Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Göl Kirliliğinin Çevresel BoyutuCEV416224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Çevre Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimÇevre Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüGürdal KANAT
Dersi Veren(ler)Gürdal KANAT
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıGölün bir ekosistem olarak özümsenmesi, kirlenmeye karşı nasıl korunacağını ve kullanım özelliklerini öğrenmek
Dersin İçeriği1-Göl ve formasyonlarının karakterleri 2-kirletici kaynaklar, göl ekosistemi 3-Göllerin trofik durumunu gösteren indikatörler 4-Göllerin ekolojik, ötrofikasyondaki etkileri ve alg kontrolündeki etkilerine göre sınıflandırılması 5-Ötrofikasyon kontrol metotları 6-Göllerin morfolojisi, basit ve yarı basit plankton modeleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Yılmaz Muslu: Göl ve Havzalarda Su Kalitesi Yönetimi.İSKİ-2001.Arceivala:Çevre Mühendisliğinde Ekoloji. İTÜ-1978. Basılmamış Ders Notları
  • Ahmet Kocataş:Ekoloji , Çevre Biyolojisi .EÜ-1992
  • George Tchobanoglous, Edward D.Schroeder : Water Quality-1985
  • Internet links
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Göller ve özelliklerini öğrenir,
  2. Göl ve göl ekosistemini kirleten kaynaklarını araştırır,
  3. Göllerin trofik durumunu gösteren indikatörleri öğrenir,
  4. Göller ötrofikasyon ve sebeplerinin öğrenir,
  5. Ötrofikasyonun nasıl kontrol edileceği ve kontrol metotlarının öğrenir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-24-4-4
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14---4-
PÇ-15-----
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-5---
PÇ-19-----
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23----4
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29-----
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Göllerin Özellikleri ve Oluşumu,İlgili Kaynak
2Göllerin Özellikleri ve Oluşumu,İlgili Kaynak
3Kirletici Kaynaklarİlgili Kaynak
4Kirletici Kaynaklarİlgili Kaynak
5Göl Ekosistemiİlgili Kaynak
6Bir Gölün Trofik Durumunu Gösteren İndikatörlerİlgili Kaynak
7Ekolojik olarak göllerin Sınıflandırılmasıİlgili Kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Göllerin tabakalaşmasıİlgili Kaynak
10Ötröfikasyona Tesir Eden Faktörlerİlgili Kaynak
11Ötröfikasyon ve Alg Kontrolüİlgili Kaynak
12Ötröfikasyonu kontrol Metodları,İlgili Kaynak
13Göl Havzaları Morfolojisiİlgili Kaynak
14Göller İçin Basitlendirilmiş ve Yarı Ampirik Fitoplankton Modelleriİlgili Kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev212
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok