Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Siyasal Hayatında Güncel KonularSBU511037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüFulya Memişoğlu
Dersi Veren(ler)Fulya Memişoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrenciyi, Türkiye siyasetinin temel ve güncel konularında metodolojik analiz yapmayı sağlayacak bilgi ve kuramsal araçlarla donatmak.
Dersin İçeriği''Ordu-siyaset ilişkisi'', ''siyasi islam'', ''Türk siyasetinde hegemonya mücadelesi'', ''sosyal hareketler ve siyaset'', ''Kürt sorunu'', ''Avrupa Birliği ile bütünleşme'', ''terör ve terörizm'', ''laiklik'' vb. gibi temel ve güncel konularının tarihsel perspektif içinde incelenmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • DEMOKRASİ: Eric Hazan, Demokrasi Ne Alemde?, Metis, 2010; Charles Tilly, Democracy, Cambridge Uni. Press, 2007; Stein Ringer, Demokrasi Neye Yarar?, YKY, 2009; Geoff Eley, ‘’What Produces Democracy?'' (Mike Haynes – Jim Wolfreys (eds.), History and Revolution, Verso, 2007, pp. 172-202; Ellen Meiksins Wood, Kapitalizm Demokrasiye Karşı, Yordam Kitap, 2008, s. 238-302; Ernest Mandel, İşçi Sınıfı Hareketi ve Bürokrasi, Yazın Yayıncılık, 1992. / SİYASETİN İKTİSAT CEPHESİ: Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi (1908-2007), İmge, 2009; Çağlar Keyder, Türkiye'de Devlet ve Sınıflar, İletişim, 1989./ ORDU VE SİYASET: Levent Ünsaldı, Türkiye’de Asker ve Siyaset, Kitap Yayınevi, 2008; Murat Belge, Militarist Modernleşme, İletişim, 2011; Doğan Akyaz, Askeri Müdahalelerin Orduya Etkisi, İletişim Yayınları, 2002. / SİYASİ İSLAM: Aijaz Ahmad, ''Islamisms and the West'', Socialist Register, 2008; Gilles Kepel: The War for Muslim Minds – Islam and the West, Harvard Uni. Press, 2006; Stathis N. Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Euorope, Cornell Uni.Press, 1996; Ümit Cizre, Secular and Islamic Politics in Turkey: The Making of the Justice and Development Party, Routledge, 2008; Gerd Rainer Horn, Western European Liberation Theology (1924-1959), Oxford, 2007; İlhal Uzgel (der.), AKP Kitabı, Phoenix, 2009; Hakan Yavuz (ed.), Ak Parti: Toplumsal Değişimin Yeni Aktörleri, Kitap, 2010. / LAİKLİK: Umut Azak, Mythes and Memories of Turkish Secularism (1923-1966); PhD thesis, Leiden, 2007; Andrew Davison, Türkiye'de Sekülarizm ve Modernlik, İletişim; Olivier Roy, İslama Karşı Laiklik, Agora, 2010. / ''KÜRT SORUNU'': Ümit Özkırımlı, Milliyetçilik Kuramları, Sarmal Yayınları, 1999; Aliza Marcus, Kan ve İnanç PKK ve Kürt Hareketi, İletişim, 2009; Hamit Bozarslan, Türkiye'de Kürt Sol Hareketi, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, cilt 8: Sol, s. 1169-1207; Mesut Yeğen, ‘‘Türk Milliyetçiliği ve Kürt Sorunu’’, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, cilt 4: Milliyetçilik, s. 880-894. Mesut Yeğen, ‘‘Türkiye Solu ve Kürt Sorunu’’, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, cilt 8: Sol, s.1208-1236; Handan Çağlayan, Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar – Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu, İleşitim, 2007. / TERÖR VE TERÖRİZM: Charles Tilly, ''Terror, Terrorism, Terrorists'', Sociological Theory, Vol. 22, No. 1, 5-13; Friedrich Engels, ''The Role of Force in History'', http://www.marxists.org/archive/marx/works/1887/role-force/ch03.htm; Gilles Kepel (Interview) – ''El Qaeda's New Front'' – PBS/Frontline – 29 ocak 2005; Hamit Bozarslan, ''Türkiye’de Siyasi Şiddetin Fikri Kaynakları'', Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, cilt 9 Dönemler Zihniyetler, İletişim, 2009.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci, Türkiye siyasetinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Öğrenci, güncel siyasetin tarihsel perspektifle kavranışı konusunda yeteneğini geliştirir.
  3. Öğrencinin güncel Türkiye siyasetine ilişkin eleştirel ve analitik düşünme becerisi gelişir.
  4. Öğrencinin düşüncesini yazılı ve sözlü olarak ifade becerisi gelişir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin sunuluşuDers planı
2Demokrasi I''Demokrasi'', Siyaset Felsefesi Sözlüğü (P. Raynaud S. Rials), İletişim, 2003, s. 187-195; Eric Hazan, Demokrasi Ne Alemde?, Metis, 2010; Charles Tilly, Democracy, Cambridge Uni. Press, 2007, s.1-27.
3Demokrasi IIEllen Meiksins Wood, Kapitalizm Demokrasiye Karşı,Yordam Kitap, 2008, s. 238-302; Ernest Mandel, İşçi Sınıfı Hareketi ve Bürokrasi, Yazın Yayıncılık, 1992; Geoff Eley, ‘’What Produces Democracy? Mike Haynes – Jim Wolfreys (eds.), History and Revolution, Verso, 2007, s.172-202.
4Türkiye'de Sağ ve SolNorberto Bobbio, Left and Right, Chicago Uni. Press, 1997; Tanel Demirel, ''1946-1980 Döneminde 'Sol' ve 'Sağ''', Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce/Dönemler ve Zihniyetler, Cilt :9, İletişim yay. İstanbul, 2009, s. 413-451; Yüksel Taşkın, ''Türkiye'de Sağcılık'', Siyaset, Din, Alevilik ve Özgürlük Hayaleti'', Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce/Dönemler ve Zihniyetler, Cilt :9, İletişim yay. İstanbul, 2009, s. 451-497.
5Ordu ve Siyaset IIDoğan Akyaz, Askeri Müdahalelerin Orduya Etkisi, İletişim, 2002, s. 75-330.
6Ordu ve Siyaset IILevent Ünsaldı, Türkiye’de Asker ve Siyaset, Kitap, 2008, s. 53-257.
7Siyasi İslam IStathis N. Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Euorope, Cornell Uni.Press, 1996 (''Introduction''); - Ergun Aydınoğlu, Brezilya İşçi Partisi (Kurtuluş Teolojisi röportajı), Belge Yayınları, 1992; Gerd Rainer Horn, Western European Liberation Theology (1924-1959), Oxford, 2007, s. 225-290; Gilles Kepel: Cihad, Doğan yayınları, 2002, s. 1-67, 383-418.
8Ara Sınav 1
9Siyasi İslam III Hakan Yavuz, Modernleşen Müslümanlar, Kitap Yayınları, 2007, s. 143-279; Cihan Tuğal, Pasif Devrim, Koç Üni. Yayınları, 2011,s. 171-300.
10Laiklik IJeremy Gunn, Din Özgürlüğü ve Laisite, Liberte yayınları; Olivier Roy, İslama Karşı Laiklik, Agora, 2010.
11Laiklik IIAndrew Davison, Türkiye'de Sekülarizm ve Modernlik, İletişim, s. 213-314.
12''Kürt Sorunu'' IAliza Marcus, Kan ve İnanç PKK ve Kürt Hareketi, İletişim, 2009; Hamit Bozarslan, Türkiye'de Kürt Sol Hareketi, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, cilt 8: Sol, s. 1169-1207.
13''Kürt Sorunu'' IIMesut Yeğen, ‘‘Türk Milliyetçiliği ve Kürt Sorunu’’, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, cilt 4: Milliyetçilik, s. 880-894; Mesut Yeğen, ‘‘Türkiye Solu ve Kürt Sorunu’’, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, cilt 8: Sol, s. 1208-1236.
14''Kürt Sorunu'' IIIHandan Çağlayan, Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar – Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu, İleşitim, 2007; Ahmet Yıldız, Kürt Ulusal Hareketinin Üç Tarz-ı Siyaseti,'Türkiye’de Siyasi Şiddetin Fikri Kaynakları'', Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, cilt 9: Dönemler Zihniyetler, İletişim, 2009, 545-616.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1620
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev420
Sunum/Jüri120
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması166
Derse Özgü Staj
Ödev45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler00
Sunum / Seminer125
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok