Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Matematiksel ModellerIMO404235300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin Türü
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüHasan Ünal
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal, Bahar UYAR DÜLDÜL , Zehra Taşpınar, Elif Bahadır
Asistan(lar)ıMuhammet Şahal, Yasin UTKU ALEV, Şevval Gökcen
Dersin AmacıModel kavramını açıklama. süslemeler, simetriler, örüntüler ve modeller arasındaki ilişkileri kavratma. üç boyutlu uzayda modelleri açıklama. model çeşitlerini tanıtma. modellerin ispatlarda nasıl kullanıldığını öğretme
Dersin İçeriğiMatematiksel modelleme ve problem çözme; matematik öğretiminde modeller ve modelleme süreci; modelleme döngüsü (problemi tanımlama, manipülasyon, tahmin ve doğrulama), model geliştirme basamakları; model geliştirme prensipleri; modelleme etkinliklerinin matematik sınıflarında uygulanması ve öğretmenin rolü; matematiksel modelleme etkinlikleri hazırlama ve öğrencilerin matematiksel düşünme süreçlerinin izlenmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme(Editor:Esra Bukova Güzel)
  • Nelson, R. B. (1993). Proofs without words. MAA.
  • Haines, C., Galbraith, P., Blum, W & Khan, S. (Eds): Mathematical Modelling (ICTMA 12). Education, engineering and economics. Chichester: Horwood Publishing
Opsiyonel Program BileşenleriBu ders, aşağıdaki MEB Ölçme ve Değerlendirme Mesleki Beceri yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. - Öğrenme ve öğretme sürecini zamanı etkin kullanarak, bireysel farklılıkları dikkate alarak, konuyu günlük yaşamla ilişkilendirerek etkili bir şekilde yürütür. Üst düzey düşünme becerilerin geliştirmeye yönelik etkinlikler tasarlar. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar. Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun strateji, yöntem, ve teknikleri kullanır. Ölçme ve değerlendirmede sonuç ve süreç odaklı yöntemler kullanır. TYYÇ’deki Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri Temel alanı Kuramsal ve Olgusal Bilgi altında yer alan , Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir. Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir. Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal gelişti Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Bu dersin öğretiminde anlatım, problem çözme-kurma, soru-cevap yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara ve yılsonu sınavları ile birlikte dönem içindeki ödevler, ders içi etkinliklere katılım dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, matematik problemlerini modelleyebilir
  2. Öğrenciler bilimsel ve analitik düşünme yatenegi kazanır
  3. Öğrenciler günlük hayat problemlerine çözüm üretebilir.
  4. Verilen problemleri, problem çözme sürecine uygun olarak çözebilir.
  5. Problemin özelliklerini sıralayabilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Matematiksel Modelleme İlşkisi , Tarishel Gelişimi, Müfredattaki yeri.önemiİlgili makale ve kitaplar
2Matematiksel Modelleme ihtiyacı ve getirdiği fırsatlarİlgili makale ve kitaplar
3Model, Matematiksel Model ve Matematiksel Modelleme Kavramlarının Tanıtılması ve Modelleme Çeşitlerinin Açıklanması İlgili makale ve kitaplar
4Matematiksel modelleme ve problem çözme; İlgili makale ve kitaplar
5Modelleme Süreçlerinin İncelenmesiİlgili makale ve kitaplar
6 Matematiksel Modelleme ve 5-8. SınıflarKazanım Analiziİlgili makale ve kitaplar
7 Matematiksel Modelleme ve 5-8. SınıflarKazanım Analiziı İlgili makale ve kitaplar
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9 Matematiksel Modelleme ve 5-8. SınıflarKazanım Analiziİlgili makale ve kitaplar
10Modelleme Problemlerine Yaklaşımlar İlgili makale ve kitaplar
11Matmeatiksel Modellemenin Sınıf içi Kullanımları İlgili makale ve kitaplar
12Matematiksel Modelleme Araştırmalarının Analiziİlgili makale ve kitaplar
13Matematiksel Modelleme Tekniklerinin uygulamaları İlgili makale ve kitaplar
14Matematiksel Modelleme Tekniklerinin uygulamaları İlgili makale ve kitaplar
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması152
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)140
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok