Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sosyal Teori ve EğitimEGT520337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüAydın Balyer
Dersi Veren(ler)Mithat KORUMAZ
Asistan(lar)ıİrem Demir Arıcı, Zehra YALÇIN
Dersin AmacıSosyal teorinin Comte, Simon, Marx, Weber, Darendorf, Durkheim, gibi klasik temsilcilerinin ötesinde; Foucault, Habermas, Bourdieu, Derrida, Arendt, Apple,Feriere, Mc.Leren, Nurettin Topçu, Şerif Mardin gibi çağdaş sosyal teorinin temsilcilerinin sosyoloji ile ilgili temel varsayımlarının ve görüşlerinin eğitiminde içerisinde yer aldığı toplumsal alan içerisinde ele alınması ve aynı zamanda çağdaş sosyal teorinin temsil ettiği temel bakış açılarının eğitime yansımalarının irdelenmesi bu dersin temel amacını oluşturmaktadır. Dersin söz konusu bu temel amacının yanında ders kapsamında tartışılacak olan çağdaş sosyal teoriye ilişkin bakış açılarının ve temel meselelerin mevcut durumda Türk Eğitim Sisteminde yaşanan sorunların anlamlandırılması ve çözümlenmesinde bir araç olarak nasıl kullanılabileceğine dair öznel bir yaklaşım geliştirilmesi de amaçlanmaktadır. Bu ders ile aynı zamanda kıta teorisinin temelini oluşturduğu bir sosyal alanın temel kuramlarının eğitim araştırmalarına uygulanabileceğini göstermek için alternatif yolları göstermek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiÇağdaş Sosyal Teori ve eğitim dersi, sosyal teori alanından; İşlevselcilik, çatışma teorisi, eleştirel teori gibi makro-sosyolojik kuramlara ve fenomenoloji, sembolik etkileşimcilik gibi mikro-sosyolojik kuramlara ilişkin bir içeriği kapsamaktadır. Bunun yanında toplumsal sınıflar, tabakalar ve toplumsal sınıfların ve tabakaların üretiminde toplumsal bir kurum olarak eğitimin ürettiği işlevler; eğitimin toplumu yeniden kurma girişimleri; toplumda göz ardı edilmiş gruplar ve bu grupların toplumsallaşması sürecinde eğitimin rolüne yer verilecektir. Bununla beraber Türkiye bağlamına uygun olarak eğitim, neo-liberalizm ve orta sınıfın yükselişi konularına değinilecektir. Çağdaş sosyal teori ve eğitim dersi aynı zamanda uluslaşma, kapitalizm ve yeni modern iktisadi gelişmeler bağlamında üretilen kimlikler, insanların yaşadıkları karakter aşınması sürecini ve eğitimin devletin ideolojik bir aygıt olarak konumlandırılmasına ilişkin tartışmaları da içerecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Murphy, M. (2018). Sosyal Teori ve Eğitim. Eğitim yayınevi.
 • Wallace, R. A. & Wolf, A. (2015). Çağdaş Sosyoloji Kuramları: Klasik Geleneğin Genişletilmesi. Doğu Batı yayınları.
 • Durkheim, E. (2016). Eğitim ve Sosyoloji. Pinhan Yayınları.
 • Ünal, A. Z. (2018). Toplumda Tabakalaşma ve Hareketlilik. Atıf Yayınları
 • Apple, M. (2017). Eğitim Toplumu Değiştirebilir mi?. Anı Yayıncılık.
 • Bourdieu, P.
 • Freire, P. (2016). Ezilenlerin pedagojisi. Ayrıntı yayınları
 • Rutz, H.
 • Bauman, Z. (2017). Kimlik. Heretik Yayınları.
 • Sannet, R. (2017). Karakter aşınması ve yeni kapitalizmde işin kişilik üzerine etkileri. Ayrıntı Yayınları.
 • Altusser, L. (2016). İdeoloji ve devletin ideolojik aygıtları. İthaki yayınları.
 • Mardin, Ş. (2017). Türk modernleşmesi. İletişim yayınları
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Sosyal teori ve eğitim arasındaki ilişkiyi bilir.
 2. Klasik sosyal teori ve eğitimin ilişkisini kavrar
 3. Çağdaş sosyal teori ve eğitim arasındaki ilişkiyi kavrar.
 4. Toplumsal sınıflar ve tabakalar ile eğitimin söz konusu toplumsal yapılar arasındaki ilişkiyi kavrar.
 5. Eğitimin toplumu yeniden kurma girişimlerine karşı bir anlayış geliştirir.
 6. Eğitimde yaşanan mevcut sorunları yönelik çağdaş sosyal teori bağlamında değerlendirir.
 7. Eğitim ile uluslaşma arasındaki ilişkiyi kavrar.
 8. Eğitim ile kapitalizmin ortaya çıkardığı yeni toplumsal biçim arasındaki ilişkiyi bilir.
 9. Eğitimin yeni toplumsal kimliklerin oluşturulmasındaki rolünü kavrar.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8DÖÇ-9

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sosyal Teori nedir? Sosyal Teori ve Eğitim Arasındaki ilişki İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Klasik Sosyal Teori: Comte, Simon, Marx ve Weber’in Kavramları ile Eğitimi Düşünmekİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3İşlevselci Yaklaşım ve Eğitimİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4Çatışma Yaklaşımı ve Eğitimİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5Eleştirel Teori ve Eğitimİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6Symbolic Interactionist Approach and Education Reproduction of Class "Education with Bourdieu's Conceptsİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Sınıfın Yeniden Üretimi “Bourdieu’nun Kavramları ile Eğitim”İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
8Ara Sınav 1
9Kimliğin inşasında ideolojik bir aygıt olarak eğitimİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10Kent, Kentin Dönüşümü ve Ortak Tüketim Aracı Olarak Eğitimİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11“Neo-liberal İktidar ve Özne” Foucault’nun Kavramları ile İktidar, Özne, Toplum ve Eğitimİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Göç, Göç Teorileri ve Eğitimİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Toplumsal bir Adaletsizlik Alanı Olarak “Yoksulluk, Yoksunluk ve Eğitim”İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Öğretmenlik Mesleğinin Prekarizasyonu ve Dönüşen Toplumsal Statüsüİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması145
Derse Özgü Staj
Ödev326
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok