Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yaratıcılık ve GeliştirilmesiOKL203134220
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimOkulöncesi Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Remziye Ceylan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıOkul öncesi dönem çocuklarının keşfedilmemiş yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve mevcut yaratıcılıkların geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ile çocukların yaratıcı zekâlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiYaratıcı düşünmenin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi, yaratıcı düşünmeyi açıklayan farklı kuramlar, yaratıcılık ve zeka ilişkisi, yaratıcı kişilik özellikleri, yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılığı etkileyen toplumsal, kültürel, gelişimsel ve duygusal etmenler, yaratıcı problem çözme sürecinin ve beyin fırtınasının önemi, erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü, okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılıklarını geliştirme, öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve geliştirmeleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • [1]Yaratıcılık, Trevor Bentley (2006), Hayat Yayn., İstanbul [2]Yaratıcı Zeka, Alan J. Rowe (2007), Prestij Yayn. İstanbul [3]Çocuklarda Yaratıcılığın Gelişimi, Dorothy G.Singer Jerome L.Singer (2005) Gendaş Yayn. İstanbul [4]Yaratıcı Bir Çocuk Yetiştirme, MacGregor, Cynthia. (1997) İstanbul: Papirüs Yayınevi. [5]Sanat Eğitimi Kuramları, San, İnci.(2003). İstanbul: Ütopya Yayınevi. [6]Okulöncesi Dönem Çocuklarında Görsel Sanat Eğitimi, Abacı, Oya. (2000) İstanbul: Marpa Kültür Yayınları. [7]Yaratıcılığa Yolculuk, Üstündağ, Tülay (2002) Ankara: Pegem Yayıncılık
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler yaratıcı düşünmenin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemini açıklar
  2. Öğrenciler yaratıcı düşünmeyi açıklayan farklı kuramları karşılaştırır
  3. Öğrenciler yaratıcılık ve zeka ilişkisini yorumlar
  4. Öğrenciler yaratıcı kişilik özelliklerini sıralar
  5. Öğrenciler yaratıcılığın gelişimini tartışır
  6. Öğrenciler yaratıcılığı etkileyen toplumsal, kültürel, gelişimsel ve duygusal etmenleri özetler
  7. Öğrenciler erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolünü açıklar

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7
PÇ-1-------
PÇ-2-------
PÇ-3-------
PÇ-4-------
PÇ-5-------
PÇ-6-------
PÇ-7-------
PÇ-8-------
PÇ-9-------
PÇ-10-------
PÇ-11-------
PÇ-12-------
PÇ-13-------
PÇ-14-------
PÇ-15-------
PÇ-16-------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Yaratıcı düşünmenin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi 1 ve 7 nolu kaynaklar
2Yaratıcı düşünmeyi açıklayan farklı kuramlar 5 nolu kaynak
3Yaratıcılık ve zeka ilişkisi 2 nolukaynak
4Yaratıcı kişilik özellikleri 3 ve 4 nolu kaynaklar
5Yaratıcılığın gelişimi 3 ve 6 nolu kaynaklar
6Okul öncesi dönemde yaratıcılığı etkileyen toplumsal etmenler 6 ve 7 nolu kaynaklar
7Okul öncesi dönemde yaratıcılığı etkileyen kültürel etmenler 6 ve 7 nolu kaynaklar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Okul öncesi dönemde yaratıcılığı etkileyen gelişimsel etmenler ve Okul öncesi dönemde yaratıcı oyun kurma 7 ve 3 nolu kaynak
10Okul öncesi dönemde yaratıcılığı etkileyen duygusal etmenler 3 nolu kaynak
11Yaratıcı problem çözme sürecinin ve beyin fırtınasının önemi 1 ve 2 nolu kaynak
12Erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü 4 nolu kaynak
13Ara sınav/Çocukta yaratıcılığın geliştirilmesi Sınav
14Öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve geliştirmeleri 7 ve 3 nolu kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama120
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama38
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması48
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok