Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Siyaset Kuramlarında EğitimEGT520437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüAydın Balyer
Dersi Veren(ler)Mithat KORUMAZ
Asistan(lar)ıİrem Demir Arıcı, Zehra YALÇIN
Dersin AmacıDers öğrencilere siyaset bilimini anlamak için gerekli olan analiz çerçevesini vermeyi hedeflemektedir. Bu temel çerçevenin öğrencilerin siyaset biliminin farklı boyutlarını, kavramlarını ve ideolojilerini anlamalarına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Dersin amacı, siyaset teorisi ve siyaset felsefesinde öne çıkan çağdaş düşünürlerin eserlerinden yola çıkarak çağdaş siyaset düşüncesi ve ideolojiler ile eğitim kuramlarını analitik bir biçimde ele almaktır. Bunun yanı sıra düşünürlerin eserlerinin incelenmesi, dönemin siyaset kuramının yanıtlamaya çalıştığı hususlar irdelenecektir. Siyasal düşünce ve kuramın siyaset, iktidar, egemenlik, devlet, hegemonya, sivil toplum, kamusal alan, vatandaşlık, laiklik, siyasal katılma ve küreselleşme gibi temel kavramları eğitim bağlamı içerisinde ele alınıp tartışılacaktır. Bunun yanında siyasal ideolojilerin eğitim düşüncesine yansımaları incelenecektir. Liberalizm, muhafazakârlık, Marksizm, feminizm, milliyetçilik, İslamcılık ve Kemalizmin Türk Eğitim Düşüncesinin ortaya çıkışında ve gelişimindeki rolü toplumsal alan içerisinde tartışılacaktır.
Dersin İçeriğiSiyasal ideolojiler ve eğitim dersinin içeriğinde temel siyasal kuramı kavramlarına yer verilecektir. Bunun dışında siyasal ideolojilerin eğitim düşüncesi üzerinde etkisi hem ulusal düzeyde hem de uluslararasılaşma bağlamında ders içeriğinde yer alacaktır. Dersin içeriği aynı zamanda siyaset ve siyaset biliminin, siyasal iktidarın, devletin, bürokrasinin tanımını, genelde ideolojilerin, özellikle de liberalizm, sosyalizm ve milliyetçiliğin doğuşunu, özelliklerini ve teorisyenlerinin fikirlerini, demokrasinin ve partilerin doğuşunu kapsamaktadır. Ayrıca Dersin kapsamı, toplum sözleşmesi; iktidar; devlet; demokrasi; eşitlik; özgürlük; adalet; sınıf; yabancılaşma; egemenlik; birey; akıl; sivil toplum kavramlarından oluşmaktadır. Bu ders çerçevesinde ilk aşamada siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisi arasındaki farklar ve ortak noktalar ortaya koyulacaktır. Dersin büyük bir kısmını oluşturacak izleyen bölümde “modern devlet”in oluşma süreci ve bileşenleri üzerinde durulacak ve Türkiye’nin toplumsal ve siyasal yapısını analiz etme yöntemlerinden biri olan merkez-çevre yaklaşımı üzerinde durularak bu yaklaşımın katkıları ve eksik yanları incelenecektir. Buna ek olarak Kemalizm, ordu, işadamları gibi değer, aktör ve kurumlardan hareketle Türkiye toplumunun ve siyasetinin panoraması ortaya koyulacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Onur İnce, Hilal (derl.), 2011. Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar. Eleştiriler-Farklılıklar-Çözüm Arayışları. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Schmitt, Carl, 2006. Siyasal Kavramı. çev. Ece Göztepe, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Arendt, Hannah, 1996. Totalitarizmin Kaynakları 1: Antisemitizm. İstanbul: İletişim.
 • Arendt, Hannah, 1998. Totalitarizmin Kaynakları 2: Emperyalizm. İstanbul: İletişim.
 • Althusser, Louis, 2006. İdeoloji ve devletin ideolojik aygıtları. İstanbul: İthaki.
 • Ranciere, Jacques, 2007. Siyasalın Kıyısında. İstanbul: Metis.
 • Butler, Judith/Scot, J.W., 1992. Feminists theorize the political. New York: Routledge.
 • Badiou. Alain, 2004. Theoretical writings. London: Continuum.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Siyaset biliminin temel taşlarından olan siyasal düşünce, kuram ve bunların eğitim düşüncesi ile ilişkisine ilişkin analitik bir düşünce becerisi edinir.
 2. Siyaset biliminin temel kavramlarına ilişkin bilgi edinir.
 3. Türkiye’de siyasal düşüncenin temel referansı olan modernleşme ve Batılılaşma meselesinin arka planını analitik bir biçimde açıklayabilir, Türkiye’de siyasal düşüncenin temel referansı olan modernleşme ve Batılılaşma meselesindeki temel çatışma alanlarını analiz edebilir, Türkiye’de modernleşme, Bat
 4. “Modern devletin” şekillenme sürecini anlar.
 5. Devletin bileşenlerini anlar.
 6. Ulus fikri ve onun Türkiye’deki içeriği üzerine düşünür.
 7. Türkiye’de “merkez-çevre” ilişkileri üzerine düşünür ve bu yaklaşımı eleştirel bir şekilde değerlendirir.
 8. Farklı siyasal aktör, kurum ve değerler arasında ilişki kurar.
 9. Kemalizm, ordu, işadamları vs. gibi kurum, aktör ve değerlerin Türkiye’nin sosyo-politik yapısındaki etkilerini değerlendirir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8DÖÇ-9

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Siyaset nedir ve siyaset bilimi nedir? Siyasetin kriterleri nelerdir? Siyasal Düşünce ve eğitim arasındaki ilişki nasıldır?İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Siyasal iktidar: İktidarın tanımı ve türleri; tahakküm biçimleri ve Max Weber’e göre meşruiyet biçimleri; iktidar ve devletsiz toplumlar. Devlet: Modern devletin doğuşu; devlete farklı yaklaşımlarİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Siyaset Kuramında Toplum Sözleşmesinin Yeri; Egemenlik ve İktidar/Thomas Hobbes, John Locke, İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Aydınlanma Döneminde Devlet Kuramları; Eşitlik; Adalet; Özgürlük; Egemenlik/Baron de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau ve Immanuel Kantİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Siyaset Kuramında Birey; Akıl; Özgürlük/Immanuel Kant, Hegelİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Sivil Toplum Kuramı; Demokrasi/Alexis de Tocquevilleİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Modernizm, Postmodernizm, Siyasal Düşünce ve Eğitim Kuramlarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1
9Muhafazakarlık ve Eğitim Düşüncesi - Milliyetçilik ve Eğitim Düşüncesiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10Kemalizm ve Eğitim Düşüncesiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Liberalizm, Neo-Liberalizm ve Eğitim Düşüncesiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Sosyalizm ve Eğitim Düşüncesiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Faşizm ve Eğitim Düşüncesiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Anarşizm ve Eğitim Düşüncesi - Sosyal Demokrasi ve Eğitim Düşüncesiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması145
Derse Özgü Staj
Ödev326
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok