Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çok Kültürlü EğitimEGT610537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin bu birincil odak noktası dikkate alındığında, kampsanlı temamız demokrasi ve çokkültürlülüktür. Bunun içerisinde, birbiri ile ilişki içerisinde olan eğilimlerin (öğrenme aşkı, güçlü bilgi birikimi ve yansıtıcı uygulama) öğretme yaklaşımımızı nasıl şekillerindirebildiğini sorgulayacağız. Demokrasi ve çokkültürlülüğün kapsamlı teması yolculuğumuzun rehber itkisi ve arzulanan son durağıdır. Kültürlerin ve deneyimlerin zengin ve çeşitli bir karşımını yansıtan, çoğulcu bir toplumda yaşıyoruz. Dolayısıyla, okullar tüm öğrencilere sosyal, politik ve ekonomik gücün biçimlerine erişim sunan öğrenme olanakları sağlamalıdır. Öğretmenler, kökleri sosyal adalet ve toplumda olan ortamlar yaratabilmelidirler. Düşünce ve inanç çeşitliliğine saygı göstermeli ve tüm beceri düzeyinden, ekonomik seviyelerden ve kültürel altyapılardan öğrenicilere değer vermelidirler.
Dersin İçeriğiKüreselleşmenin bir sonucu olarak tüm gezegende artan insan akışı okullara ve eğitmenlere yeni zorluklar çıkartmaktadır. Eğitimin her düzeyinde derslikler giderek çeşitli öğrencilerle doldurulmaktadır. Bu demografik gerçeklikler, küresel dünyada giderek karmaşıklaşan teorik ve pratik öğretme yaklaşımlarının oluşturulmasını gerektirmektedir. Dersimizin amacı küreselleşme, vatandaşlık ve demokrasi üzerine dönen uluslararası tartışmaların öğretilerini tüm öğrenciler için başarıyı teşvik etmeyi hedefleyen öğretme yaklaşımlarına dönüştürmektir. Belirli bir konu üzerine uzmanlaşmanın yanı sıra tüm eğitimciler için en büyük zorluklardan biri de eğitimin öğrencilerin sosyokültürel kimliklerini şekillendirmedeki ve onları demokratik toplumlara katılmaya hazırlamadaki rolünün ayırtına varmak ve buna dikkat etmektir. Bu derste, çokkültürlü eğitim ve küresel vatandaşlık alanlarındaki araştırmaları bilgileri eleştirel bir şekilde sorgulayacak ve kendi dersliklerimiz ve pratiklerimizle (bugünkü ya da gelecekteki) olan ilişkilerini saptayacağız.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Banks, James A. (2008). An Introduction to Multicultural Education. Pearson Publication. ISBN-13:978020551885-2
  • Banks, James A. (2007). Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives. [Çeşitlilik ve Vatandaşlık Eğitimi: Küresel Perspektifler] John Wiley & Sons; ISBN: 0787987654.
  • Gay, Geneva, Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice, 2000; [Kültürel Duyarlı Öğretmenlik: Teori, Araştırma ve Pratik] Teachers College Press; ISBN: 0807739545.
  • Eldering, Lotty (2009). Multiculturalism and Multicultural Education in an International Perspective. [Uluslararası Bir Perspektifte Çokkültürlülük ve Çokkültürlü Eğitim] DOI: 10.1525/aeq.1996.27.3.04x0352n
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci değişen okul demografilerinin eğitime/eğitimcilere çıkardığı zorluklar ve ihtimallelleri tanımlar.
  2. Öğrenci sosyo-kültürel kimlik inşası ile eğitim arasındaki ilişkiyi açıklar.
  3. Öğrenci küreselleşme ve vatandaşlık üzerine önemli güncel tartışmaları eleştirel bir şekilde araştırıp kültürel olarak çeşitlenen öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir model geliştirir.
  4. Öğrenci çokkültürlü eğitim teorisinin kilit unsurlarını uygular.
  5. Öğrenci yaşamboyu öğrenim ve keşfetme ile uğraşan kendi deneyimi yansıtan uygulayıcılar olarak kendi gelişimlerini değerlendirirler.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sınıf oryantasyonu Ders Programının içeriğinin Dağıtımı/Müzakeresi (Derse giriş)İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Eğitimin Sosyokültürel Bağlamıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Sosyokültürel Kimlik Gelişimi ve Etkisiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Çeşitlilik, Vatandaşlık ve Eğitimİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Turkiye, Kanada, Güney Afrika, ABD ve Büyük Britanya’da Çeşitlilik ve Vatandaşlıkİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Eğitimde Çeşitliliğin ve Eşitliğin Küresel Zorlukları ve Olanaklarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Eğitimde Çeşitliliğin ve Eşitliğin Küresel Zorlukları ve Olanaklarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1
9Birleşik Devletler’de Çokkültürlü Eğitimin İdeolojik ve Toplumsal Temeliİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10Müfredat Geliştirmeİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Kültürel Duyarlı Pedagojik Pratik ve Gelişen İlişkiler İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Çokkültürlü Eğitim ve Öğretmen hazırlığı İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Etnik Grupların Eğitimiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Kültür Merkezli Bilgiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği15
Ödev240
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar115
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev220
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok