Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Matematik EğitimiOKL203234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimOkulöncesi Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Remziye Ceylan
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıOkul öncesi dönemi çocuklarında matematiksel düşünceyi oluşturan, onlara sınıflama, eşleştirme, sıralama, karşılaştırma gibi çok önemli kavramları veren, matematiksel yapının temellerini atan, günümüz teknolojisini kullanarak çocukların matematikten zevk almasını ve endişe etmemelerini sağlayan öğretmenlerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriğiMatematiksel düşüncenin yeri ve önemi, matematiğin, zeka, cinsiyet, toplumsal değerler gibi değişkenlerle ilişkileri, okul öncesi dönemde matematiksel düşünmenin gelişimi ve geliştirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar, matematik kavramlarının öğretilmesinde eğitim programlarında dikkate alınması gereken temel öğretim ilkeleri, sezgisel matematiğin tanımı, okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlar (sayı sayma, çokluk, doğal sayılarla işlemler, ölçme ile ilgili kavramlar, temel geometrik şekiller vb.), bu bilgileri kullanarak etkinlik örnekleri oluşturma.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • [1]Aktaş, Y. (2005). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Nobel Kitabevi. Adana [2]Güven, Y. (2000). Erken Çocukluk Döneminde Sezgisel Düşünme Ve Matematik. Yapa Yayıncılık [3] Arı, M. & Öncü, E. (2005). Okul Öncesi Dönemde Fen Doğa Ve Matematik Uygulamaları. Kök Yayıncılık. Ankara [4]Wood, D. (2003). Çocuklarda Düşünme Ve Öğrenme. Doruk Yayıncılık. [5]Ömeroğlu, E. & Dere, H. (2001). Okul Öncesi Dönemde Fen Matematik Çalışmaları. Anı Yayıncılık. Ankara.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler matematiğin, zeka, cinsiyet, toplumsal değerler gibi değişkenlerle ilişkilerini tanımlar.
  2. Öğrenciler okul öncesi dönemde matematiksel düşünmenin gelişimi ve geliştirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımları açıklar.
  3. Öğrenciler matematik kavramlarının öğretilmesinde eğitim programlarında dikkate alınması gereken temel öğretim ilkeleri tartışır.
  4. Öğrenciler okul öncesi dönemde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlarını (sayı sayma, çokluk, doğal sayılarla işlemler, ölçme ile ilgili kavramlar, temel geometrik şekiller vb.) açıklar
  5. Öğrenciler matematik köşesinin ne şekilde hazırlanacağını açıklar
  6. Öğrenciler okul öncesi dönmede matematik eğitiminde kullanılan etkinlikleri anlatır
  7. Öğrenciler okul öncesi çocuklara yönelik matematik gelişimini sağlayacak aktivite örnekleri üretmeye çalışırken başkalarının da görüşlerini alır, özgün çözümler ortaya koymaya çalışır ve bunları akranlarıyla tartışır, işbirliği yapar ve paylaşır
  8. Öğrenciler okul öncesi çocuklara yönelik matematiksel kavramların gelişimini sağlayacak aktivite örnekleri üretir ve sunar

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5DÖÇ-6DÖÇ-7DÖÇ-8
PÇ-1--------
PÇ-2--------
PÇ-3--------
PÇ-4--------
PÇ-5--------
PÇ-6--------
PÇ-7--------
PÇ-8--------
PÇ-9--------
PÇ-10--------
PÇ-11--------
PÇ-12--------
PÇ-13--------
PÇ-14--------
PÇ-15--------
PÇ-16--------

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Okulöncesi dönemde matematiksel düşüncenin yeri ve önemi 1 nolu kaynak
2Matematik yeteneğinin tanımı, zekâ, cinsiyet gibi değişkenlerle ilişkileri 2 ve 4 nolu kaynak
3Matematik kavramlarının öğretilmesinde eğitim programlarında dikkate alınması gereken temel öğretim ilkeleri 1 ve 2 nolu kaynak
4Okulöncesinde matematik köşesinin planlanması 5 nolu kaynak
5Okul öncesi dönmede matematik eğitiminde kullanılan etkinlikler: müzik, oyun, dil, fen ve doğa, hikaye 1,3 ve 5 nolu kaynak
6Okul öncesi dönmede matematik eğitiminde kullanılan etkinlikler: masal, kavram haritası, görsel sanat eğitimi 1,3 ve 5 nolu kaynak
7Okul öncesi dönmede matematik eğitiminde kullanılan etkinlikler: drama, şiir, tekerleme, bilmece, okuma yazmaya hazırlık 1,3 ve 5 nolu kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematik kavramları: sınıflandırma, eşleştirme, karşılaştırma sıralama, sayı kavramı 1,3 ve 5 nolu kaynak
10Okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematik kavramları: işlem kavramı, geometrik şekiller 1,3 ve 5 nolu kaynak
11Okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematik kavramları: işlem kavramı, geometrik şekiller 1,3 ve 5 nolu kaynak
12Okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematik kavramları: uzaysal algı, ölçme, grafikler 1,3 ve 5 nolu kaynak
13Temel matematik kavramlarını kullanarak etkinlik hazırlama 1,3 ve 5 nolu kaynak
14Hazırlanan etkinliklerin sunulması ve geliştirmeye yönelik değerlendirilmesi.. 1,3 ve 5 nolu kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev330
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev38
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok