Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Aydınlatma ve İç TesisatELM312235202
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimElektrik Mühendisliği Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Recep Yumurtacı, Bora Acarkan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDoğru bir aydınlatmanın unsurlarının ne olduğunu, İnsanların görme ihtiyaçlarının hem ekonomik ve hemde estetik olarak nasıl karşılanacağının anlatılması ve aynı zamanda İç tesisat hakkında bilgi verilmesi.Ders içerisinde görülen Temel tanımların ve ışık kaynaklarının Deneysel olarak laboratuarda incelenmesi.
Dersin İçeriğiAydınlatmacılığın konusu, amacı ve türleri, ışık ve görme olayı, gözün spektral duyarlılığı, fotometrik büyüklükler, önemli fotometrik yasalar, değişik geometrik yüzeylerin ışık dağılım eğrilerinin elde edilmesi, fizyolojik optik esaslar, ışık kaynaklarının genel özellikleri, akkor telli lambalar, gaz ve madensel buharlı deşarj lambaları, yüksek basınçlı civa buharlı lambalar, sodyum buharlı lambalar ve halojen tip lambalar, elektronik balastlar ve magnetik balastların çalışma prensipleri, aydınlatma aygıtları ve aydınlatma sistemlerinin incelenmesi, aydınlatma armatürlerinde kullanılan malzemelerin geçirme, yutma, yansıtma faktörleri, paket program kullanılarak aydınlatma hesabının bilgisayarda yapılması, genel olarak elektrik iç tesisatının kapsamı, elektrik iç tesisleri yönetmelğinin incelenmesi, iç tesiste kullanılan anahtar, priz, kablolar, pano ve şalterlerin incelenmesi.Değişik Işık kaynaklarının , balastların, Aydınlatma biçimlerinin laboratuarda deneysel olarak incelenmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Aydınlatma Tasarımı ve Proje Uygulamaları, Adem Ünal, Birsen Yayınevi, 2004 ISBN:9755113827X
  • The Art of Illumination :Residential Lighting Design by Glenn M.Johnson, McGraw-Hill Professional; (October 30.1998), ASIN:0070329591
  • Applied Illumination Engineering (2nd Edition) by Jack L. Lindsey,Staff Lindsey
  • Principles of Illumination. By John E.Traister Bobbs-Merrill Co; (January 1974) ASIN: 067220973Xx
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Doğru bir aydınlatma ve elektrik tesisatı için uygun elemanları seçebilmek
  2. Gerekli aydınlatma hesaplarını yapabilmek.
  3. Aydınlatma ve iç tesisat konusunda altyapı oluşturmak

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3
PÇ-1---
PÇ-2---
PÇ-3---
PÇ-4---
PÇ-5---
PÇ-6---
PÇ-7---
PÇ-8---
PÇ-9---
PÇ-10---
PÇ-11---
PÇ-12---
PÇ-13---
PÇ-14---
PÇ-15---
PÇ-16---
PÇ-17---
PÇ-18---
PÇ-19---
PÇ-20---
PÇ-21---
PÇ-22---
PÇ-23---
PÇ-24---
PÇ-25---
PÇ-26---
PÇ-27---
PÇ-28---
PÇ-29---
PÇ-30---

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Aydınlatmacılığın konusu, amacı ve türleri, fizyolojik, dekoratif ve reklam aydınlatmacılığı, ışık ve görme olayı, ışığın tanımı, elektromanyetik dalgalar içinde ışığın yeri, gözün yapısı ve gözün spektral duyarlığı. Deney 1.
2Fotometrik büyüklükler, ışık akısı, ışık miktarı, ışık şiddeti, aydınlık şiddeti, parıltı, fotografik uyarma, uzay açı kavram ve tanımları ve uygulamalar. Deney 2.
3Bazı önemli Fotometrik Yasalar, Kosinüs Yasası, Uzaklıkların karesiyle Ters Orantı yasası, Lambert Yasası ve bunların uygulamaları. Deney 3.
4Düzlemsel, küresel, yarım küre ve silindir biçimindeki ideal dağıtıcı yüzeylerin ışık dağılım eğrilerinin elde edilmesi ve bu yüzeylerden çıkan ışık akılarının hesabı ve örnek problemler. Deney 4.
5Fizyolojik optik esaslar, gözün eşik değerleri, adaptasyon, kontrast duyarlığı, kamaşma, gölgeler ve ışık rengi, ışık üretiminin temelleri, ışık kaynaklarının genel özellikleri. Deney 5.
6Akkor telli lambalar, gaz ve madensel buharlı deşarj lambaları, gazlarda ışığın elde edilmesi, floresan lambaların çalışma prensipleri ve karakteristikleri. Deney 6.
7Yüksek basınçlı cıva buharlı lambalar, alçak ve yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar. Deney 7.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Balast kayıpları, ışık kaynaklarının neden olduğu pırıldama ve stroboskopik olay ve bunların önlenmesi için ışık kaynaklarının beslenme şekilleri. Deney 9.
10Ara sınav.
11Aydınlatma aygıtları, aygıt geri verimi, aydınlatmanın bileşenleri, aydınlatma sistemleri; direk, endirek, karma, yarıdirek, yarıendirek aydınlatma sistemleri ve bu sistemlerin uygulandığı yerler. Deney 10.
12Aydınlatma armatürlerinde kullanılan malzemelerin geçirme, yutma ve yansıtma çarpanlarının tanımları, genel olarak yüzey ve malzemelerin geçirme, yutma ve yansıtma çarpanları, aydınlatma hesabı, paket program kullanarak aydınlatma hesabının yapılması. Deney 11.
13Aydınlatma tasarımında sanal aydınlatmanın önemi, genel olarak elektrik iç tesisatının kapsamı, elektrik iç tesisleri yönetmeliğinin incelenmesi. Deney 12.
14İç tesisatta kullanılan anahtar çeşitleri, adi, komütatör, vaviyen, aravaviyen anahtarlarla yapılan aydınlatma tesisatının açık ve kapalı şemaları, anakolon, kolon, linye ve sorti hatları, sayaçlar.Deney 13.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar330
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati142
Laboratuar32
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması146
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok