Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çalışma Hayatında EtikISL613337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş Şekli
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüEmel Esen
Dersi Veren(ler)Emel Esen
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıEtik ve özellikle meslek ve iş etiği konularında üniversite öğrencilerinin bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak ve akademik programları tamamlayıcı nitelikte faaliyetler yürütmek, "toplumsal sorumluluk" ilkesi çerçevesinde biraraya gelerek düşünce üretmesini ve bu şekilde toplumun diğer kesimlerine örnek olunmasını sağlamak
Dersin İçeriğiEtik ve ahlak kavramları, etik teoriler, hak ve adalet kavramları, etik karar alma, iş hayatında etik, sosyal sorumluluk, etik ve etik dışı davranışlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Sınıf içi ders notları
  • Suna Tevruz (Ed.), İş Hayatında Etik, Beta Yayıncılık, 2007.
  • Ş. Özgener (2004), İş Ahlakının Temelleri, Nobel Yayın, Ankara
  • Manuel Velasquez, Business Ethics, Printice Hall, 2006.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler kendi değerler sistemi ve doğrularını tanımlar.
  2. Şirket değerlerini ve ilkelerini anlar ve benimser.
  3. Ahlaki ve etik ayrımını yapabilir.
  4. İşletme içerisinde ahlaki ve ahlaki olmayan davranışları ayırt edebilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4
PÇ-1----
PÇ-2----
PÇ-3----
PÇ-4----
PÇ-5----
PÇ-6----
PÇ-7----
PÇ-8----
PÇ-9----
PÇ-10----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ahlak kavramı, Ahlakın tarihsel gelişimiTevruz, 2007, 1-43
2Ahlak ve Etik Kavramları Arasındaki Farklılıklar Tevruz, 2007, 1-43
3Etik kavramının diğer disiplinlerle ilişkisiTevruz, 2007, 1-43
4Ahlaki/Etik Yaklaşımlar-1 (Ahlaki görecelik, Deontolojik yaklaşımlar) Tevruz, 2007, 1-43
5Ahlaki/Etik Yaklaşımlar-2 (Teleolojik yaklaşımlar)Tevruz, 2007, 1-43
6Etik karar alma ve çeşitli disiplinlerinde etik karar alma yaklaşımları Tevruz, 2007, 1-43
7İş ahlakı kavramı (İş hayatında etik) ve İş hayatında etik dışı davranışlar Özgener, 2004, 51-81
8Ara Sınav 1
9Çevre ve etik ilişkisi, sosyal sorumluluk ve etikTevruz, 2007, 43-57
10Örgütsel Adalet, Hakların İhlali ve EtikTevruz, 2007, 1-43
11Etik Dışı Davranışların Duyurulması Özgener, 2004, 51-81
12Güven ve EtikTevruz, 2007, 83-119
13Güç, Politika ve EtikTevruz, 2007, 207-213
14İşletme Uygulamalarından Örnekler
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama17
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1410
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok