Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Toplam Kalite Yönetiminde Araçlar ve TekniklerISL512837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıGünümüzün değişen koşulları çerçevesinde kalitenin rekabet açısından önemini vurgulayarak öğrencilerde kalite bilinci ve teknikleri ile ilgili bir altyapı oluşturmak, çeşitli kalite güvence teknikleri ile ilgili bilgi vermek.
Dersin İçeriğiTKY’nın ilke ve taktiklerine genel bir bakış, TKY de yedi temel istatistik teknik, Kalite çemberlerinin yedi aracı ve yeni yedi araç, Kalite fonksiyonu, Kıyaslama, Sürekli iyileştirme, Taguchi yaklaşımı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Toplam Kalite Yönetimi Araçları, Şevkinaz Gümüşoğlu, 2.Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2000
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İşletmelerde kalite ile ilgili sorunları daha iyi anlama
  2. Kalite yönetimi teknikleri sayesinde bu sorunlara çözüm geliştirebilme becerisi
  3. Toplam kalite yönetiminde araç ve teknikleri kavramak
  4. İşletmelere kalite süreçlerini uygulama becerisi

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Toplam Kalite YönetimiRao et al.(1996), 8-50
2TKY’de Kullanılan Yedi Temel İstatistik Teknikleri Rao et al.(1996), 52-75
3Kalite Fonksiyonu, Kıyaslama, Kalite Çemberlerinin Yedi Aracı Rao et al.(1996), 80-95
4Temel İstatistik Kalite Kontrol Teknikleri, Histogram, Pareto, Balık Kılçığı, Çetele Tablosu, Gruplandırma, Serpilme DiyagramıRao et al.(1996), 165-211
5Kalite kontrol diyagramları, kontrol diyagramlarının hazırlanmasında izlenen aşamalar, Kontrol diyagramlarının kullanım amacının belirlenmesi, Değişkenlerin seçimiRao et al.(1996), 231-236
6Uygun kontrol grafiğinin belirlenmesi, Nicel kontrol diyagramları, Nitel kontrol diyagramlarıRao et al.(1996), 236-245
7Örnek büyüklüğünün belirlenmesi, Ölçme yönteminin belirlenmesi, ölçülebilen kalite özellikleri, ölçülemeyen kalite özellikleriRao et al.(1996), 246-250
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kontrol diyagramlarının karar kriterleriRao et al.(1996), 250-253
10Nicel Kontrol Diyagramları; x-ortalama kontrol diyagramı, R kontrol diyagramı, ortalama ve standart sapma kontrol diyagramları, ortalama ve genişlik kontrol diyagramlarıGümüşoğlu (2000), 113-124
11Nitel Kontrol Diyagramları; Kusurlu oranı(p) kontrol diyagramı, Kusurlu sayısı(np) kontrol diyagramı, Kusur sayısı(c) kontrol diyagramı, Birim başına kusur sayısı(u) kontrol diyagramıGümüşoğlu (2000), 126-137
12Benzerlik Diyagramı, İlişki DiyagramıRao et al.(1996), 313-324
13Ağaç DiyagramıRao et al.(1996), 353-360
14Matris Diyagramı,MatrisVeri Analizi, İşlem Karar Program Çizelgesi(PDPC)Rao et al.(1996), 391-400
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama23
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer29
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)117
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok