Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitim İstatistiğiEGT612337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)ibrahim Demir
Asistan(lar)ıYunus Emre ÖMÜR
Dersin AmacıKatılanlara eğitim araştırmalarında kullanılabilecek istatistiki yöntem ve teknikleri uygulama yeterliği kazanır.
Dersin İçeriğiNicel araştırma desenleri ve veri analizi, temel kavramlar; betimsel istatistikler (frekans dağılımı, grafikler, merkezi ve değişkenlik ölçüleri); örnekleme dağılımı kuramı, güven aralığı tahminleri; istatistiksel hipotez testi; basit doğrusal korelasyon teknikleri, kısmi korelasyon; basit doğrusal regresyon analizi, çoklu regresyon analizine giriş; ilişkisiz örneklemler ve ilişkili örneklemler için t-testi; ilişkisiz örneklemler ve tekrarlı ölçümler için tek faktörlü ANOVA; parametrik olmayan istatistikler (kay-kare testi, Mann Whitney U-testi, Kruskal Wallis H-testi, Wilcoxon eşleştirilmiş sıralar testi).
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum. PegemA Yayıncılık
  • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler için İstatistik. PegemA Yayıncılık
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Betimsel istatistik analizini bilir
  2. Korelasyon analizi ve Regresyon analizini bilir
  3. Parametrik olmayan testleri bilir

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ölçek türleri ve değişkenler tanımlama
2SPSS programı tanıtımı
3Değişken tanımlama ve veri girişi
4Betimsel istatistik analizi
5Normallik incelemesi
6Küçük örneklem t testleri (tek örneklem, bağımsız örneklem ve bağımlı örneklem t testi)
7Varyans analizi, İki yönlü varyans analizi
8Ara Sınav 1
9Karışık varyan analizi ve Manova
10Korelasyon analizi ve Regresyon analizi
11Çoklu Regresyon analizi
12Parametrik olmayan testler
13Parametrik olmayan testler
14Geçerlilik ve Güvenirlik
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması165
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer154
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)119
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)118
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok