Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
EkolojiCEV115223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Çevre Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimÇevre Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüYaşar NUHOĞLU
Dersi Veren(ler)Yaşar NUHOĞLU, Emel KIYAN
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıCanlıları, çevrelerini, tüm karşılıklı etkileşimlerini, çevre ve çevre sorunlarının doğmasına neden olan etmenleri, günümüze değin oluşan çevre sorunlarının gelişme aşamalarını, güncel çevre sorunlarını incelemek, bu sorunlara çağdaş çözümler üretmenin temel ilkelerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiEkolojiye giriş ve genel tanımlar. Ekolojide Temel Kavramlar. Ekosistemlerin Öğeleri ve İşlevleri; Ekosistemleri Oluşturan Doğal Ekolojik Faktörler. Ekosistemlerin İncelenmesi. Ekosistemlerde madde ve enerji ilişkileri. Besin Zincirleri. Besin Piramidi. Besin Ağları. Biyolojik Birikim. Ekolojik Döngüler. Döngülere Antropojen Etkiler ve Sonuçları. Ekosistemlerin Zamanla Doğal Değişimi. Yeryüzünün Büyük Ekosistemleri ve Doğayı Koruma Alanları. Populasyon Ekolojisi ve Ötröfikasyon. Çevre kirlenmesinin ekolojik etkileri, Kirleticilerin Ekosistemde Davranışları. Kirlenme ve Ekolojik Değişimin İzlemesi Örnekleri. Küresel çevre sorunları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Çevre Mühendisliği Ekolojisi" Ders Notu (Yaşar Nuhoğlu, A.Ü. 2000)
  • Environmental Ecology” (Bill Freedman) Amazon.com, 1994).
  • Ekoloji ve Çevre Sorunları”, Y. Muslu, (2000) 3rd Edition, Englewood Cliffsa, NJ, Prentice Halll Inc
  • Essentials of Ecology,5e G. Tyler Miller, Jr. and Scott E. Spoolman 2009
  • Çevre Mühendisliğinde Ekoloji” S.J. Arceivals, 1978. İTÜ İnş.Fak. Yay
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Temel ekolojik kavramlarını öğrenme becerisi kazandırır.
  2. Ekolojinin çevre mühendisliği ile ilişkisini öğretir.
  3. Çevre sorunlarına ekosistem yaklaşımlı çözüm tekniklerini öğretir.
  4. Çevre kirliğinin ekosisteme etkisini değerlendirebilmeyi öğretir.
  5. Çevre sorunlarına ekosistem yaklaşımlı çözüm üretme becerisi kazandırır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-245---
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-54--
PÇ-1454---
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22--45-
PÇ-23-----
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28--4--
PÇ-29---54
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ekolojiye giriş ve genel tanımlar İlgili kaynak
2Ekolojide Temel Kavramlar İlgili kaynak
3Ekosistemlerin Öğeleri ve İşlevleri; İlgili kaynak
4Ekosistemleri Oluşturan Doğal Ekolojik Faktörler İlgili kaynak
5Ekosistemlerin İncelenmesiİlgili kaynak
6Ekosistemlerde Madde ve Enerji İlişkileri İlgili kaynak
7Besin Zincirleri, Besin Piramidi, Besin Ağları, Biyolojik Birikim İlgili kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Ekolojik Döngüler; Astronomik, Jeolojik, Madde Dolaşımları (Hidrolojik ve Biyojeokimyasal Dolaşımlar); Karbon, Azot, Fosfor, Kükürt Dolaşımı, Diğer Dolaşımlar. (Sunumlar) / İlgili kaynak
10Ekosistemlerin Zamanla Doğal Değişimi İlgili kaynak
11Yeryüzünün Büyük Ekosistemleri ve Doğayı Koruma Alanları İlgili kaynak
12Populasyon Ekolojisi ve Ötröfikasyonİlgili kaynak
13Çevre Kirlenmesinin Ekolojik Etkileri, Kirleticilerin Ekosistemde Davranışları İlgili kaynak
14Kirlenme ve Ekolojik Değişimin İzlemesi Örnekleri, küresel çevre sorunlarıİlgili kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım00
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği315
Ödev110
Sunum/Jüri15
Projeler00
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması113
Derse Özgü Staj
Ödev210
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer210
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok