Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Halk Edebiyatına Giriş TDE126234300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Dersin KoordinatörüMeriç Harmancı
Dersi Veren(ler)Aynur Koçak, Meriç Harmancı
Asistan(lar)ıFatma Zehra Uğurcan
Dersin AmacıHalkbiliminin inceleme alanını, alan araştırması yapmayı ve halk edebiyatı türleri öğretmek.
Dersin İçeriğiFolklorun kadrosu, özellikleri ve işlevleri, Türk halk edebiyatının kaynakları ve Türk halk edebiyatı araştırmaları, konuşmaya, söylemeye, anlatmaya ve oynamaya bağlı türler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Elçin, Şükrü (1981) Halk Edebiyatına Giriş, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.
 • Boratav, Pertev Naili (1988 ) 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul: Gerçek Yay.
 • Boratav, Pertev Naili (1994) 100 Soruda Türk Folkloru, İstanbul: Gerçek Yay
 • Türk Halk Edebiyatı El Kitabı (2008), ed. Öcal Oğuz, Ankara: Akçağ Yay.
 • Çobanoğlu, Özkul (2002) Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları
 • Örnek, Sedat Veyis (1995) Türk Halkbilimi, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.
 • Kaya, Doğan ( 1999 ) Anonim Türk Şiiri, Ankara: Akçağ Yayınevi
 • Öztelli, Cahit (1983) Halk Türküleri, Evlerinin Önü, Ankara
 • Başgöz, İlhan (2011) Türkü, İstanbul: Pan Yay. Kemal, Yaşar (2011), Ağıtlar, İstanbul: Yapı Kredi Yay
 • Kemal, Yaşar (2011), Ağıtlar, İstanbul: Yapı Kredi Yay
 • Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, C. II, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • Kenneth GOLDSTEIN (1964). A Guide for Field Workers in Folklore, Hatboro: Pa. Folklore Associates.
 • Richard DORSON (1971). Folklore: Selected Essays, Bloomington.
 • Dan Ben-amos (1976). (ed.) Folklore Genres, Austin: University of Texas Press.
 • Alan DUNDES (1977). “Who are the Folk, Frontiers of Folklore (ed. W. Bascom), Boulder: Westwiew Press for the AAAS, s. 17-35.
 • Alan DUNDES ( 1980). Interpreting Folklore, Bloomıngton: Indiana University Press.
Opsiyonel Program Bileşenleri.

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Halk bilimi ve halk edebiyatıyla ilgili temel kavramları öğrenir.
 2. Bu edebiyatın üretildiği kültürü bilir ve tanır.
 3. Türk halk edebiyatı ürünlerini anlama ve yorumlayabilme becerisi kazanır.
 4. Halk bilimi ve halk edebiyatının yapısı ve özellikleri arasındaki ilişkiyi bilir.
 5. Gösterim ortamları, icracılar ve icra edilen geleneksel metinler (türler ve biçimler) ile ilgili yapısal ve işlevsel özellikleri tahlil eder.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2--4-4
PÇ-3-4-2-
PÇ-4-----
PÇ-54--4-
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Halk bilimi Terimi, Tanımı, Kapsamı ve Folklorun Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisiVerilen makele ve kitapların okunması
2Dünyada Halk Bilimi Tarihçesi ve İlk ÇalışmalarVerilen makele ve kitapların okunması
3Türkiye'de Halk Bilimi Çalışmaları ve Cumhuriyet Dönemi Öncesi KaynaklarVerilen makele ve kitapların okunması
4Türkiye'de Halk Bilimi Çalışmaları ve Cumhuriyet Dönemi Sonrası KaynaklarVerilen makele ve kitapların okunması
5Halk Edebiyatı İnceleme YöntemleriVerilen makele ve kitapların okunması
6Konuşmaya Bağlı Türler: Atasözü-DeyimlerVerilen makele ve kitapların okunması
7Alkış ve kargışlarVerilen makele ve kitapların okunması
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Bilmece ve TekerlemeVerilen makele ve kitapların okunması
10Mani ve TürküVerilen makele ve kitapların okunması
11Halk TürküsüVerilen makele ve kitapların okunması
12Ninni ve AğıtVerilen makele ve kitapların okunması
13Anonim Türk Halk Edebiyatında Mensur TürlerVerilen makele ve kitapların okunması
14Anonim Türk Halk Edebiyatında Mensur TürlerVerilen makele ve kitapların okunması
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok