Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Nitel Araştırma TeknikleriEGT611237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüBünyamin Bavlı
Dersi Veren(ler)Mehmet Gürol, Bünyamin Bavlı
Asistan(lar)ıBüşra Tombak İlhan, Esra Kerimoğlu
Dersin AmacıLisansüstü düzeyindeki bu ders, felsefi temeller, etik ve sosyo-kültürel hususlar ve metodolojilerin değer duruşları dahil olmak üzere belirli nitel araştırma yöntemlerindeki kritik konuları araştırır. Ders, farklı araştırma yaklaşımları gerektiren ve farklı bilme yollarından ortaya çıkan araştırma sorularını ilişkilendirmeye odaklanır. Nitel araştırmadaki çok sayıda metodolojik yaklaşımı ele almakla birlikte, bu ders uygulama ve eleştiriye vurgu yaparak kavramsal olarak farklı yöntemlerin (Gömülü kuram, durum çalışması, anlatı, fenomenoloji, etnografi, katılımcı eylem vb.) yönelik derinlemesine bilgi sağlar sağlar. Ders ayrıca nitel veri toplama yöntemleri, görüşme protokolü geliştirme, nitel veri analizi ve raporlama konusunda kapsamlı bilgi sunar.
Dersin İçeriğiNitel araştırma varsayımları, teorileri ve pratikleri tanıtılır. Öğrenciler kendi gözlem ve mülakat becerilerini sergileyecekleri pilot bir çalışma tasarlar, yürütür ve raporlaştırırlar. Ayrıca, bu ders, nitel perspektifler ve araştırma metotlarının yoğun çalışması ve uygulaması için bir forum sunmak üzere tasarlanmıştır. Sorgulamayı ve itinalı bir akademik diyalogu teşvik etmek üzere seminer formatı kullanılacaktır. Dersin tüm katılımcılarından zorunlu okumaları ve bunların ötesinde de okumalar yapmaları, sınıftaki tartışmalara katkıda bulunmaları ve dersin bir kısmını yönetmek üzere hazırlık yapmaları beklenmektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Creswell, J.W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among fivetraditions. [Kalitatif sorgulama ve araştırma tasarımı: Beş gelenek arasından seçmek] Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Glesne, C. (2006). Becoming qualitative researchers: An introduction. [Kalitatif araştırması olmak: Giriş](3. basım.). Boston:Pearson / Allyn Bacon.
 • Wolcott, Harry. F. (2001) Writing up qualitative research [Kalitatif araştırma yazmak] (2. basım.). Newbury Park, CA: Sage Publications.
 • Schwandt, T.A. (2001). Dictionary of qualitative inquiry [Kalitatif sorgulama sözlüğü] (2. basım) Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Spradley, J.P. (1980). Participant observation. [Katılımcı Gözlemcilik] Belmont, CA:Thompson Learning
 • Denzin, N. & Lincoln, Y. (2005). Handbook of qualitative research [Kalitatif araştırma elkitabı] (3. basım). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Patton, Q., M. (2015). Qualitative Research and Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice [Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri: Bütünleştirme Teori ve pratik] (4th eds). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Yin, R. (2011). Qualitative Research from Start to Finish [Baştan Sona Nitel Araştırma]. New York, NY: The Guilford Press. Baştan Sona Nitel Araştırma
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci gerçekliğin ve yöntemin doğasına ilişkin temel varsayımlar bakımından kalitatif olanı rakip paradigmalardan ayırt eder.
 2. Öğrenci nitel araştırmanın karakteristikleri, dili ve mantığını öğrenir.
 3. Öğrenci nitel bir araştırma çalışması tasarlamak için mevcut teknikleri kavrar.
 4. Öğrenci nitel veri analizi için mevcut teknikleri kavrar.
 5. Öğrenci nitel bir araştırma çalışmasını değerlendirmede niteliğin ve titizliğin ayırtına varır ve bunları değerlendirme becerisi edinir.
 6. Öğrenci nitel araştırmanın felsefi, teorik ve pratik yanlarını kavrar.
 7. Öğrenci nitel araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanılan anahtar kavramları ve metotları kavrar.
 8. Öğrenci nitel araştırma tarihini analiz eder.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8
PÇ-145454544
PÇ-254455554
PÇ-355555555
PÇ-445555455
PÇ-555544544
PÇ-644454445
PÇ-745545554
PÇ-844555555
PÇ-954554454
PÇ-1045445545
PÇ-1155455555
PÇ-1255555445

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sınıf oryantasyonu Ders Programının içeriğinin Dağıtımı/Müzakeresi (Derse giriş)İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Nitel Araştırma: Doğası, Felsefi Varsayımları ve Tasarımİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Nitel Yaklaşımlar: Durum Çalışmasıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Nitel Yaklaşımlar: Fenomenolojiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Nitel Yaklaşımlar: Eylem Araştırmasıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Nitel Yaklaşımlar: Anlatıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Nitel Yaklaşımlar: Etnografiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Nitel Yaklaşımlar: Gömülü Kuramİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10Nitel Araştırmada Örneklemeİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Nitel Araştırmada Veri toplama: Birebir ve Odak Grup Görüşmesiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Nitel Araştırmada Veri toplama: Gözlemİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Veri Analiziİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Nitel Araştırmada Etik Hususlar, Geçerlilik ve Güvenirlikİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği15
Ödev240
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar115
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev220
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok