Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkiye Siyaseti ISBU311134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüElçin Macar
Dersi Veren(ler)Elçin Macar
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders, modernleşme sürecinin başladığı 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’ndan İkinci Dünya Savaşı’na kadar uzanan bir dönemde, Türkiye siyasetinin temel toplumsal dinamiklerini, temel çatışma eksenlerini, tarihsel süreklilikleri ve kopuşları ve temel sorun alanlarını kuramsal ve tarihsel bir perspektifle analiz etmeyi hedeflemektedir.
Dersin İçeriğiİki dönemlik Türkiye Siyaseti dersinin ilk kısmını oluşturan “Türkiye Siyaseti I” dersi 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve İkinci Dünya Savaşı’na sonuna kadar erken Cumhuriyet tarihini kapsamaktadır. Dersin yapısı ve içeriği tarihsel olguların kronolojik bir anlatımından ziyade söz konusu dönemlerde Osmanlı ve Türkiye toplumlarında modern siyasal iktidar alanının oluşum sürecini toplumsal sınıflar, sosyo-kültürel kimlikler eksenli iktidar ilişkileri üzerinden analitik olarak incelemeye yöneliktir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Gencay ŞAYLAN, “Klasik Demokrasinin Oluşumu,” Çağdaş Siyasal Sistemler, (Ankara:TODAİE, 1981), s. 36-95; Ahmet YÜCEKÖK, “Determinizm ve Modernleşme,” AÜSBF Dergisi, 24:2, 1969, s. 27-41 E. Atilla AYTEKİN, “Başlangıç Nağmesi”, “Kapitalistleşme ve Merkezileşme Kavşağında” Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Siyasal Hayat, G. Atılgan, C. Saraçoğlu, A. Uslu (Yay. Haz.), İstanbul: Yordam Kitap, 2015, s. 11-87 Erik Jan ZÜRCHER, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, 1999, s. 116-165; Erik Jan ZÜRCHER, “Jön Türkler: Sınır bölgelerinin çocukları,” Savaş, Devrim ve Uluslaşma-Türkiye Tarihinde Geçiş Dönemi (1908-1928), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005, s. 139-154 Fuat DÜNDAR, “İttihat ve Terakki’nin Sevk ve İskân Politikası,” İttihat ve Terakki’nin Müslümanları İskân Politikası (1913-1918), (İstanbul: İletişim, 2002), s. 62-92; Ayhan AKTAR, “Son Osmanlı Meclisi ve Ermeni Meselesi: Kasım-Aralık 1918”, Toplum ve Bilim, Sayı 91, Kış 2001-2002, s. 142-165. Erik Jan ZÜRCHER, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, 4. Baskı, 1999, s. 194-241 Bülent TANÖR, “Devlet Ana Tezleri” ve “Devlet Konusunda Yan Tezler,” Kurtuluş Üzerine 10 Konferans, Der Yay., 1995, s. 53-92; Baskın ORAN, Atatürk Milliyetçiliği, Dost Yay., 1999, s. 46-65 Erik Jan ZÜRCHER, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, 1999, s. 242-298 Erik Jan ZÜRCHER, “Siyaset Adamı Tarihçi Olunca,” Savaş, Devrim ve Uluslaşma-Türkiye Tarihinde Geçiş Dönemi (1908-1928), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005, s. 3-13; Cemil Koçak, “İnkılap tarihçilerinin kutsal metni: Nutuk,” Cumhuriyet Tarihinin Tartışmalı Konuları, haz: Bülent Bilmez, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2013, s. 37-46; Mustafa TÜRKEŞ, “Kadro Dergisi,” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 2 Kemalizm, İletişim Yay., 2002, s. 464-476 Cemil KOÇAK, “Tek Parti Yönetimi, Kemalizm ve Şeflik Sistemi:Ebedi Şef/Milli Şef,” ”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 2 Kemalizm, İstanbul: İletişim Yay., s. 119-137; Ayşe KADIOĞLU, “Milletini arayan devlet: Türk milliyetçiliğinin açmazları,” 75. Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru, Tarih Vakfı, 1998, s. 201-211; Soner ÇAĞAPTAY, “Otuzlarda Türk Milliyetçiliğinde Irk, Dil ve Etnisite”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 4 Milliyetçilik, İstanbul: İletişim Yay., 2003, s. 245-262 Ahmet T. KURU, Pasif ve Dışlayıcı Laiklik, ABD-Fransa ve Türkiye, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011), s. 213-230; Bülent TANÖR, “Laikleş(tir)me,” Kuruluş Üzerine 10 Konferans, Der Yay., 1996, s.123-164 Soner ÇAĞAPTAY, “Türklüğe Geçiş: Modern Türkiye’de Göç ve Din,” Haldun Gülalp (haz.), Vatandaşlık ve Etnik Çatışma, Metis Yay., 2007, s. 87-111; Baskın ORAN, Türkiye’de Azınlıklar, İletişim Yay., 6. Baskı, 2010, s. 83-96, 151-162; Elçin Macar, Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi, (İstanbul: İletişim, 2003), s. 167-199 Nesim ŞEKER, “İmge, bellek ve Tarih-Milli Mücadele Dönemi,” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 9, Dönemler ve Zihniyetler, s. 1163-1176; Bülent TANÖR, “Türk Devrimi Yorumları,” Kuruluş Üzerine 10 Konferans, Der Yay., 1996, s. 205-223
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler - Türk siyasal hayatının temel dinamiklerini, süreçlerini ve tarihsel gelişimini analiz edecek bilimsel yaklaşıma sahip olacaklar;
  2. Türk siyasal hayatının analizini sosyal sınıflar, kimlikler ve kültürel ögeler ile ilişki içinde analiz edecekler;
  3. - Türk siyasal hayatına ilişkin tarihsel ve kuramsal bir perspektifle ampirik bilgiye sahip olacaklar;
  4. Sınıf, kimlik, devlet, siyasal ideolojiler, siyasi partiler, siyasi rejimler vb. temel siyaset bilimi kavramlarını Türkiye tarihi üzerinden kullanmayı öğrenecekler.
  5. Temel bir Türkiye tarihi bilgisine sahip olarak, bölümün temel derslerinin gerektirdiği zemin bilgilerini pekiştirmiş olacaklar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, kaynaklar üzerinde sohbet, Feodaliteye giriş
2Avrupa’da ve ABD’de Ortaçağ-Feodalite-Kapitalizme GeçişGencay ŞAYLAN, “Klasik Demokrasinin Oluşumu,” Çağdaş Siyasal Sistemler, (Ankara:TODAİE, 1981), s. 36-95; Ahmet YÜCEKÖK, “Determinizm ve Modernleşme,” AÜSBF Dergisi, 24:2, 1969, s. 27-41
3Genel olarak Osmanlı DevletiE. Atilla AYTEKİN, “Başlangıç Nağmesi”, “Kapitalistleşme ve Merkezileşme Kavşağında” Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Siyasal Hayat, G. Atılgan, C. Saraçoğlu, A. Uslu (Yay. Haz.), İstanbul: Yordam Kitap, 2015, s. 11-87
4II. Abdülhamit’ten İttihatçılaraErik Jan ZÜRCHER, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, 1999, s. 116-165; Erik Jan ZÜRCHER, “Jön Türkler: Sınır bölgelerinin çocukları,” Savaş, Devrim ve Uluslaşma-Türkiye Tarihinde Geçiş Dönemi (1908-1928), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005, s. 139-154
5İttihatçılar ve demografik yapının dönüştürülmesiFuat DÜNDAR, “İttihat ve Terakki’nin Sevk ve İskân Politikası,” İttihat ve Terakki’nin Müslümanları İskân Politikası (1913-1918), (İstanbul: İletişim, 2002), s. 62-92; Ayhan AKTAR, “Son Osmanlı Meclisi ve Ermeni Meselesi: Kasım-Aralık 1918”, Toplum ve Bilim, Sayı 91, Kış 2001-2002, s. 142-165.
6Kurtuluş Savaşı-1Erik Jan ZÜRCHER, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, 4. Baskı, 1999, s. 194-241
7Kurtuluş Savaşı-2Bülent TANÖR, “Devlet Ana Tezleri” ve “Devlet Konusunda Yan Tezler,” Kurtuluş Üzerine 10 Konferans, Der Yay., 1995, s. 53-92; Baskın ORAN, Atatürk Milliyetçiliği, Dost Yay., 1999, s. 46-65
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Genel olarak tek parti dönemiErik Jan ZÜRCHER, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, 1999, s. 242-298
10Tarih ve ideoloji yaratmakErik Jan ZÜRCHER, “Siyaset Adamı Tarihçi Olunca,” Savaş, Devrim ve Uluslaşma-Türkiye Tarihinde Geçiş Dönemi (1908-1928), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005, s. 3-13; Cemil Koçak, “İnkılap tarihçilerinin kutsal metni: Nutuk,” Cumhuriyet Tarihinin Tartışmalı Konuları, haz: Bülent Bilmez, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2013, s. 37-46; Mustafa TÜRKEŞ, “Kadro Dergisi,” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 2 Kemalizm, İletişim Yay., 2002, s. 464-476
11Kemalizm, milliyetçilik, vatandaşlıkCemil KOÇAK, “Tek Parti Yönetimi, Kemalizm ve Şeflik Sistemi:Ebedi Şef/Milli Şef,” ”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 2 Kemalizm, İstanbul: İletişim Yay., s. 119-137; Ayşe KADIOĞLU, “Milletini arayan devlet: Türk milliyetçiliğinin açmazları,” 75. Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru, Tarih Vakfı, 1998, s. 201-211; Soner ÇAĞAPTAY, “Otuzlarda Türk Milliyetçiliğinde Irk, Dil ve Etnisite”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 4 Milliyetçilik, İstanbul: İletişim Yay., 2003, s. 245-262
12Din ve LaiklikAhmet T. KURU, Pasif ve Dışlayıcı Laiklik, ABD-Fransa ve Türkiye, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011), s. 213-230; Bülent TANÖR, “Laikleş(tir)me,” Kuruluş Üzerine 10 Konferans, Der Yay., 1996, s.123-164
13Göç ve AzınlıklarSoner ÇAĞAPTAY, “Türklüğe Geçiş: Modern Türkiye’de Göç ve Din,” Haldun Gülalp (haz.), Vatandaşlık ve Etnik Çatışma, Metis Yay., 2007, s. 87-111; Baskın ORAN, Türkiye’de Azınlıklar, İletişim Yay., 6. Baskı, 2010, s. 83-96, 151-162; Elçin Macar, Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi, (İstanbul: İletişim, 2003), s. 167-199
14DeğerlendirmeNesim ŞEKER, “İmge, bellek ve Tarih-Milli Mücadele Dönemi,” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Cilt 9, Dönemler ve Zihniyetler, s. 1163-1176; Bülent TANÖR, “Türk Devrimi Yorumları,” Kuruluş Üzerine 10 Konferans, Der Yay., 1996, s. 205-223
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok