Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türkiyenin Toplumsal YapısıIKT112234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüMurat Donduran
Dersi Veren(ler)Sırrı Emrah Üçer, Alaaddin Tok
Asistan(lar)ıEcem Doygun
Dersin AmacıBu dersin amacı, modernleşme süreci ve bu sürecin eleştirileri, toplumsal yapı/toplumsal kurumlar ve toplumsal değişme ekseninde, Cumhuriyet dönemi Türkiye örneğinde yapılan, temel sosyolojik ve sosyal bilimsel tartışmaları sunmaktır.
Dersin İçeriğiDers, modernleşme süreci ve bu sürecin eleştirileri, toplumsal yapı/toplumsal kurumlar ve toplumsal değişme eksenindeki, temel sosyolojik ve sosyal bilimsel tartışmaların ve kavramların Cumhuriyet dönemi Türkiye örneğinde nasıl kullanıldığına dair tematik örnekler içerir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Dersin ders kitabı değil, okuma paketi vardır. Bununla birlikte, öğrencilerin arkaplan bilgisi için, aşağıdaki kitabı gözden geçirmeleri önerilir: Emre Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye: 2000’li Yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1. Baskı, 1998. Okuma paketi her sene güncellenir. Mübeccel Kıray, Toplumsal Yapı ve Toplumsal Değişme, İstanbul: Bağlam, 1999, ss.364-375 (‘Modernleşmenin Temel Süreçleri’) Reşat Kasaba, ‘Eski ile Yeni Arasında Kemalizm ve Modernizm’, Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba (der.), Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik (çev. Nurettin Elhüseyni), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 3. Basım, 2005 içinde: ss.12-28. Çağlar Keyder, ‘1990’larda Türkiye’de Modernleşmenin Doğrultusu’, Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba (der.), Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik (çev. Nurettin Elhüseyni), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 3. Basım, 2005 içinde: ss.29-42. Meltem Ahıska, ‘Garbiyatçılık: Türkiye’de Modernliğin Grameri’, Tanıl Bora ve Murat Gültekingil (der.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 9: Dönemler ve Zihniyetler, İstanbul: İletişim, 2009 içinde: ss. 1039-1065. Yeşim Arat, ‘Türkiye’de Modernleşme Projesi ve Kadınlar’, Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba (der.), Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik (çev. Nurettin Elhüseyni), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 3. Basım, 2005 içinde: ss.82-98. Fatmagül Berktay, ‘Doğu ve Batı’nın Birleştiği Yer: Kadın İmgesinin Kurgulanışı’, Fatmagül Berktay, Tarihin Cinsiyeti, İstanbul: Metis, 2003 içinde: ss.150-164. Dicle Koğacıoğlu, “Gelenek Söylemleri ve İktidarın Doğallaşması: Namus Cinayetleri Örneği”, Cogito, No.58, 2009: ss. 350-384. Serpil Sancar, Erkeklik: İmkansız İktidar. Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler, İstanbul: Metis, 2009, ss. 47-89. (‘Aile ve Sınıf Dolayımında Modern Erkekliklerin Oluşumu) İlhan Tekeli, ‘Bir Modernleşme Projesi olarak Türkiye’de Kent Planlaması’, Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba (der.), Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik (çev. Nurettin Elhüseyni), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 3. Basım, 2005 içinde: ss.136-152. Sibel Bozdoğan, ‘Türk Mimari Kültüründe Modernizm: Genel Bir Bakış’, Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba (der.), Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik (çev. Nurettin Elhüseyni), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 3. Basım, 2005 içinde: ss. 118-135. Gülsüm Baydar Nalbantoğlu, ‘Sessiz Direnişler ya da Kırsal Türkiye ile Mimari Yüzleşmeler’, Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba (der.), Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik (çev. Nurettin Elhüseyni), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 3. Basım, 2005 içinde: ss. 153-167. Çağlar Keyder, “Konut Piyasası: İnformelden Küresele” (çev. Bülent Tanatar), Defter, Yıl 12, Sayı 35, Kış 1999: ss. 73-93. Çağlar Keyder, ‘Yirmi Birinci Yüzyıla Girerken İstanbul’, Deniz Göktürk, Levent Soysal ve İpek Türeli (der.), İstanbul Nereye? Küresel Kent, Kültür, Avrupa, İstanbul: Metis, 2010 içinde: ss. 49-61. Mesut Yeğen, Devlet Söyleminde Kürt Sorunu, İstanbul: İletişim, 2001, ss. 109-170. (‘Devlet Söyleminde Kürt Sorunu’) Mesut Yeğen, Müstakbel Türk’ten Sözde Vatandaşa: Cumhuriyet ve Kürtler, İstanbul: İletişim, 2006, ss. 29-88. (‘1980’den Bugüne Kürt Sorunu’ ve ‘”Müstakbel-Türk”ten “Sözde-Vatandaş”a: Cumhuriyet ve Kürtler’) Cenk Saraçoğlu, Şehir ve Orta Sınıf Kürtler: İnkar’dan “Tanıyarak Dışlama”ya, İstanbul: İletişim, 2011, ss. 71-143 (Tanıma ve Dışlama Süreçleri). Handan Çağlayan, Şemsa Özar, Ayşe Tepe Doğan, Ne Değişti? Kürt Kadınlarının Zorunlu Göç Deneyimi, Ankara: Ayizi, 2011, ss. 39-72. Bahattin Akşit, “Laikleşme Tipolojisi ve Türkiye’deki Laiklik Deneyimi”, Ahmet Öncü ve Orhan Tekelioğlu (der.), Şerif Mardin’e Armağan, İstanbul: İletişim, 2005 içinde: ss. 65-103. Mübeccel Kıray, Toplumsal Yapı ve Toplumsal Değişme, İstanbul: Bağlam, 1999, ss.232-255. (‘Toplum Yapısı ve Laiklik’) Haldun Gülalp, ‘Türkiye’de Modernleşme Politikaları ve İslamcı Siyaset’, Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba (der.), Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik (çev. Nurettin Elhüseyni), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 3. Basım, 2005 içinde: ss.43-53. Haldun Gülalp, Kimlikler Siyaseti: Türkiye’de Siyasal İslamın Temelleri, İstanbul: Metis, 2003, ss. 24-60. (‘İslamın Siyasal İdeoloji Olarak Kullanımı’, ‘Küreselleşme ve Siyasal İslam: Refah Partisi’nin Toplumsal Tabanı’) Jenny B. White, ‘İslamcılığın Açmazları’, Deniz Kandiyoti ve Ayşe Saktanber (der.), Kültür Fragmanları: Türkiye’de Gündelik Hayat (çev. Zeynep Yelçe), İstanbul: Metis, 2002 içinde: ss.201-226 Yael Navaro-Yaşın, ‘Kimlik Piyasası: Metalar, İslamcılık, Laiklik’, Deniz Kandiyoti ve Ayşe Saktanber (der.), Kültür Fragmanları: Türkiye’de Gündelik Hayat (çev. Zeynep Yelçe), İstanbul: Metis, 2002 içinde: ss.229-258 Cihan Tuğal, Pasif Devrim: İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi (çev. Ferit Burak Aydar) İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2010, ss.221-266. (‘Modern İslami Sivil Toplumun Zaferi’) İlkay Sunar, ‘Demokrat Parti ve Popülizm’, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 8, İstanbul: İletişim, 1983: ss. 2076-2086. Mübeccel Kıray, Toplumsal Yapı ve Toplumsal Değişme, İstanbul: Bağlam, 1999, ss. 272-302 (‘Değişen Patronaj Kalıpları ve Yapısal Değişme Üzerine Bir Çalışma’). Jenny B. White, Türkiye’de İslamcı Kitle Seferberliği: Yerli Siyaset Üzerine Bir Araştırma (çev. Esen Türay), İstanbul: Oğlak, 2007, ss. 249-280. (‘Popülizm: Demokrasi Huzurdur’) Deniz Yıldırım, ‘AKP ve Neoliberal Popülizm’, İlhan Uzgel ve Bülent Duru (der.), AKP Kitabı: Bir Dönüşümün Bilançosu, Ankara: Phoenix, 2009 içinde: ss.66-107. Ayşe Buğra, “Poverty and Citizenship: An Overview of the Social Policy Environment in Republican Turkey”, International Journal of Middle East Studies, 39, 2007, ss.33-52. Ayşe Buğra, Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika, İstanbul: İletişim, 2008, ss. 219-255 (‘Muhafazakar Liberalizm, İslam ve Sosyal Haklar’). Tuba İnci Ağartan, ‘Metalaşma ve Sağlıkta Dönüşümün Sınırları: Türkiye Örneği’, Cenk Özbay, Ayşecan Terzioğlu ve Yeşim Yasin (der.), Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik (İstanbul: Metis, 2011) içinde: ss. 31-44. Ahmet Çiğdem, ‘Yoksulluk ve Dinsellik’, Necmi Erdoğan (der.), Yoksulluk Halleri: Türkiye’de Kent Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri, İstanbul: İletişim, 2007 içinde: ss. 203-247. Aksu Bora, ‘Kadınlar ve Hane: “Olmayanın Nesini İdare Edeceksin?”’, Necmi Erdoğan (der.), Yoksulluk Halleri: Türkiye’de Kent Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri, İstanbul: İletişim, 2007 içinde: ss. 97-132. Necmi Erdoğan, ‘Sancılı Dil, Hadım Edilen Kendilik ve Aşınan Karakter: Beyaz Yakalı İşsizliğe Dair Notlar’, Tanıl Bora, Aksu Bora, Necmi Erdoğan, İlknur Üstün, “Boşuna mı Okuduk?”: Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği, İstanbul: İletişim, 2011 içinde: ss. 75-115. Aksu Bora, ‘“Çalışmakla Var Olacağım Gibi…”: İşsizin Duygu Dünyası’, Tanıl Bora, Aksu Bora, Necmi Erdoğan, İlknur Üstün, “Boşuna mı Okuduk?”: Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği, İstanbul: İletişim, 2011 içinde: ss. 127-139. Nevra Akdemir, ‘Emek Süreçlerinde Taşeronluk ve Tuzla Tersaneler Bölgesi Örneği’, Fuat Ercan, Tolga Tören vd. (der.), Türkiye’de Kapitalizmin Güncel Sorunları, Ankara: Dipnot, 2007 içinde: ss. 19-62. Sema Erder, ‘Zor Ziyaret: Nataşa Mı? Döviz Getiren Bavul Mu? Eski Doğu Bloku Ülkelerinden Gelen Kadınların Emek Piyasasına Girişi’, Serpil Sancar (der.), Birkaç Arpa Boyu… 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar: Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan, Cilt 1, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2011 içinde: ss. 191-218. Ayşe Buğra ve Osman Savaşkan, “Yerel Sanayi ve Bugünün Türkiyesi’nde İş Dünyası”, Toplum ve Bilim, no.118, 2010: ss. 92-123. Ali Ekber Doğan, “1994’ten Bugüne Neoliberal İslamcı Belediyecilikte Süreklilik ve Değişme’, Praksis, no. 26, 2011/2: ss. 55-75. Yasin Durak, Emeğin Tevekkülü: Konya’da İşçi-İşveren İlişkileri ve Dindarlık, İstanbul: İletişim, 2012, ss. 57-109 (‘Esnekleşme ve Enformel İlişki Ağları: “Gülümseyen Sömürü”’, ‘Kültürel Hegemonyanın Sınırları: “Hassas Riayet”’) Umut Tümay Arslan, Bu Kabuslar Neden Cemil? Yeşilçam’da Erkeklik ve Mazlumluk, İstanbul: Metis, 2005, ss. 155-201. (‘Halkın Babası Cemil’). Seray Genç, ‘Sinemada İşçi ve İşçi Görünümlerine Dair’, N. Nedim Süalp, Aslı Güneş, Z. Tül Akbal Süalp (der.), Sınıf İlişkileri: Sureti Soldurulmuş Bir Resim mi?, İstanbul: Bağlam, 2011 içinde: ss. 163-192. Z. Tül Akbal Süalp, ‘Yabanıl, Dışarlıklı ve Lümpen “Hiçlik” Kutsamaları: Seyrelmiş Toplumsallık ve Yükselen Faşizan Hallerin “Post”lar Zamanı’, Deniz Bayrakdar (der.), Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 8: Sinema ve Politika, İstanbul: Bağlam, 2009 içinde: ss.133-145.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bu dersi başarıyla bitiren öğrenci, modernleşme süreci ve bu sürecin eleştirileri ile bu eleştiriler ile ilişki içinde toplumsal yapı/toplumsal kurumlar ve toplumsal değişme ekseninde, Cumhuriyet dönemi Türkiyesi ile ilgili temel tartışmaları öğrenecektir,
  2. Öğrenci, toplumsal yapı/toplumsal kurumlar ve toplumsal değişme ekseninde, Cumhuriyet dönemi Türkiye'si ile ilgili temel sosyolojik ve sosyal bilimsel tartışmaları izleyebeilecektir,
  3. Cumhuriyet dönemi Türkiye örneği ile ilgili güncel sosyolojik ve sosyal bilimsel tartışmalara katılabilecektir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---
PÇ-12---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Kemalist Modernleşme ve EleştirilerMübeccel Kıray, Toplumsal Yapı ve Toplumsal Değişme, İstanbul: Bağlam, 1999, ss.364-375 (‘Modernleşmenin Temel Süreçleri’) Reşat Kasaba, ‘Eski ile Yeni Arasında Kemalizm ve Modernizm’, Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba (der.), Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik (çev. Nurettin Elhüseyni), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 3. Basım, 2005 içinde: ss.12-28. Çağlar Keyder, ‘1990’larda Türkiye’de Modernleşmenin Doğrultusu’, Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba (der.), Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal
3Toplumsal Cinsiyet Yeşim Arat, ‘Türkiye’de Modernleşme Projesi ve Kadınlar’, Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba (der.), Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik (çev. Nurettin Elhüseyni), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 3. Basım, 2005 içinde: ss.82-98. Fatmagül Berktay, ‘Doğu ve Batı’nın Birleştiği Yer: Kadın İmgesinin Kurgulanışı’, Fatmagül Berktay, Tarihin Cinsiyeti, İstanbul: Metis, 2003 içinde: ss.150-164. Dicle Koğacıoğlu, “Gelenek Söylemleri ve İktidarın Doğallaşması: Namus Cinayetleri Örneği”, Cogito, No.
4Kentİlhan Tekeli, ‘Bir Modernleşme Projesi olarak Türkiye’de Kent Planlaması’, Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba (der.), Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik (çev. Nurettin Elhüseyni), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 3. Basım, 2005 içinde: ss.136-152. Sibel Bozdoğan, ‘Türk Mimari Kültüründe Modernizm: Genel Bir Bakış’, Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba (der.), Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik (çev. Nurettin Elhüseyni), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 3. Basım, 2005 içinde: ss. 118-13
5Kürt Sorunu I Mesut Yeğen, Devlet Söyleminde Kürt Sorunu, İstanbul: İletişim, 2001, ss. 109-170. (‘Devlet Söyleminde Kürt Sorunu’) Mesut Yeğen, Müstakbel Türk’ten Sözde Vatandaşa: Cumhuriyet ve Kürtler, İstanbul: İletişim, 2006, ss. 29-88. (‘1980’den Bugüne Kürt Sorunu’ ve ‘”Müstakbel-Türk”ten “Sözde-Vatandaş”a: Cumhuriyet ve Kürtler’)
6Kürt Sorunu IICenk Saraçoğlu, Şehir ve Orta Sınıf Kürtler: İnkar’dan “Tanıyarak Dışlama”ya, İstanbul: İletişim, 2011, ss. 71-143 (Tanıma ve Dışlama Süreçleri). Handan Çağlayan, Şemsa Özar, Ayşe Tepe Doğan, Ne Değişti? Kürt Kadınlarının Zorunlu Göç Deneyimi, Ankara: Ayizi, 2011, ss. 39-72.
7İslam / Laiklik IBahattin Akşit, “Laikleşme Tipolojisi ve Türkiye’deki Laiklik Deneyimi”, Ahmet Öncü ve Orhan Tekelioğlu (der.), Şerif Mardin’e Armağan, İstanbul: İletişim, 2005 içinde: ss. 65-103. Mübeccel Kıray, Toplumsal Yapı ve Toplumsal Değişme, İstanbul: Bağlam, 1999, ss.232-255. (‘Toplum Yapısı ve Laiklik’) Haldun Gülalp, ‘Türkiye’de Modernleşme Politikaları ve İslamcı Siyaset’, Sibel Bozdoğan ve Reşat Kasaba (der.), Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik (çev. Nurettin Elhüseyni), İstanbul: Tarih Vakfı
8Ara Sınav 1
9Arasınav
10Popülizmİlkay Sunar, ‘Demokrat Parti ve Popülizm’, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 8, İstanbul: İletişim, 1983: ss. 2076-2086. Mübeccel Kıray, Toplumsal Yapı ve Toplumsal Değişme, İstanbul: Bağlam, 1999, ss. 272-302 (‘Değişen Patronaj Kalıpları ve Yapısal Değişme Üzerine Bir Çalışma’). Jenny B. White, Türkiye’de İslamcı Kitle Seferberliği: Yerli Siyaset Üzerine Bir Araştırma (çev. Esen Türay), İstanbul: Oğlak, 2007, ss. 249-280. (‘Popülizm: Demokrasi Huzurdur’) Deniz Yıldırım, ‘AKP ve Neol
11İş, Yoksulluk ve Sosyal Politika IAyşe Buğra, “Poverty and Citizenship: An Overview of the Social Policy Environment in Republican Turkey”, International Journal of Middle East Studies, 39, 2007, ss.33-52. Ayşe Buğra, Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye’de Sosyal Politika, İstanbul: İletişim, 2008, ss. 219-255 (‘Muhafazakar Liberalizm, İslam ve Sosyal Haklar’). Tuba İnci Ağartan, ‘Metalaşma ve Sağlıkta Dönüşümün Sınırları: Türkiye Örneği’, Cenk Özbay, Ayşecan Terzioğlu ve Yeşim Yasin (der.), Neoliberalizm ve Mahremiyet: Türkiye’de
12İş, Yoksulluk ve Sosyal Politika IIAhmet Çiğdem, ‘Yoksulluk ve Dinsellik’, Necmi Erdoğan (der.), Yoksulluk Halleri: Türkiye’de Kent Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri, İstanbul: İletişim, 2007 içinde: ss. 203-247. Aksu Bora, ‘Kadınlar ve Hane: “Olmayanın Nesini İdare Edeceksin?”’, Necmi Erdoğan (der.), Yoksulluk Halleri: Türkiye’de Kent Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri, İstanbul: İletişim, 2007 içinde: ss. 97-132.
13İş, Yoksulluk ve Sosyal Politika IIINecmi Erdoğan, ‘Sancılı Dil, Hadım Edilen Kendilik ve Aşınan Karakter: Beyaz Yakalı İşsizliğe Dair Notlar’, Tanıl Bora, Aksu Bora, Necmi Erdoğan, İlknur Üstün, “Boşuna mı Okuduk?”: Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği, İstanbul: İletişim, 2011 içinde: ss. 75-115. Aksu Bora, ‘“Çalışmakla Var Olacağım Gibi…”: İşsizin Duygu Dünyası’, Tanıl Bora, Aksu Bora, Necmi Erdoğan, İlknur Üstün, “Boşuna mı Okuduk?”: Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği, İstanbul: İletişim, 2011 içinde: ss. 127-139. Nevra Akdemir, ‘
14İş, Yoksulluk ve Sosyal Politika IVAyşe Buğra ve Osman Savaşkan, “Yerel Sanayi ve Bugünün Türkiyesi’nde İş Dünyası”, Toplum ve Bilim, no.118, 2010: ss. 92-123. Ali Ekber Doğan, “1994’ten Bugüne Neoliberal İslamcı Belediyecilikte Süreklilik ve Değişme’, Praksis, no. 26, 2011/2: ss. 55-75. Yasin Durak, Emeğin Tevekkülü: Konya’da İşçi-İşveren İlişkileri ve Dindarlık, İstanbul: İletişim, 2012, ss. 57-109 (‘Esnekleşme ve Enformel İlişki Ağları: “Gülümseyen Sömürü”’, ‘Kültürel Hegemonyanın Sınırları: “Hassas Riayet”’)
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok