Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitim ve Çağdaş FelsefeEGT610237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüVefa Taşdelen
Dersi Veren(ler)Vefa Taşdelen
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÇağdaş Eğitim Felsefeleri, Eğitim Felsefesi Tarihi’nden sonra eğitim düşüncesinin evrimi bağlamında verdiğimiz derslerden ikinci olup günümüz eğitim pratiğine yön veren çağdaş eğitim anlayışlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Çağdaş eğitim anlayışlarını, kendi tarihsel kökleri üzerinde ele almak, bu şekilde bireye eğitim olayını kavrayabilme yeterliliği kazandırmak onun öncelikli amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriğiÇağdaş eğitim felsefeleri, çağdaş düşünce akımları çerçevesinde verilecek bir derstir. Çağın genel özelliklerinin bilimsel, felsefi, eğitimsel ve teknolojik açıdan analizinden sonra, çağdaş eğitim anlayışlarının kökenlerinden John Locke ve Jean-Jack Rousseau’nun eğitim görüşleri ele alınır. Pragmatizm ve realizm gibi günümüz eğitimine yön veren felsefi anlayışlar tanıtılır. Bu bağlamda yer verilecek konular: Pragmatizm ve eğitim, davranışçılık (behaviorism) ve eğitim, varoluşçuluk (existentialism) ve eğitim, analitik felsefe ve eğitim, Marksizm ve eğitim, yorumcu (hermeneutik) yaklaşımlar ve radikal okul eleştirileri, dersin ana eksenini oluşturacaktır. Daimicilik (perennialism), ilerlemecilik (progressivism), esasicilik (essentializm), yeniden yapılandırmacılık (reconstructionizm) gibi eğitim felsefesi akımları da dersin temel konuları arsında yer alacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Ahmet Cevizci, Felsefe Tarihi, Say Yayınları.
 • Ahmet Cevizci, Eğitim Felsefesi, Say Yayınları.
 • Yahya Akyüz, Eğitimi Tarihi, Pegem yayınları.
 • Kemal aytaç, Avrupa Eğitim Tarihi.
 • Necmettin Tozlu, Eğitim Felsefesi, Milli EğitimBakanlığı Yayınları.
 • Necmettin Tozlu, Eğitim Felsefesi Yazıları.
 • Sabri Büyük Düvenci, Eğitim Felsefesine Giriş, Üniversite Kitabevi.
 • Sabri Büyükdüvenci, Felsefece Eğitişim, A yayınları.
 • Sabri Büyükdüvenci – Vefa Taşdelen, Felsefe, Eğitim, Sanat, Hece Yayınları.
 • İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Terbiye Felsefesi.
 • Hilm, Ziya Ülken, Eğitim Felsefesi.
 • Bedi Ziya Egemen, Terbiye İlminin ana Prensipleri ve Terbiye Felsefesi.
 • Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları.
 • Saffet Bilhan, Eğitim Felsefesi.
 • Cevat alkan, Eğitim Felsefesi, Uludağ Üniversitesi Yayınları.
 • Veysel Sönmez, Eğitim Felsefesi.
 • Gülnihal küken, İlkçağ'da Eğitim Felsefesi, Alfa Yayınları
 • Gülnihal Küken, Ortaçağ’da Eğitim Felsefesi, Alfa Yayınları.
 • Mahmut Tezcan, Sosyolojik Kuramlarda Eğitim, Anı Yayıncılık.
 • Gutek Gerald, Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar, Ütopya Yayınları
 • Robert R. Rusk, Doctrines of Great Educators, The Macmillan Press.
 • Carlton H. Bower, Philosophical Perspectives for Education, Scot, Foresman and Company
 • H. Ozmon, S.M. Craver, Philosophical Foundation of Education, Merrill Publishing.
 • Edward J. Power, Philosophy of Education, Prentice-Hall
 • John Locke, Eğitim Üzerine Düşünceler, Morpa Yayınları
 • Jean-Jack Rousseau, Emil, Selis Yayıncılık.
 • Immanuel Kant, Eğitim Üzerine, İz Yayıncılık.
 • John Dewey, Demokrasi ve Eğitim, Başarı Yayımcılık
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci Bergson, Husserl, Dewey, Jaspers, Heidegger, Sartre, Wittgenstein, Levi-Strauss, Foucault, Habermas, Derrida gibi filozofları tanır ve bu filozafların dahil olduğu düşünce akımlarını bilir.
 2. Öğrenci Çağdaş Felsefelerin Türkiye’deki yansımalarını tartışır.
 3. Öğrenci Düşünce tarihinde ortaya çıkan eğitim kuramlarını kavrama ve eğitim düşüncesinin evrimini açıklar.
 4. Öğrenci çağdaş felsefenin ne olduğunu ve kapsamını kavrayarak daha üst düzey bir felsefe anlayışını analiz eder.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----
PÇ-12----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çağdaş eğitim anlayışlarının kökleri: Locke ve Rousseau örneği.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Pragmatizm ve Eğitim: Dewey örneği.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Davranışçı yaklaşımın eğitimdeki yansımaları.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Eğitimde ideolojik yönelimler: Marksizm, faşizm ve eğitim.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Varoluşçuluk ve eğitim: Kierkegaard, Heidegger ve Sartre örneği.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Analitik felsefe ve eğitim: Kant’tan Wittgenstein’a dil, dünya ve bilgi.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Yorumcu yaklaşım ve eğitim: Dilthey’den Gadamer’e anlama ve yorumlama sorunsalı.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1
9Eğitime eleştirel yaklaşımlar: Maclaren, Willis, Apple ve Habermas örneği.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10Eğitim felsefesi akımlarına bakış: Daimicilik, ilerlemecilikİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Eğitim felsefesi akımlarına bakış: Esasicilik, yeniden yapılandırmacılıkİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Türkiye’de eğitim anlayışları: Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, İsmail Hakkı Tonguçİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Türkiye’de yazılan eğitim felsefesi kitaplarının incelenmesi - Ödevİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Çağın eğitim sorunlarına ve eğitim felsefelerine genel bir bakış.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev115
Sunum/Jüri115
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması146
Derse Özgü Staj
Ödev410
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer120
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok