Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Molekuler FotokimyaKIM640437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Kimya ABD Fizikokimya Doktora Programı
Ders Kategorisi
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimKimya Bölümü
Dersin KoordinatörüNevim SAN
Dersi Veren(ler)
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı1-Elektromanyetik radyasyonun meydana getirdiği fiziksel ve kimyasal değişimlerin moleküler düzeyde incelenmesi, 2- spektroskopi ve fotokimyasal reaksiyon mekanizmalarının kuantum mekaniksel yöntemlerle açıklanması
Dersin İçeriğiElektromanyetik radyasyonun moleküllere etkisi. Mikrodalga ve IR Spektroskopisi, Elektroniksel Ekzitasyon, Elektroniksel Ekzite Haller, UV Spektrumları, Floresans, Fosforesans, Radyasyonsuz Geçişler, NMR Spektroskopisi, Fotoelektron Spektroskopisi. Fotokimyasal Reaksiyonlar, Fotofragmantasyon ve Fotoeliminasyon, Fotokimyasal Reaksiyonların Kinetiği
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Nicholas J.Turro., V.Ramamurthy., J.C. Sciano "Principles of Molecular Photochemistry An Introduction" 1th Ed., University of Science 2009.
  • Brian Wardle "Principles and Applications of Photochemistry" 1th Ed. JohnWiley&Sons Ltd., 2009
  • A. Gilbert and J. Baggott, "Essentials of Molecular Photochemistry," CRC Press, London, UK, 1991.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Kimya ve kimya ile ilgili alanlarda güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere ve bunları beraber kullanabilme becerisine sahiptir.
  2. Kimya ve kimya ile ilgili alanlardaki problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp çözüm yöntemi geliştirir, uygun analitik yöntemler ve teknikler kullanarak problemleri çözer, verileri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
  3. Kimya ve ilgili alanlardaki uygulamalar için modern teknik ve araçları seçer, alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
  4. Kimya ve ilgili alanlarda bağımsız olarak ve paydaşlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütebilir ve analitik düşünme yeteneğini kullanabilir.
  5. Kimya ve ilgili alanların gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Elektromanyetik radyasyonDers notlari ve diger kaynaklar
2Dönme Spektroskopisi ve Kuantum Mekaniksel ModellenmesiDers notlari ve diger kaynaklar
3IR Spektroskopisi ve Kuantum Mekaniksel ModellenmesiDers notlari ve diger kaynaklar
4Potansiyel Enerji Yüzeyleri ve AnharmoniklikDers notlari ve diger kaynaklar
5Elektroniksel Ekzitasyon ve DeaktivasyonDers notlari ve diger kaynaklar
6Fotofiziksel Radyasyonlu MekanizmalarDers notlari ve diger kaynaklar
7Fotofiziksel Radyasyonsuz MekanizmalarDers notlari ve diger kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Fotoelektron SpektroskopisiDers notlari ve diger kaynaklar
10Fotokimyasal reaksiyonlar-Korelasyon DiyagramlarıDers notlari ve diger kaynaklar
11Fotofragmantasyon ve fotoeliminasyonDers notlari ve diger kaynaklar
12Fotokimyasal reaksiyonların KinetiğiDers notlari ve diger kaynaklar
13Elektrosiklik ReaksiyonlarDers notlari ve diger kaynaklar
14Problem çözümleriDers notlari ve diger kaynaklar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım13
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev210
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar150
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması138
Derse Özgü Staj
Ödev220
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok