Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İMALATTA DENEYSEL TASARIM VE OPTİMİZASYONMAK530437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMakine Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüMirigül ALTAN
Dersi Veren(ler)Mirigül ALTAN
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİmalatta deneysel tasarımın esaslarını anlamak ve uygulamak, imalat proseslerindeki en etkin parametreyi belirlemek, çoklu parametreli sistemlerde parametrelerin optimizasyonunu yapmak ve bunlarla ilgili araçları kullanmak. Denenmemiş/uygulanmamış proses şartlarının çıktılarını Yapay Sinir Ağı (YSA) metodu ile tahmin etmek ve deneme yanılma süresini kısaltıp ideal sonuca kısa sürede ulaşmak.
Dersin İçeriğiDeneysel Tasarımın Önemi, Deneysel Tasarımın İmalat Proseslerindeki Yeri ve Kullanılabilirliği, Optimizasyonun Tanımı ve İmalatta Optimizasyon, Deneysel Tasarımda Taguchi Metodu, Faktör Seçimi, Faktör Seviyeleri, Ortogonal Dizi Seçimi, Sinyal/Gürültü Oranı, Etkin Parametre Tayini ,Yanıt Yüzey Metodu, İdeal Proses Şartlarının Belirlenmesi ve Optimizasyonu, Tek Yönlü ve Çok Yönlü Varyans Analiz Metodu, F-Test, Güç Analizi ve Etki Oranı.Yapay Sinir Ağı Yönteminin Genel Tanımı, Ağ Tipleri, Geri Yayılımlı Öğrenme, İmalat Problemlerinde YSA’ nın Kullanımı. Optimizasyon Metotlarının Genel Tanımı ve İmalat Problemlerinde Kullanımı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • (1) “Robust Design and Analysis for Quality Engineering”, Sung H. Park, Chapman & Hall, 1996. (2) “Yapay Sinir Ağları”, Ercan Öztemel, Papatya Yayıncılık, 2003 - Ders Notları, Altan, M. - “Taguchi Techniques for Quality Engineering”, Ross Phillip, McGraw Hill, 1996 -“Neural Networks In Design and Manufacturing”, Jun Wang and Yoshiyasu Takefuji, 1993 - “Engineering Optimization:Theory and Practice”, Third Edition, John Wiley&Sons, New York, 1996. -Konu ile ilgili araştırma makaleleri
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler çoklu parametreli imalat proseslerinde işlem parametrelerinin etkinlik oranını matematiksel olarak belirleyebilecektir.
  2. En az etkili ve en çok etkili parametreyi matematiksel olarak tayin edip, gerekiyorsa etkinliği en az olan parametre(ler)i ihmal edebilecektir.
  3. En iyi (optimum) sonucu veren proses parametreleri kombinasyonunu belirleyebilecektir.
  4. Deneysel olarak uygulanmamış parametre çıktılarını oldukça yüksek bir yaklaşımla matematiksel olarak tahmin edebilecektir.
  5. Sonuçlara bağlı olarak deney şartlarını optimize edebilecektir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Deneysel Tasarımın EsaslarıDers kitabı (1) Konu1
2İmalatta Deneysel Tasarımın ve Optimizasyonun Önemi, Uygulanabilirliği Ders kitabı (1) Konu 2
3Deneysel Tasarımda Ortogonal Dizi Seçimi Ders kitabı (1) Konu 3
4Deneysel Tasarımda Sinyal Gürültü Oranı Tespiti ve İdeal Deney Şartı Tayini Ders kitabı (1) Konu 3-4
5Varyans Analiz Metodu (ANOVA) /Tek yönlü ANOVA/Çok Yönlü ANOVADers Notları
6ANOVA/ F-test/ Güç Analizi/Etki boyutu Ders Notları
7ANOVA Yönteminin İmalatta Kullanımı ve Uygulama Örnekleri Ders Notları
8Ara Sınav 1
9Ara Sınav
10Yapay Sinir Ağı/Katsayıların Belirlenmesi/Test Etme/DeğerlendirmeDers kitabı (2) Konu 4-5
11İmalat Problemlerinde YSA KullanımıDers Notları
12İmalat problemlerinde kullanılabilecek alternatif optimizasyon yöntemlerinin tanıtılmasıDers Notları
13İmalat problemlerinde kullanılabilecek alternatif optimizasyon yöntemlerinin tanıtılmasıDers Notları
14Öğrenci ödev sunumları ve tartışma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev410
Sunum/Jüri220
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması164
Derse Özgü Staj
Ödev415
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer212
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok