Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitimde Fırsat EşitliğiEGT521537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliNot set
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüAydın Balyer
Dersi Veren(ler)Mithat KORUMAZ
Asistan(lar)ıİrem Demir Arıcı, Zehra YALÇIN
Dersin AmacıEğitimde Fırsat Eşitliği konusunda dünyada ve Türkiye’de var olan teori, paradigma ve yaklaşımların incelenerek farkındalık sağlar.
Dersin İçeriği1- Akademik performans - zeka ilişkisi 2- İnsan sermayesi, kültürel sermaye ve yetenek havuzu 3- Sosyal hareketlilik ve eğitim 4- Genel olarak fırsat eşitliği kavramı ve eğitimde fırsat eşitliği kavramıyla ilişkisi 5- Eğitimde fırsat eşitliği konusunda geliştirilmiş olan teori ve yaklaşımlar 6- Eğitimde fırsat eşitsizliği yaratan faktörler ve buna göre bilgi toplumlarında görülen fırsat eşitsizliği türleri 7- Eğitimde fırsat eşitliği açısından dünyadaki eğitim sistemlerinin sınıflanması ve özelliklerinin tartışılması 8- Tabakalı okul sistemleri ve bireylerin eğitim yaşantıları üzerindeki etkileri 9- Akademik ve mesleki eğitim ikilemi 10- Türk eğitim sisteminin farklı okul sistemi modelleri açısından değerlendirilmesi 11- Öğrencilerin öğretim düzeyleri arasındaki geçişlerini düzenleyen yasa ve uygulamaların değerlendirilmesi 12- Öğrencilerin sosyal statüleri ve onların akademik ve sosyal başarıları üzerindeki etkileri 13- Demokratik eğitim ve eğitimde fırsat eşitliği kavramının bu konudaki önemi Türk Eğitim sisteminde yükseköğretime geçiş sisteminin birey ve okul sistemi üzerine etkileri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • GÜNDÜZ, H. B., (2010). Digital divide in Turkish primary schools: Sakarya sample. The Turkısh Onlıne Journal of Educatıonal Technology, 9 (1), 43 – 53.
 • GÜNDÜZ, H. B. (2010). Placement of students to high school in Turkey: Factors affecting student achievement in placement tests, International Journal of Human Science, 7 (1), 857-877.
 • Karabel J. ve Halsey A.H. (1977). Power And Ideology in Edution, New York: Oxford University Press
 • Tural, N. K., (2002).Eğitim Finansmanı, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Turner, B.(1986). Eşitlik, Çeviren Bahadır Sina Şeren, Dost Kitapevi, Ankara.
 • Akşin, S.,(2001). “Bir Toplumu Dönüştürmek,” Mülkiye, Cilt XXV, Sayı 231, Afşaroğlu Matbaası: Ankara.
 • T.C. 1982 Anayasası, http://www.tbmm.gov.tr/Anayasa.html. (02.08.2006)
 • Türkiye İstatistik Kurumu, Eğitim İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.doc. (17.03.2007)
 • Türkiye Cumhuriyeti MEB 2006 Bütçe Raporu, http://sgb.meb.gov.tr/yayinlar/ 2006 butce_raporu .pdf (15.10.2006)
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Akademik performans - zeka ilişkisini kavrar.
 2. İnsan sermayesi, kültürel sermaye ve yetenek havuzunun ne olduğunu bilir.
 3. Genel olarak fırsat eşitliği kavramı ve eğitimde fırsat eşitliği kavramıyla ilişkisi, eğitimde fırsat eşitliği konusunda geliştirilmiş olan teori ve yaklaşımları açıklar.
 4. Türk eğitim sisteminin farklı okul sistemi modelleri açısından değerlendirir.
 5. Öğrencilerin öğretim düzeyleri arasındaki geçişlerini düzenleyen yasa ve uygulamaların analiz eder.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-154554
PÇ-255554
PÇ-345554
PÇ-444555
PÇ-545555
PÇ-655455
PÇ-755454
PÇ-854554
PÇ-955455
PÇ-1055555
PÇ-1155445

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Akademik performans - zeka ilişkisi İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2İnsan sermayesi, kültürel sermaye ve yetenek havuzu İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Sosyal hareketlilik ve eğitimİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Genel olarak fırsat eşitliği kavramı ve eğitimde fırsat eşitliği kavramıyla ilişkisi, Eğitimde fırsat eşitliği konusunda geliştirilmiş olan teori ve yaklaşımlar İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5AGenel olarak fırsat eşitliği kavramı ve eğitimde fırsat eşitliği kavramıyla ilişkisi, Eğitimde fırsat eşitliği konusunda geliştirilmiş olan teori ve yaklaşımlar İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Eğitimde fırsat eşitsizliği yaratan faktörler ve buna göre bilgi toplumlarında görülen fırsat eşitsizliği türleriİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Eğitimde fırsat eşitliği açısından dünyadaki eğitim sistemlerinin sınıflanması ve özelliklerinin tartışılması İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1
9Akademik ve mesleki eğitim ikilemi İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10Ara sınav İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Türk eğitim sisteminin farklı okul sistemi modelleri açısından değerlendirilmesi İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Öğrencilerin öğretim düzeyleri arasındaki geçişlerini düzenleyen yasa ve uygulamaların değerlendirilmesi İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Öğrencilerin sosyal statüleri ve onların akademik ve sosyal başarıları üzerindeki etkileri İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Demokratik eğitim ve eğitimde fırsat eşitliği kavramının bu konudaki önemi, Türk Eğitim sisteminde yükseköğretime geçiş sisteminin birey ve okul sistemi üzerine etkileri İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması166
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer154
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)119
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)118
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok