Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İleri Araştırma Yöntem ve TeknikleriEGT611637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüBanu Yücel Toy
Dersi Veren(ler)Banu Yücel Toy, Mehmet Gürol, Mithat KORUMAZ
Asistan(lar)ıEsra Kerimoğlu
Dersin AmacıBu dersin amacı; eğitim araştırmaları paradigmaları ve eğitim araştırmalarına yansımaları, bilimsel araştırma süreci kapsamında nitel, nicel ve karma araştırma yöntemlerinin özellikleri, desenleri, veri toplama ve analiz yöntemleri, bilimsel yazı yazma ve tez önerisi hazırlama ve tüm bilimsel süreçlerde bilimsel etiği dikkate alma konusunda gereken bilimsel bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.
Dersin İçeriğiBilimsel etik, eğitim araştırmalarındaki değişimler, paradigmalar, araştırma konusu, soruları ve problem durumunun yazılması; nicel, nitel ve karma araştırma desenleri, ileri ve yeni araştırma desenleri ve yaklaşımları, veri kaynakları, veri toplama araçları ve analizi, bilimsel raporlama ve tez önerisi hazırlama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Robson, C. (2015, Çev.) Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Gerçek Dünya Araştırması. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Creswell, J. W. (2015) Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (Third Edition) Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill Prentice Hall.
 • Creswell, J.W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • AERA. (2006).Standards for reporting on empirical social science research in AERA publications.Washington DC: Author.
 • American Psychological Association (APA). (2020). Publication Manual of the American Psychological Association. (7th Ed.). Washington, DC: American Psychological Association.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010) Bilimsel Araştırma Yöntemleri (7.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Clark, V.P. & Creswell, J. W. (2009). Understanding Research: A Consumer’s Guide (10thedition). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 • Day, R. A. (1996).Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır? Ankara: Tübitak Yayınları.
 • Field, A. & Hole, G. (2019).Araştırma Nasıl Tasarlanır ve Raporlaştırılır (Çev. Doç.Dr.Arif Özer). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Frankel,J., Wallen, N. & Hyun, H. (2011). How to Design and Evaluate Research in Education (8th Ed.)McGraw-Hill Education
 • Glesne, C. (2011). Becoming Qualitative Researchers: An Introduction, (4th Edition). Boston, MA: Pearson Press.
 • Hess, D.R. (2004). How to write an effective discussion. Respir Care49,1238-1241.
 • Huff, D. (2002).İstatistik ve yalan: İstatistik ile nasıl yalan söylenir. İstanbul:SarmalYayınları.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi (20.Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kennedy, M. M. (1995). Research genres in teacher education. In F. Murray (Ed.), Knowledge base in teacher education (pgs 120-152). Washington, D.C.: McGraw Hill.
 • Klette, K. (2007). Trends in Research on Teaching and Learning in Schools: Didactics Meets Classroom Studies.European Educational Research Journal, 6(2), 147-160.
 • McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2006). Research in Education: Evidence-Based Inquiry, 6th Edition. Boston: Pearson Allyn and Bacon.
 • Ronan, C. A. (2003) Bilim Tarihi: Dünya Kültürlerinde Bilimin Tarihi ve Gelişmesi. Ankara: Tübitak Yayınları
 • Seçkin,D.(2003).Bilimsel bir makale nasıl Yazılır? Dermatose, 2,90-94.
 • Sönmez, V.(2005). Bilimsel araştırmalarda yapılan yanlışlıklar.Eurasian Journal of Educational Research, 5(18), 236-252.
 • Tashakoori, A. & Tedley, C. (2003). Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Tonta, Y.(1999). Bilimsel araştırmalarda istatistik tekniklerin kullanımı ve bulguların sunumu üzerine. Türk Kütüphaneciliği Dergisi 13(2),112-124.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri (9.Baskı). Ankara: Nobel.
 • Yıldırım, C. (2005) Bilim Felsefesi. Ankara: Remzi Kitabevi.
 • Yücel-Toy, B. & Güner-Tosunoglu, N. (2007). Sosyal bilimler alanındaki araştırmalarda bilimsel araştırma süreci, istatistiksel teknikler ve yapılan hatalar. Journal o fCommerce& Tourism Education Faculty, 1, 1-20.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Eğitim araştırmalarındaki temel kavramları ve tarihsel paradigmatik dönüşümleri açıklar.
 2. Bilimsel araştırma sürecini açıklar.
 3. Nicel, nitel ve karma araştırma yöntemlerini açıklar.
 4. Tez önerisi yazım kurallarını bilir.
 5. Bilimsel araştırmaları ve tezleri analiz eder ve değerlendirir.
 6. Bilimsel araştırma sürecini takip ederek karma yöntemli bilimsel bir araştırma gerçekleştirip raporlaştırabilir.
 7. Tez önerisi yazabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7
PÇ-14555454
PÇ-25544555
PÇ-34455445
PÇ-45454554
PÇ-54545545
PÇ-64454454
PÇ-74555544
PÇ-85544555
PÇ-94455454
PÇ-104555445
PÇ-114554555
PÇ-125545555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımı, Temel kavramlar, Bilimsel Araştırma ve Etikİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Eğitim araştırmalarındaki değişimler ve Paradigmalar çerçevesinde nitel, nicel ve karma araştırma yöntemleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Araştırma Konusu ve Araştırma Sorularının Belirlenmesiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Problem durumunun yazılmasıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Temel Nitel, Nicel ve Karma Araştırma Desenleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6İleri ve yeni araştırma desen ve yaklaşımları: E-araştırma Tasarım tabanlı araştırma Anlatı Araştırması Eylem Araştırmasıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7İleri ve yeni araştırma desen ve yaklaşımları: Söylem Analizi Bibliometrik analiz Metaanaliz Metasentezİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Nitel, Nicel ve Karma Araştırmalarda Veri Kaynaklarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10Nitel, Nicel ve Karma Araştırmalarda Veri Toplama Araçlarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Nitel ve Nicel Verilerin Analizi, Karma Desenli Araştırmalarda Veri Analiziİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Bulgular ve raporlaştırılması Akademik Yazım: Makale İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Akademik Yazım: Tez ve Proje Önerisiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Proje Sunumlarİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım15
Laboratuar
Uygulama310
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri115
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati153
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması145
Derse Özgü Staj
Ödev125
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler135
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok