa’da Radikal Sağ Partiler ve Göçün Güvenlikleştirilmesi’, Uluslararası İlişkiler, 10(39): 105-130. http://www.uidergisi.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/Mandaci-Ozerim-Uluslararasi-Goclerin-Bir-Guvenlik-Konusuna-Donusumu.pdf Furkan Şen, Yusuf Gözde Özkorul (2016) ‘Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerinde Yeni Bir Eşik: Sığınmacı Krizi Bağlamında Bir Değerlendirme’, Göç Araştırmaları Dergisi, 2-2:86-119. http://www.gam.gov.tr/files/Sayi4.pdf Aydın, G. (2016) http://www.gam.gov.tr/files/Sayi4.pdf, s.171-207. Niemann, Arne and Natascha Zaun (2018), “EU Refugee Policies and Politics in Times of Crisis: Theoretical and Empirical Perspectives”, Journal of Common Market Studies, 56 (1): 3-22. Spijkerboer, Thomas (2016), “Europe’s Refugee Crisis: A Perfect Storm”, https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre- criminology/centreborder-criminologies/blog/2016/02/europe’s-refugee Zaragoza-Cristiani, Jonathan (2015), “Analysing the Causes of the Refugee Crisis and the Key Role of Turkey: Why Now and Why So Many”, European University Institute Working Paper RSCAS 2015/95. Tartışma Soruları: AB- Türkiye ilişkileri Türkiye’nin göç yönetim politikalarını nasıl etkilemiştir?
 • Ineli-Ciger, M. (2014), “Implications of the New Turkish Law on Foreigners and International Protection and Regulation no. 29153 on Temporary protection for Syrians Seeking Protection in Turkey” Oxford Monitor of Forced Migration, No. 4(2). Devlet-Karapınar, Yelda (2018), “The Contemporary Lens in International Relations: Migration and Foreign policy Nexus in Turkey”, Perceptions, Volume XXII: 4. Kale, Başak (2018), “The Limits of an International Burden-sharing Approach: Syrian Refugee Protection Crisis and its Consequences on Turkey’s Refugee Policy”, Perceptions, Volume XXII: 4. Kirişçi, Kemal. 1996. Refugees of Turkish origin: Coerced immigrants to Turkey since 1945. International Migration 34(3): 385-412. Kirişçi, Kemal. 2000. Disaggregating Turkish citizenship and immigration practices. Middle Eastern Stud- ies 36 (3): 1-22. Kirişçi, Kemal. 2003. The question of asylum and illegal migration in European Union: Turkish Relations. Turkish Studies 4(1): 79-106. Ciğer, Meltem Ineli (2016) ‘Uluslararası Hukuka Uygun Geçici Koruma Rejiminin Unsurları Üzerine’, Göç Araştırmaları Dergisi, 2(3), s.62-69; http://www.gam.gov.tr/files/Ocak-Haziran-2016.pdf Icduygu, Ahmet ve Eleni Diker (2017) ‘Labor Market Integration of Syrian Refugees in Turkey:From Refugees to Settlers’, Göç Araştırmaları Dergisi, 3:1, s.12-35. http://www.gam.gov.tr/files/sayi5.pdf Balcı, Meral ve Ceren Ece Göcen (2018) ‘Türkiye’de Suriyeli Göçmenlerin Siyasi ve Hukuki Durumu’, Uluslararası Afro-Avrasya Araştırma Dergisi, 5. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/412569 İçduygu, Ahmet (2015), “Syrian Refugees in Turkey, the Long Road Ahead”, Migration Policy Institute, https://www.migrationpolicy.org/research/syrian- refugees-turkey-long-road-ahead (01.10.2018). Memişoğlu, Fulya and Asli Ilgıt. 2017. Syrian refugees in Turkey: An analysis of multifaceted challenges, players and policies. Mediterranean Politics 22 (3): 317-338. Memişoğlu, Fulya. 2014. Between the legacy of nation-state and forces of globalization: Turkey’s man- agement of mixed migration flows. RSCAS Working Papers 122. Florence: European University Institute.
 • Migrant Integration Policy Index (MIPEX) How countries are promoting integration of immigrants, http://www.mipex.eu/ Smyth, Geri, Stewart Emma, Da Lomba Sylvia (2010) Introduction: Critical Reflections on Refugee Integration: Lessons from International Perspectives, Journal of Refugee Studies, 23(4). Mulveyi Gareth (2010) When Policy Creates Politics: the Problematizing of Immigration and the Consequences for Refugee Integration in the UK, Journal of Refugee Studies, 23(4). Mapping of Asylum Seekers and Refugees Integration Policies across EU Member States https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1274&langId=en&intPageId=4316 Şimşek, Doğuş and Metin Çorabatır (2016), “Challenges and Opportunities of Refugee Integration in Turkey”, Research Centre on Asylum and Integration (IGAM) Report, http://www.igamder.org/wp- content/uploads/2017/01/Challenges-and-opportunities-of-refugee-integration- in-turkey-full-report.pdf
 • • Betts, Alexander (2011) Global Migration Governance, Oxford University Press. • Castles, Stephen, Hein de Haas and Mark Miller (2014) The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. • Erdoğan, Murat ve Ayhan Kaya (2016) Türkiye’nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’de Göçler, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. (Fotokopi) http://www.bilgiyay.com/Content/Files/Okuma-Parcalari/Goctarihibilgi.3-25.Pdf • Faist, Thomas (2003) Uluslararası Göç ve Ulusaşırı Toplumsal Alanlar (çeviri), Bağlam Yayıncılık. • Ihlamur-Öner, S. Gülfer & N. Aslı Şirin Öner (2012) Küreselleşme Çağında Göç, Kavramlar, Tartışmalar, İletişim Yayınları. • Ihlamur-Öner, S. Gülfer & N. Aslı Şirin Öner (2018) Uluslararası İlişkilerde Göç- Olgular, Aktörler, ve Politikalar. Der Yayınları. • İçduygu, Ahmet; Sema Erder, Ömer Faruk Gençkaya (2014) ‘Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları , 1923-2023, Koç Üniversitesi MİREKOÇ Göç Araştırmaları Merkezi
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler Türkiye'de tarihsel ve güncel göç ve iltica politikaları hakkında kapsamlı bilgi edinir
 2. Öğrenciler uluslararası göç ve iltica alanında kuramsal,kavramsal ve güncel tartışmalar hakkında bilgi edinir.
 3. Öğrenciler temel araştırma ve politika analizi becerileri geliştirir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin Sunumu Ders Planı
2Göç ve Siyaset II : Temel Kavramlar, Teorik YaklaşımlarBakewell, Oliver (2015) ‘Göç Kuramında Yapı ve Fail Kavramları Üzerine Bazı Görüşler’, Göç Araştırmaları Dergisi, 1(2): 188-218. (çeviri) http://www.gam.gov.tr/files/sayi2-6.pdf Boucher, Anna ve Justin Gest (2015) ‘Göç Çalışmaları Dönüm Noktasında: Göç Rejimi Tipolojilerine İlişkin Bir Eleştiri’, Göç Araştırmaları Dergisi, 1(2): 152-187. (çeviri) http://www.gam.gov.tr/files/sayi2-5.pdf Castles, Stephen, Hein de Haas and Mark Miller (2014) The Age of Migration: International Population Movement
3Göç ve Siyaset I : Temel Kavramlar, Teorik YaklaşımlarCastles, Stephen, Hein de Haas and Mark Miller (2014) The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, Intro + Theories of Migration+ How Migration Transform Societies Castles, Stephen & Nicholas Van Hear (2011) Root Causes, Betts (ed) Global Migration Governance. Chatty, D. (2010) Dispossession and Displacement in the Modern Middle East, Cambridge: Cambridge University Press. (Chapter 1). İçduygu, Ahmet; Sema Erder, Ömer Faruk Gençkaya (2014) ‘Türkiye’nin U
4Türkiye’de Göç Politikaları: Tarihsel Bakış IKale, Başak (2016) ‘Zorunlu Göçün Osmanlı İmparatorluğu Üzerindeki Etkileri’, Erdoğan, Murat ve Ayhan Kaya (der.) Türkiye’nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’de Göçler, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 153-167. Macar, Elçin (2016) ‘Yunanistan’dan Anadolu’ya Göç: Nüfus Mübadelesi’, Erdoğan, Murat ve Ayhan Kaya (der.) Türkiye’nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’de Göçler, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 171-185.
5Türkiye’de Göç Politikaları: Tarihsel Bakış IIİnan, Canan Emek (2016) ‘Türkiye’de Göç Politikaları: İskân Kanunları Üzerinden Bir İnceleme’, Göç Araştırmaları Dergisi, 2(3):10-33. http://www.gam.gov.tr/files/Ocak-Haziran-2016.pdf Zorbay, Taner (2017) ‘1950’ler Türk Dış Politikasında Göç Meselesi: Yugoslavya’dan Türkiye’ye Serbest Göç ve Köprülü/Titoveles İlçesi ÖrneğI’, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1):318-335. http://joiss.karabuk.edu.tr/Makaleler/1660028952_19. Taner Zorbay.pdf Nurcan Özgür Baklacıoğlu, Nurc
6Türkiye’den Avrupa Yönelik Göç, Diaspora PolitikalarıAbadan-Unat, Nermin (2016) ‘Türkiye’nin Son Elli Yıllık Emek Göçü: Yorum, Eleştiri, Öngörü’, Erdoğan, Murat ve Ayhan Kaya (der.) Türkiye’nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’de Göçler, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 261-274. Kaya, Ayhan ve Ferhat Kentel (2005) Euro-Türkler Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Köprü mü Engel mi? İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
71990’lardan itibaren Türkiye’ye Yönelik Göçler ve Politikalar Erdoğan, Murat ve Ayhan Kaya (2016) Türkiye’nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’de Göçler, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları. Rittersberger-Tılıç, Helga Türkiye’de Düzensiz Göçmen İşçileri ‘Yönetmek’
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerinde Göç ve İltica Politikaları Mandacı, Nazif ve Gökay Özkerim (2013) ‘Uluslararası Göçlerin Bir Güvenlik Konusuna Dönüşümü: Avrupa’da Radikal Sağ Partiler ve Göçün Güvenlikleştirilmesi’, Uluslararası İlişkiler, 10(39): 105-130. http://www.uidergisi.com.tr/wp-content/uploads/2015/04/Mandaci-Ozerim-Uluslararasi-Goclerin-Bir-Guvenlik-Konusuna-Donusumu.pdf Furkan Şen, Yusuf Gözde Özkorul (2016) ‘Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerinde Yeni Bir Eşik: Sığınmacı Krizi Bağlamında Bir Değerlendirme’, Göç Araştırmaları Dergisi, 2-2:86
10Türkiye Siyasetinde Güncel Göç Politikaları, Göç Yönetişimi IIneli-Ciger, M. (2014), “Implications of the New Turkish Law on Foreigners and International Protection and Regulation no. 29153 on Temporary protection for Syrians Seeking Protection in Turkey” Oxford Monitor of Forced Migration, No. 4(2). Devlet-Karapınar, Yelda (2018), “The Contemporary Lens in International Relations: Migration and Foreign policy Nexus in Turkey”, Perceptions, Volume XXII: 4.
11Türkiye Siyasetinde Güncel Göç Politikaları, Göç Yönetişimi IIKirişçi, Kemal. 1996. Refugees of Turkish origin: Coerced immigrants to Turkey since 1945. International Migration 34(3): 385-412. Kirişçi, Kemal. 2000. Disaggregating Turkish citizenship and immigration practices. Middle Eastern Stud- ies 36 (3): 1-22. Kirişçi, Kemal. 2003. The question of asylum and illegal migration in European Union: Turkish Relations. Turkish Studies 4(1): 79-106. Ciğer, Meltem Ineli (2016) ‘Uluslararası Hukuka Uygun Geçici Koruma Rejiminin Unsurları Üzerine’, Göç Araştı
12Göç Politikaları: Sosyal Uyum ve Entegrasyon IMigrant Integration Policy Index (MIPEX) How countries are promoting integration of immigrants, http://www.mipex.eu/ Smyth, Geri, Stewart Emma, Da Lomba Sylvia (2010) Introduction: Critical Reflections on Refugee Integration: Lessons from International Perspectives, Journal of Refugee Studies, 23(4). Mulveyi Gareth (2010) When Policy Creates Politics: the Problematizing of Immigration and the Consequences for Refugee Integration in the UK, Journal of Refugee Studies, 23(4)
13Göç Politikaları: Sosyal Uyum ve Entegrasyon IIMapping of Asylum Seekers and Refugees Integration Policies across EU Member States https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1274&langId=en&intPageId=4316 Şimşek, Doğuş and Metin Çorabatır (2016), “Challenges and Opportunities of Refugee Integration in Turkey”, Research Centre on Asylum and Integration (IGAM) Report, http://www.igamder.org/wp- content/uploads/2017/01/Challenges-and-opportunities-of-refugee-integration- in-turkey-full-report.pd
14 Simülasyon çalışması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1620
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması154
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)111
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok