Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Balkanlar’da ve TR’de Osmanlı Geçmişi ve Kimlik SorunuSBU512337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dersin KoordinatörüMehmet Hacısalihoğlu
Dersi Veren(ler)Mehmet Hacısalihoğlu, Elçin Macar
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÖğrencileri Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerde Osmanlı-Türk imajının yeri ve tarihsel imajların uluslararası ilişkiler açısından önemi üzerine araştırmaya teşvik etmek.
Dersin İçeriğiBalkan ülkelerinde Osmanlı döneminin tarih yazımında ve okul ders kitaplarında anlatımı ve bunun Türkiye ile karşılaştırılması; Osmanlı geçmişinin ulus kimliklerin oluşumunda ve tanımlanmasındaki yeri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • 1.After Empires. Multiethnic societies and Nation-building: The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires, Yay. K. Barkey, M. von Hagen, Colorado 1997.
 • Anderson, Benedict, Imagened Communities, London 1983.
 • Auernheimer, Gustav, “Fallmerayer, Huntington und die Diskussion um die neugriechische Identität”, Südosteuropa, 47/ 1-2 (1998), s. 1-7.
 • Auernheimer, Gustav, “Zum Bild der Türkei in Griechenland und seinen historischen Voraussetzungen”, Südosteuropa, 48/ 5/6 (1999), s. 336-358.
 • Büse, Kunigunde, “Die Darstellung des griechisch-türkischen Konfliktes in griechischen Schulbüchern”, Münchener Zeitschrift für Balkankunde, 3. 1980 (1981), s. 1-23.
 • Cogito, Osmanlılar Özel Sayısı, Nr. 19 (1999).
 • Gellner, Ernest, Nations and Nationalisms, Oxford 1983.
 • Güvenç, Bozkurt, Türk kimliği, Kültür Tarihinin Kaynakları, Ankara 1993
 • Hering, Gunnar, “Die Osmanenzeit im Selbstverständnis der Völker Südosteuropas”, Die Staaten Südosteuropas und die Osmanen, Yay. Hans Georg Majer, München 1989, s. 355-380.
 • Hösch, Edgar, “Kulturgrenzen in Südosteuropa”, Südosteuropa, 47/ 12 (1998), s. 601-623.
 • Kiel, Machiel, Studies on the Ottoman Architekture of the Balkans, Hampfhire, Brookfield 1990
 • Kitromilides, Paschalis M., Enlightenment, Nationalism, Orthodoxy: Studies in the culture and political thought of south-eastern Europe, Aldeshot, Brookfield, Ve. 1994.
 • Mc Carthy, Justin, Death and Exile: The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims, 1821-1922, Princeton, New York 1995.
 • Tzermias, Pavlos, Die Identitätssuche des neuen Griechentums, Eine Studie zur Nationalfrage mit besonderer Berücksichtigung des Makedonienproblems, Freiburg, Schweiz 1994.
 • Žunić, Mirna, "Hırvatistan Tarih Ders Kitaplarından Osmanlı İmajı", YTÜ, yükseklisans tezi, 2008.
 • Ayanoğlu, Betül, “Türk ve Yunan Tarih Ders Kitaplarında Öteki”, YTÜ yükseklisans tezi, 2011
 • Buz, Engin, "Alevi Yazınında Osmanlı İmgesi", YTÜ yükseklisans tezi, 2010.
 • Hacısalihoğlu, Mehmet, Jön Türkler ve Makedonya Sorunu, 1890-1918, Çev. İ. Catay, İstanbul 2008 (Orjinal: Die Jungtürken und die Mazedonische Frage, München 2003).
 • Kayalı, Hasan, Arabs and the Young Turks, Berkeley, Los Angeles, London 1997
 • Ersanlı, Büşra, İktidar ve Tarih. Türkiye'de "Resmi Tarih" Tezinin Oluşumu, İstanbul 1992 (daha yeni baskıları mevcut)
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler farklı Balkan ülkelerindeki ve Türkiye'deki Osmanlı imajını bilir.
 2. Öğrenciler Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki literatür hakkında geniş bir bilgiye sahip olur.
 3. Öğrenciler imge-bilim (imajoloji) ve ders kitapları araştırma yöntemini bilir.
 4. Öğrenciler hem bilgi hem fikir sahibi olarak, eleştirel ve analitik düşünme becerisine sahip olur.
 5. Öğrenciler konuyla ilgili akademik ödevler yazar

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Tarihsel İmajlar ve Uluslar arası İlişkilere Etkileri Anderson; Gellner
2Öğrenci Araştırma ve Ödev Konularının Belirlenmesi Reader
3Balkanlarda Tarih Yazımında Osmanlı Dönemi ve Osmanlı Araştırmalarının Gelişimi
4Yunanistan’da Osmanlı İmajı ve Yunan Kimliği Ayanoğlu; Auernheimer, Bild, 336-358; Büse, 1-23.
5Bulgaristan’da Osmanlı İmajı ve Bulgar Kimliği Hering, 355-380.
6Eski Yugoslavya’da Osmanlı İmajı ve Yugoslavizm Zunic
7Sırbistan`da Osmanlı İmajı ve Sırp Kimliği Reader
8Ara Sınav 1
9Jöntürklerde Osmanlı İmajı ve Osmanlıcılık Hacisalihoğlu, 69-99.
10“Türk Tarih Tezi”nde Osmanlı Geçmişi Ersanlı
11Günümüz Türkiyesi Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı Dönemi ve Modern Türk Kimliği Güvenç; Ayanoğlu
12Ortadoğu Ülkelerinde Osmanlı İmajı ve Arap Kimliği Kayalı
13Osmanlı Devletinden Koparak Kurulan Devletlerde Osmanlı İmajı ve Türkiye ile İlişkilere Etkileri Hering, 355-380; Barkey
14Öğrenci Sunumları Reader
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım16
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev160
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer130
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok