Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitim Yönetimine GirişEGT522537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüAydın Balyer
Dersi Veren(ler)Aydın Balyer
Asistan(lar)ıİrem Demir Arıcı, Zehra YALÇIN
Dersin AmacıKatılanlar örgüt ve yönetim kuramları ve uygulamaları ile temel yönetim süreçlerine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirerek , etkili yöneticicilik yeterliği kazanır.
Dersin İçeriğiÖrgüt, Yönetim, Yönetici, Eğitim Yönetimi, Eğitim Yöneticisi Kavramlarının Tanımı ve Açıklanması; Örgüt ve Yönetim Kuramları ve Eğitim Örgütlerine Etkisi; Klasik Kuramlar; Neo-Klasik Kuramlar; Sistem Kuramları; Durumsallık Kuramları; Yönetimde Yeni Yaklaşımlar; Yönetim Süreçlerinin Eğitim Örgütlerinde Uygulanışı: Karar verme, Planlama, Örgütleme, Koordinasyon, İletişim, Denetleme, Değerlendirme, Yönetimde Güdüleme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Balyer, A. (2019). Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık
  • Aydın, M. (2014). Eğitim Yönetimi. 10. Basım. Ankara: Gazi Kitabevi
  • Arastaman, G.(2013). Eğitim Yönetimi. 6. Basım. Ankara: Nobel Yayınları
  • Özdemir, M. (2018). Eğitim Yönetimi: Alanın Temelleri ve Çağdaş Yönelimler, Ankara: Anı Yayıncılık
  • Başaran, İ.E.(1994). Eğitim Yönetimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, Örgüt, Yönetim, Yönetici, Eğitim Yönetimi, Eğitim Yöneticisi Kavramlarını Tanımlar.
  2. Öğrenciler, Örgüt ve Yönetim Kuramlarını ve Eğitim Örgütlerine Etkisini analiz eder.
  3. Öğrenciler, Yönetimde Yeni Yaklaşımları değerlendirir.
  4. Öğrenciler, Yönetim Süreçlerinin Eğitim Örgütlerinde Uygulanışını açıklar.
  5. Öğrenciler, eğitim yönetimine ilişkin teori ve kuramları okul yönetimi pratiklerine dönüştürür, uygulama yapar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155555
PÇ-255555
PÇ-355555
PÇ-455555
PÇ-555555
PÇ-644444
PÇ-744444
PÇ-844444
PÇ-944444
PÇ-1044444
PÇ-1155555

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Eğitim Yönetimine İlişkin Temel Kavramlarİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2İnsana Dair Bakış Açılarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Örgüt ve Yönetim Kuramları-1 Klasik Kuram İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Örgüt ve Yönetim Kuramları-2: Neo-Klasik Kuram, Sistem 1- Sistem 4 modeli, Olgun ve Olgun Olmayan Kişi Modeli- X ve Y Teorileri- İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Sistem Yaklaşımı - Durumsallık Yaklaşımıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Yönetim Süreçleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Dinamik Yönetim (Mary Parker Follett) - İşbirliği Kuramı (C. Barnard)İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1
9Karar Verme (H. Simon) - Hizmetlerin Takası (P. Blau)İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10Örgütte Uyum ( A. Etzioni) - Katz ve Kahn: Açık Sistemİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Örgütsel Öğrenme ve Olgunluk Kuramı (C. Argyris) - Yönetimde Dört Çerçeve (Bolman ve Deal)İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Öğrenen Örgütler Olarak Eğitim Örgütleri - Sosyal Sistem (T. Parsons)İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Güç ve Politika (Pfeffer) - Yapısalcılık Sonrası Perspektifler, Post Modernizm ve Eğitim Yönetimiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Yüksek Öğretim Yönetimiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması165
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer154
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)119
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)118
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok