Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Dil Kullanımı ve İletişim ILT293223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İletişim ve Tasarımı Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİletişim ve Tasarımı Bölümü
Dersin KoordinatörüAhmet Ziya SANDIKCIOĞLU
Dersi Veren(ler)Ahmet Ziya SANDIKCIOĞLU
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİletişim alanında çalışacak kişilerin dil ve iletişim ile ilgili temel kavramları öğrenerek dil kullanımı ve iletişim kurma becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriğiDilbilimin temel kavramları, Dilin tanımı ve iletişim olgusu içindeki yeri, Dilbilim, göstergebilim ve iletişim, Dil düzeyleri; sözlü dil, yazılı dil, Sözsüz iletişim ve beden dili, İş yaşamında etkili iletişim, Çevrim içi iletişim, Temel iletişim kuramlarının değerlendirilmesi, Kitle iletişimi, İletişim ve kültür, İletişim ve söylem, Modernleşme, iletişim ve teknoloji, Propaganda ve ikna.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Berke Vardar, Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, Ankara, TDK yayınları: 492,1982 .
  • Nazife Güngör, İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi: 2011.
  • Sündüz Öztürk Kasar, “Sözceleme Dilbilimi ve Özne Göstergebilimi”, Söylem, Göstergebilim ve Çeviri, Doğumunun 100. yılında Emile Benveniste’i Anma Kitabı, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, 2003 .
  • Sündüz Öztürk Kasar,”Hedef Kitle Olarak Çocukları Alan Yazılı Basında Dil Kullanımı”, Kitle İletişim Araçlarında Dil Kullanımı, Ankara, Dil Derneği, 1995.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Temel dilbilim kavramlarını kullanabilir.
  2. Yeterli dil bilincine sahip olur.
  3. Dili doğru ve özenli kullanabilir.
  4. İletişim ile ilgili temel kavramları açıklayabilir.
  5. Edindiği etkili iletişim becerileri sayesinde kendini ifade edebilme becerisini kazanır.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-145555
PÇ-255544
PÇ-354554
PÇ-445455
PÇ-555454
PÇ-655445
PÇ-754455
PÇ-844545
PÇ-944445
PÇ-1054445

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dilbilimin temel kavramları. Dilin tanımı ve iletişim olgusu içindeki yeri. İletişimin tanımı ve işleyişi İletişimin öğeleri (Gönderici, Alıcı, İleti, Kanal, Kodlama, Geri Bildirim, Gürültü, Ortam)NA
2Dilbilim, göstergebilim ve iletişim. Gösterge ve türleri. Dil göstergesi: gösteren – gösterilen.NA
3Dil düzeyleri; sözlü dil, yazılı dil. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklar. Yazılı İletişim. İş yaşamında kullanılan yazılı belgeler. İyi yazı yazma teknikleri.NA
4Sözsüz iletişim ve beden dili. Etkili iletişimde beden dilinin kullanımı.NA
5İş yaşamında etkili iletişim. Çalışan müşteri ilişkilerinde dikkat edilmesi gerekenler. İş yaşamında çalışanlar arasında iletişim. NA
6Çevrim içi iletişim. Elektronik posta (E-Posta) gruplar, forumlar, sosyal medya. Çevrim içi iletişim hayatımızı nasıl etkiliyor? NA
7Temel iletişim kuramlarının değerlendirilmesi. İletişimin işleyişini açıklayan temel modeller. Ana akım yaklaşımlar.NA
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Kitle iletişimi. Kitle iletişim araçlarının işlevleri. Dilin gelişiminde kitle iletişim araçlarının rolü. Çok özel yasaları olan bir dil: reklâm dili; reklâm. metinlerinde ileti ve anlam.NA
10İletişim ve kitle iletişimi ilişkisi. Hedef kitle nedir? Kitle iletişim araçları ve kamuoyu. Kitle iletişim araçları ve gündem belirleme. Etkiyi yönlendirmede izleyicinin rolü. NA
11İletişim ve kültür. Kültür toplumu, kitle kültürü ve kültür endüstrisi. Kültürel bağımlılık, kültür emperyalizmi ve küreselleşme. Postmodernizm, iletişim ve kültürNA
12İletişim ve söylem. Söylem çözümlemesi. Haberin üretim süreci ve söylem. NA
13Modernleşme, iletişim ve teknoloji. Teknolojik belirleyicilik. Teknoloji ve sanat ilişkisi. İletişim dünyası ve günümüz teknolojileri.NA
14Propaganda ve ikna. Açık ve örtük propaganda. Kamuoyu ve “suskunluk sarmalı”. Kanaat önderleri, eşik bekçileri ve kamuoyu.NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev630
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev62
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok