Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Örgütsel Etik ISL461134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme Lisans Programı
Seçmeli @ Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Elektrik Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Kimya Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Seçmeli @ Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı
Seçmeli @ Kimya Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)
Seçmeli @ Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı (2023 versiyon)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüNihat Erdoğmuş
Dersi Veren(ler)Nihat Erdoğmuş
Asistan(lar)ıSelahaddin Şamil Fidan
Dersin AmacıEtik ve özellikle meslek ve iş etiği konularında üniversite öğrencilerinin bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak ve akademik programları tamamlayıcı nitelikte faaliyetler yürütmek, "toplumsal sorumluluk" ilkesi çerçevesinde biraraya gelerek düşünce üretmesini ve bu şekilde toplumun diğer kesimlerine örnek olunmasını sağlamak
Dersin İçeriğiEtik ve ahlak kavramları, etik teoriler, hak ve adalet kavramları, etik karar alma, iş hayatında etik, sosyal sorumluluk, etik ve etik dışı davranışlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Çiğdem Kırel. ‘Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Bir Uygulama Çalışması’ Eskişehir: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları; No. 168.
  • İnayet Aydın, Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik, Pegem Yayıncılık, 2010.
  • Suna Tevruz (Ed.), İş Hayatında Etik, Beta Yayıncılık, 2007.
  • Ş. Özgener (2004), İş Ahlakının Temelleri, Nobel Yayın, Ankara
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler kendi değerler sistemi ve doğrularını tanımlar.
  2. Şirket değerlerini ve ilkelerini anlar ve benimser.
  3. Ahlaki ve etik ayrımını yapabilecek yetkinliği kazanır.
  4. İşletme içerisinde ahlaki ve ahlaki olmayan davranışları ayırt edebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----
PÇ-11----
PÇ-12----
PÇ-13----
PÇ-14----
PÇ-15----
PÇ-16----
PÇ-17----
PÇ-18----
PÇ-19----
PÇ-20----
PÇ-21----
PÇ-22----
PÇ-23----
PÇ-24----
PÇ-25----
PÇ-26----
PÇ-27----
PÇ-28----
PÇ-29----
PÇ-30----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ahlak kavramı, Ahlakın tarihsel gelişimiTevruz, 2007, 1-43
2Ahlak ve Etik AyrımıTevruz, 2007, 1-43
3Etik ve disiplinler arası ilişkilerTevruz, 2007, 1-43
4Etik Yaklaşımlar-1(Ahlaki görecelik, Deontolojik yaklaşımlar)Tevruz, 2007, 1-43
5Etik Yaklaşımlar-2 (Teleolojik yaklaşımlar)Tevruz, 2007, 1-43
6Etik karar almaTevruz, 2007, 1-43
7İş ahlakı kavramı (İş hayatında etik) Özgener, 2004, 51-81
8Ara Sınav 1
9İş hayatında etik dışı davranışlarÖzgener, 2004, 51-81
10Sosyal sorumluluk ve etikTevruz, 2007, 43-57
11Hak, Adalet ve EtikTevruz, 2007, 1-43
12Politik davranış ve EtikTevruz, 2007, 207-213
13Güven ve EtikTevruz, 2007, 83-119
14İnsan Kaynakları Uygulamalarında EtikTevruz, 2007, 151-185
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok