Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği GeliştirmeING431133300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüFerda İlerten
Dersi Veren(ler)Ferda İlerten
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğretmen adaylarının İngilizce öğretimi için içerik ve gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriğiİngilizce öğretiminde ders içeriği ve gereçleri tasarımı teori ve ilkeleri (örn.: İngilizce öğretiminde içerik ve gereç seçimi, uyarlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi) ve İngilizce ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşler; yöntem, ideoloji ve ders kitabı yazarı arasındaki ilişki; ders içeriği ve gereçlerinin seçimi ile ilgili format: öğrencinin dil yeterliliği, öğrenilebilirlik, kullanım kolaylığı, kültürel içerik, iletişimsel etkileşimin uygunluğu ve dil kullanımı, öğrencilerin birbirleriyle ve öğretmenle etkileşimde bulunmasına yardımcı olan bütünce bazlı otantik, gerçek dünya bağlamında konuşlanmış gereçler; dil öğretimi için gereç uyarlaması ve geliştirilmesi, belirli öğrenme ihtiyaçlarına ve öğretim ortamlarına göre ders kitabı gereçlerinin uyarlanması, İngilizce öğretmeni adaylarının kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlamaları; İngilizce içerik ve gereç değerlendirmesi, İngilizce ders kitabının İDÖ sınıf ortamında kullanımı ile ilgili dil gereçleri ve ders kitabı değerlendirme kriterleri ve içerik ve gereç tasarımı üzerine güncel İDE yöntemleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • • Mishan, F., & Chambers, A. (Eds.). (2010). Perspectives on language learning materials development .Peter Lang. • Nation, I. S., & Macalister, J. (2009). Language curriculum design. Routledge. • Ornstein, A.C., Pajak, E.F., and Ornstein, S.B. (2015) Contemporary issues in curriculum, 6th edition, Boston. Pearson. • Parkes, J., and Harris, M. B. (2002) The purposes of a syllabus. College Teaching, 50(2), 55-61. • Slattery, J. M., and Carlson, J. F. (2005). Preparing an effective syllabus: Current best practices. College Teaching, 53(4), 159-164. • Richards, J. C. (2001). Curriculum development in language teaching. Ernst Klett Sprachen., • Tomlinson, B. (Ed.). (2011). Materials development in language teaching. Cambridge University Press
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bu dersin sonunda öğrenciler İngilizce öğretiminde ders içeriği ve gereçleri tasarımı teori ve ilkelerini tanımlayabileceklerdir.
  2. Bu dersin sonunda öğrenciler İngilizce ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşleri tartışabileceklerdir.
  3. Bu dersin sonunda öğrenciler dil öğretimi için gereç uyarlayabilip geliştirebileceklerdir.
  4. Bu dersin sonunda öğrenciler kendi öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlayabileceklerdir.
  5. Bu dersin sonunda öğrenciler İngilizce içerik ve gereçleri değerlendirebileceklerdir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-13----
PÇ-2---4-
PÇ-354555
PÇ-4----1
PÇ-5---5-
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İngilizce öğretiminde ders içeriği ve gereçleri tasarımı teori ve ilkeleriOkuma
2İngilizce ders kitabı kullanımına taraf ve karşıt olan temel görüşler; yöntem, ideoloji ve ders kitabı yazarı arasındaki ilişki.Okuma
3Ders içeriği geliştirme ve ders araç-gereçlerinin seçimi ile ilgili ilkeler.Okuma
4İletişimsel etkileşim ve dil kullanımıOkuma
5Bütünce temelli otantik, gerçek dünya bağlamında konuşlanmış gereçlerOkuma
6Genel dil öğretimi için araç ve gereçlerin uyarlanmasıOkuma
7Genel dil öğretimi için araç ve gereçlerin geliştirilmesiOkuma
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Video ve PodcastLecture Notes
10Öğretme gereçlerini ve yardımcı gereçleri uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlama Okuma
11Ders içeriklerini uygun yönteme, öğrenci seviyesine, ihtiyaçlarına ve mevcut okul ortamına göre tasarlamalarıOkuma
12Dil gereçleri ve ders kitabı değerlendirme ölçütleriOkuma
13 İngilizce ders içeriklerinin değerlendirilmesiOkuma
14 İngilizce ders içeriklerinin değerlendirilmesiOkuma
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1410
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev15
Sunum/Jüri15
Projeler220
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler24
Sunum / Seminer15
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok