Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Eğitim Tarihinde Eğitim Yönetimi ve TeftişiEGT520037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüAydın Balyer
Dersi Veren(ler)Aydın Balyer
Asistan(lar)ıİrem Demir Arıcı, Zehra YALÇIN
Dersin AmacıDersin amacı, Türk eğitim tarihinde, eğitimin modernleşmeye başladığı Tanzimat yıllarından itibaren uygulanmış eğitim yönetimi tecrübelerini teorik olarak tanır ve buradan hareketle mevcut eğitim yönetimi kuram ve uygulamalarını daha sağlıklı değerlendirir.
Dersin İçeriğiTürk eğitim tarihinde Osmanlı’dan Cumhuriyet’e eğitimin hemen her alanında zengin bir miras kalmıştır. Bunlar arasında eğitim yönetimi ve teftişine ilişkin çok farklı uygulamalar vardır. Ancak bu güne kadar özellikle Cumhuriyet öncesi eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin akademik araştırmalar nerede ise yok düzeyindedir. Bu derste eğitimde modernleşmenin başladığı Tanzimat yıllarından itibaren, eğitim sisteminin gerek merkezi, gerekse taşra teşkilat yapısının yönetimi, teftişi ve denetimine ilişkin araştırmalar incelenecektir. Buradan hareketle tarihsel tecrübe görülecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • 1. Halil Aytekin, İttihat ve Terakki Dönemi Eğitim Yönetimi, Ankara: Gazi üniv. Basın Yay., 1991.
 • 2. Faik Reşit Unat, Türkiye’de Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihsel Bir Bakış, Ankara: TTK Yay., 1964.
 • 3. Teyfur Erdoğdu, Maarif-i Umumiye Nezareti Teşkilatı, İdari Teşkilat Açısından, İ.Ü. Yayımlanmamış YLT, İstanbul, 1995.
 • 4. Kamil Su, Türk Eğitim Tarihinde Teftişin Yeri ve Önemi, Ankara: 194.
 • 5. Yasemin Tümer, “Osmanlı Eğitim Sisteminde Teftiş”, OTAM, S.29, Ankara, 2009, s.55-92.
 • 6. Arzu Meryem Nurdoğan, “II. Abdülhamid Dönemide Rumeli’de Maarifin Teftişi”, OTAM, S.26, Ankara, 2009, s.193-220.
 • 7. Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, İstanbul: Eser Mat.1977.
 • 8. Mahmut Cevat, Maarif-i Umumiye Teşkilatı Tarihi, Ankara: Yeni Türkiye Yay., 2001.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci Türkiye'de eğitim denetiminin gelişimini açıklar.
 2. Öğrenci Türkiye'de eğitim yönetiminin gelişimini açıklar
 3. Öğrenci Cumhuriyet döneminde eğitim yönetiminin temel sorunlarını ve gelişimini analiz eder.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---
PÇ-12---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin temel kuralları, temel kaynakların tanıtılması ve temin edilmesi.İlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
2Türk eğitim sisteminin tarihsel temellerine genel bir bakış ve kaynaklarİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
3Tanzimat dönemi modern eğitim kurumları ve idari yapısıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
4II. Abdülhamid döneminde eğitim yönetimi ve teftişte değişimler ve gelişmelerİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
5II. Meşrutiyet döneminde eğitim yönetimiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
6İttihat ve Terakki Dönemi Eğitim yönetimiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
7Ara sınav
8Ara Sınav 1
9Osmanlı dönemi eğitim yöneticileri ve teftişçilierİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
10Tanzimat ve II. Meşrutiyet dönemi eğitim yönetimiyle ilgili resmi belgeler ve yönetmeliklerİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
11Cumhuriyet döneminde eğitim yönetiminin temel sorunlarıİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
12Erken Cumhuriyet döneminde eğitimle ilgili hukuki düzenlemelerİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
13Tek parti dönemi eğitim yönetimiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
14Çok Partili hayata geçişte eğitim yönetimi ve denetimiİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması165
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer154
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)119
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)118
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok