Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çeviri KuramlarıMTF211224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Fransızca Mütercim Tercümanlık Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüAyse Banu Karadag
Dersi Veren(ler)Ayse Banu Karadag
Asistan(lar)ıMurat Onur Sabaz
Dersin AmacıÇeviri kuramlarının tarihsel bir bakış açısıyla tanıtımı.
Dersin İçeriğiTarih boyunca yapılan kuramsal çeviri çalışmaları. Çeviriye farklı yaklaşımlar. Akademik bir disiplin olarak çeviribilimin tüm alt-alanları ile birlikte irdelenmesi. Çeviri kuramlarının temel kavramlarının tanıtılması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Antoine Berman. 1989. "La Traduction et ses discours". Meta. 34/4. 672-679.
 • Gideon Toury. 2000. “The Nature and Role of the Norms in Translation”. The Translation Studies Reader. Ed. Lawrence Venuti. London: Routledge. 198-211. (Gideon Toury. 2008. “Çeviri Normlarının Doğası ve Çevirideki Rolü”. Çev. Arzu Eker. Çeviri Seçkisi II: Çeviri(bilim) Nedir?. Yay. Haz. Mehmet Rifat. İstanbul: Sel Yayıncılık. 149-164).
 • Hans J. Vermeer. 1989 “Skopos and Commission in Translational Action”. Readings in Translation Theory. Yay. haz. Andrew Chesterman. Helsinki: Oy Finn Lectura Ab. 173-200.
 • Inês Oseki-Dépré. 2007. “De l’Ethique au sociopolitique”. De Walter Benjamin à nos jours (Essais de traductologie). Paris: Honoré Champion. 105-112.
 • Itamar Even-Zohar. 1990. "The position of translated literature within the literary polysystem". Polysystem Studies [=Poetics Today, Vol. 11: 1]. Durham NC: Duke University Press. 45-51. (Itamar Even-Zohar. 2012. “Yazınsal çoğuldizge içinde çeviri yazının durumu”. Çev. Saliha Paker. Çeviri Seçkisi II: Çeviri(bilim) Nedir? Yay. Haz. Mehmet Rifat. İstanbul: Sel Yayıncılık. 125-132).
 • James S. Holmes. 1988 (1972). “The Name and Nature of Translation Studies”. Translated!: Papers on Literary Translation and Translation Studies. Amsterdam/Rodopi. 66-88. (James S. Holmes. 2008. “Çeviribilimin Adı ve Doğası”. Çev. Ayşenaz Koş. Çeviribilim Seçkisi II: Çeviri(bilim) Nedir?. Yay. Haz. Mehmet Rifat. İstanbul: Sel Yayıncılık. 107-119).
 • Jeremy Munday. Introducing Translation Studies. 2008. London and New York: Routledge.
 • Mathieu Guidère. 2008. Introduction à la traductologie: penser la traduction: hier, aujourd’hui, demain. Brussels: De Boeck.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Çeviri sorunları ve çözümleri hakkında ileri sürülen kuramsal görüşler konusunda bilinç kazanma.
 2. Çeviri kuramlarında yaşanan paradigma değişiklerinin nedenleri ve sonuçları hakkında farkındalık kazanma.
 3. Tarihteki çevirmenlerin mesleki etik ve sorumluluk bilincinin kuramsal görüşlerde nasıl yer bulduğu konusunda farkındalık kazanma.
 4. Farklı ülkelerin farklı zamanlardaki “çeviri gelenekleri” hakkında ayrıntılı bilgi edinme.
 5. Kuram-uygulama ilişkisinin irdelenmesine ilişkin gerekli zihinsel esnekliği kazanma.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-855--5
PÇ-9-----
PÇ-10--5--
PÇ-11-5-5-
PÇ-12-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş. Çeviriye kuramsal yaklaşımlar hakkında genel bilgi.Giriş - Ders ve kaynak materyal hakkında genel bilgilendirme.
2Çeviribilimin temel konuları.Jeremy Munday. Introducing Translation Studies. 2008. "Chapter 1: Main issues of translation studies". London and New York: Routledge. 4-17. Mathieu Guidère. 2008. “Chapitre 1: Situation de la traductologie: délimitation du champ - “Qu’est-ce que la traductologie?””. Introduction à la traductologie: penser la traduction: hier, aujourd’hui, demain. Brussels: De Boeck. 9-12.
3Akademik bir disiplin olarak çeviribilim-I. James S. Holmes / "Çeviribilimin adı ve doğası".James S. Holmes. 1988 (1972). “The Name and Nature of Translation Studies”. Translated!: Papers on Literary Translation and Translation Studies. Amsterdam/Rodopi. 66-88. (James S. Holmes. 2008. “Çeviribilimin Adı ve Doğası”. Çev. Ayşenaz Koş. Çeviribilim Seçkisi II: Çeviri(bilim) Nedir?. Yay. Haz. Mehmet Rifat. İstanbul: Sel Yayıncılık. 107-119). Mathieu Guidère. 2008. “Chapitre 1: Situation de la traductologie: délimitation du champ - “Qu’est-ce que traduire?””. Introduction à la traductologie:
4Akademik bir disiplin olarak çeviribilim-II. Gideon Toury / "Çeviri normlarının doğası ve çevirideki rolü". Gideon Toury. 2000. “The Nature and Role of the Norms in Translation”. The Translation Studies Reader. Ed. Lawrence Venuti. London: Routledge. 198-211. (Gideon Toury. 2008. “Çeviri Normlarının Doğası ve Çevirideki Rolü”. Çev. Arzu Eker. Çeviri Seçkisi II: Çeviri(bilim) Nedir?. Yay. Haz. Mehmet Rifat. İstanbul: Sel Yayıncılık. 149-164).
5XX. yüzyıl öncesinde çeviriye kuramsal yaklaşımlar. Çeviri ve çeviri söylemleri.Jeremy Munday. Introducing Translation Studies. 2008. "Chapter 2: Translation theory before the twentieth century". London and New York: Routledge. 18-35. Antoine Berman. 1989. "La Traduction et ses discours". Meta. 34/4. 672-679.
6Çeviribilimde temel konular-I / Eşdeğerlik ve eşdeğerlik etkisi.Jeremy Munday. Introducing Translation Studies. 2008. "Chapter 3: Equivalence and equivalent effect". London and New York: Routledge. 36-54.
7Çeviribilimde temel konular-II / Ürün ve süreç odaklılık.Jeremy Munday. Introducing Translation Studies. 2008. "Chapter 4: Studying translation product and process". London and New York: Routledge. 55-70.
8Ara Sınav 1
9İşlevsel çeviri kuramları.Jeremy Munday. Introducing Translation Studies. 2008. "Chapter 5: Functional theories of translation". London and New York: Routledge. 71-88. Hans J. Vermeer. 1989 “Skopos and Commission in Translational Action”. Readings in Translation Theory. Yay. haz. Andrew Chesterman. Helsinki: Oy Finn Lectura Ab. 173-200.
10 Çeviriye söylem odaklı kuramsal yaklaşımlar.Jeremy Munday. Introducing Translation Studies. 2008. "Chapter 6: Discourse and register analysis approaches". London and New York: Routledge. 89-106.
11Çeviribilimde dizgeci çeviri kuramları.Jeremy Munday. Introducing Translation Studies. 2008. "Chapter 7: Systems theories". London and New York: Routledge. 107-123. Inês Oseki-Dépré. 2007. “De l’Ethique au sociopolitique”. De Walter Benjamin à nos jours (Essais de traductologie). Paris: Honoré Champion. 105-112. Itamar Even-Zohar. 2012. “Yazınsal çoğuldizge içinde çeviri yazının durumu”. Çev. Saliha Paker. Çeviri Seçkisi II: Çeviri(bilim) Nedir? Yay. Haz. Mehmet Rifat. İstanbul: Sel Yayıncılık. 125-132.
12Ara Sınav-II. / Genel tekrarTüm kaynaklar.
13Çeviribilimde kültürel ve ideolojik dönüm noktaları.Jeremy Munday. Introducing Translation Studies. 2008. "Chapter 8: Cultural and ideological turns". London and New York: Routledge. 124-141.
14Çevirmen odaklı yaklaşımlar: çevirmenin görülebilirliği, sesi ve etiği.Jeremy Munday. Introducing Translation Studies. 2008. "Chapter 9: The role of the translator: visibility, ethics and sociology". London and New York: Routledge. 142-161.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım00
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar160
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler00
Sunum / Seminer00
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)113
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok