Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yazılı Çeviri Eleştirisi MTF446123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Fransızca Mütercim Tercümanlık Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüAyse Banu Karadag
Dersi Veren(ler)Ayse Banu Karadag
Asistan(lar)ıMurat Onur Sabaz
Dersin AmacıÇağdaş çeviribilim kuramları çerçevesinde nesnel bir eleştiri yöntemi kullanarak çeviri eleştirisi bilincini geliştirmek.
Dersin İçeriğiÇeviriler üzerine karşılaştırmalı eleştiri çalışmaları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Antoine Berman. 1989. "La Traduction et ses discours". Meta. 34/4. 672-679.
 • Antoine Berman. 1994. "La traduction au manifeste". L'épreuve de l'étranger: Culture et traduction dans l'Allemagne romantique. Paris: Gallimard. 11-24.
 • Anton Popoviç. 2008. "Çeviri Çözümlemesinde ‘Deyiş Kaydırma’ Kavramı". (çev. Yurdanur Salman). Çeviri Seçkisi II Çeviri(bilim) Nedir? (ed. Mehmet Rifat). İstanbul: Sel Yayıncılık. 87-92.
 • Ayşe Banu Karadağ. 2018. “Çeviri Çocuk Edebiyatı Bağlamında Asimetrik Güç İlişkileri: Yetişkin Çevirmenler ve Çocuk Okurlar”. Çeviribilimde Güncel Tartışmalardan Kavramsal Sorgulamalara. (ed. Seda Taş). İstanbul: Hiperlink. 43-78.
 • Banu Tellioğlu. 1998. “Hans Vermeer’in Skopos Kuramında Görecelik Kavramının Yeri ve Bu Kavramın Çeviri Eleştirisine Yansımaları: ‘Görece Görecelik’”. Hacettepe Üniversitesi Çeviribilim ve Uygulamaları. 159-167.
 • Banu Tellioğlu 2018. “Şiir Çevirisi Eleştirisinde Çevrilebilirlik/Çevrilemezlik İkiliğini Aşmak”. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 11. 192-213.
 • Işın Bengi Öner ve Ülker İnce. 1995. “Çeviri Eğitiminde Kaynak Metni Yorumlamaya ve Çeviri Metni Oluşturmaya Yönelik Yöntem Arayışları: Geniş Bir Bakış Açısı”. Çeviribilim 1. (ed. Işın Bengi Öner). Ankara Üniversitesi: Tömer. 125-145.
 • Işın Bengi-Öner.1999. “Çeviri Eleştirisi Bağlamında Eleştirel Bilincin Oluşması ve Eleştiri, Üst-Eleştiri, Çeviribilim İlişkileri”. Çeviri Bir Süreçtir… Ya Çeviribilim? İstanbul: Sel Yayıncılık. 111-135.
 • Işın Bengi Öner. 1999. “Öz-Sorgulamalar: Hata Avcılığı I ve II – Yazın Çevirisiyle Neden Uğraşmalı? Nasıl Uğraşmalı?”. Çeviri Bir Süreçtir... Ya Çeviribilim?. İstanbul: Sel Yayıncılık. 137-154.
 • Jeremy Munday. 2008. “Functional Theories of Translation” - “Reiss’s Text Types and Text Varieties”. Introducing Translation Studies. London and New York: Routledge. 71-76.
 • Mathieu Guidère. 2008. Introduction à la traductologie: penser la traduction: hier, aujourd’hui, demain. Brussels: De Boeck. 12.
 • Paul Ricoeur. 2004. "Défi et bonheur de la traduction". Sur la Traduction. Paris: Bayard. 7-20.
 • Senem Öner Bulut. 2018. “Hermeneutics and Translation”. From Diversity to Synergy: New Perspectives in English Literature, Linguistics and Translation Studies. (ed. Aslı Özlem Tarakçıoğlu et al). Riga: LAP. 221-242.
 • Theo Hermans. 1996. “The Translator’s Voice in Translated Narrative”. Target 8(1): 23–48.
 • Theo Hermans. 1997. “Çeviri Anlatıda Çevirmenin Sesi”. (çev. Alev Bulut). Kuram.15. 63-68.
 • Yurdanur Salman vd. 2003. Ortak Kültür Sözlüğü: Yabancı Sözcük, Terim, Deyim, Özdeyiş ve Atasözleri. İstanbul: Adam Yayınları.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Çağdaş çeviri sorunları ve çözümleri hakkında bilgi sahibi olma.
 2. Çeviri eleştirisine mesleki ve etik sorumlulukla yaklaşma bilincine sahip olma.
 3. Çeviribilim alanındaki farklı bilimsel çeviri eleştirisi yöntemleri konusunda farkındalık kazanma.
 4. Çeviri metinlere yönelik eleştirel bilinç kazanma.
 5. Çeviri eyleminde kültürel farklılıkların yaratabileceği deyiş kaydırmalar konusunda bilinç kazanma.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4--5--
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-5---
PÇ-115---5
PÇ-12---55

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çeviri eleştirisi olgusuna genel girişDers içeriği hakkında bilgi formu
2Çeviri ve çevirmen söylemleri: "La Traduction et ses discours".Antoine Berman. 1989. "La Traduction et ses discours". Meta. 34/4. 672-679.
3Çeviriye eleştirel bakış-I: “Qu’est-ce que la traductologie?”. “Çeviri Anlatıda Çevirmenin Sesi”.1. Mathieu Guidère. 2008. Introduction à la traductologie: penser la traduction: hier, aujourd’hui, demain. Brussels: De Boeck. 12. 2. Theo Hermans. 1997. "Çeviri Anlatıda Çevirmenin Sesi". (çev. Alev Bulut). Kuram.15. 63-68. 3. Theo Hermans. 1996. "The Translator’s Voice in Translated Narrative". Target. 8(1). 23–48.
4Çeviriye eleştirel bakış-II: “Çeviri Eleştirisi Bağlamında Eleştirel Bilincin Oluşması ve Eleştiri, Üst- Eleştiri, Çeviribilim İlişkileri”.Işın Bengi- Öner.1999. “Çeviri Eleştirisi Bağlamında Eleştirel Bilincin Oluşması ve Eleştiri, Üst-Eleştiri, Çeviribilim İlişkileri”. Çeviri Bir Süreçtir… Ya Çeviribilim? İstanbul: Sel Yayıncılık. 111-135.
5Çeviri üzerine eleştirel görüşler-I: "Défi et bonheur de la traduction". Eleştirel kaynaklarda karşılaşılan ortak kültür terimleri. “Yorumbilim ve Çeviri”.1. Paul Ricoeur. 2004. "Défi et bonheur de la traduction". Sur la Traduction. Paris: Bayard. 7-20. 2. Yurdanur Salman vd. 2003. Ortak Kültür Sözlüğü: Yabancı Sözcük, Terim, Deyim, Özdeyiş ve Atasözleri. İstanbul: Adam Yayınları. 3. Senem Öner Bulut. 2018. “Hermeneutics and Translation”. From Diversity to Synergy: New Perspectives in English Literature, Linguistics and Translation Studies. (ed. Aslı Özlem Tarakçıoğlu et al). Riga: LAP. 221-242.
6Çeviri üzerine eleştirel görüşler-II: Çeviri çocuk edebiyatı.Ayşe Banu Karadağ. 2018. “Çeviri Çocuk Edebiyatı Bağlamında Asimetrik Güç İlişkileri: Yetişkin Çevirmenler ve Çocuk Okurlar”. Çeviribilimde Güncel Tartışmalardan Kavramsal Sorgulamalara. (ed. Seda Taş). İstanbul: Hiperlink. 43-78.
7Çeviri üzerine eleştirel görüşler-III: İşlevsel yaklaşım ve metin türleri.Jeremy Munday. 2008. “Functional Theories of Translation” - “Reiss’s Text Types and Text Varieties”. Introducing Translation Studies. London and New York: Routledge. 71-76.
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Çeviride görecelik. Skopos kuramı ve çeviri eleştirisi.1. Banu Tellioğlu. 1998. “Hans Vermeer’in Skopos Kuramında Görecelik Kavramının Yeri ve Bu Kavramın Çeviri Eleştirisine Yansımaları: ‘Görece Görecelik’”. Hacettepe Üniversitesi Çeviribilim ve Uygulamaları.159-167. 2. Banu Tellioğlu 2018. “Şiir Çevirisi Eleştirisinde Çevrilebilirlik/Çevrilemezlik İkiliğini Aşmak”. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. 11. 192-213.
10Çeviri ve çeviri eleştirisinde "yabancı"nın sınanması. Çeviride "deyiş kaydırmalar".1. Antoine Berman. 1994. "La traduction au manifeste". L'épreuve de l'étranger: Culture et traduction dans l'Allemagne romantique. Paris: Gallimard. 11-24. 2. Anton Popoviç. 2008. "Çeviri Çözümlemesinde ‘Deyiş Kaydırma’ Kavramı". (çev. Yurdanur Salman). Çeviri Seçkisi II Çeviri(bilim) Nedir? (ed. Mehmet Rifat). İstanbul: Sel Yayıncılık. 87-92.
11Ara Sınav-2 Ara Sınav-2
12Çeviri kuramı ve eleştirisinde metodolojik yaklaşımlar.-1Işın Bengi Öner ve Ülker İnce. 1995. “Çeviri Eğitiminde Kaynak Metni Yorumlamaya ve Çeviri Metni Oluşturmaya Yönelik Yöntem Arayışları: Geniş Bir Bakış Açısı”. Çeviribilim 1. (ed. Işın Bengi Öner). Ankara Üniversitesi: Tömer. 125-145.
13Çeviri kuramı ve eleştirisinde metodolojik yaklaşımlar.-2 Işın Bengi Öner. 1999. “Öz-Sorgulamalar: Hata Avcılığı I ve II – Yazın Çevirisiyle Neden Uğraşmalı? Nasıl Uğraşmalı?”. Çeviri Bir Süreçtir… Ya Çeviribilim?. İstanbul: Sel Yayıncılık. 137-154.
14 Genel Tekrar.Tüm kaynaklar.
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım00
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri00
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler00
Sunum / Seminer00
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)26
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)111
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok