Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Hizmet PazarlamasıISL414034300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme Lisans Programı
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin Koordinatörüİbrahim Kırcova
Dersi Veren(ler)İbrahim Kırcova, Kenan Aydın
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıHizmet sektörü ve hizmet pazarlamasındaki temel kavram ve konuları belirterek, hizmet pazarlamasının önemini ve gelişmeleri ortaya koymak.
Dersin İçeriği“Hizmet”, “Hizmet Sektörü”, “Hizmet Pazarlaması” kavramları, hizmetlerin özellikleri, hizmet sektörünün günümüzdeki önemi ve büyüme nedenleri, hizmetlerin sınıflandırılması, hizmetlerin özellikleri, hizmet işletmelerinde pazarlamanın yeri ve önemi, hizmet işletmeleri için pazarlama stratejileri ve hizmet politikaları, hizmet işletmeleri için pazarlama karması, hizmet pazarlamasında yeni yaklaşımlar: hizmet kalitesi, ilişkisel pazarlama.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Hizmet Pazarlaması - A. Hamdi İslamoğlu, Burcu Candan, Kenan Aydın, Şenol Hacıefendioğlu
  • Service Marketing- Valerie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Hizmet sektörü ve hizmet pazarlaması kavramı kavranır.
  2. Hizmet kalitesinde fiziksel göstergeler incelenir.
  3. Hizmet kalitesi ölçümlemesi metodları edinilir.
  4. Beklenen kalite ve algılanan kalite kavramları değerlendirilir.
  5. Hizmet pazarlaması kalitesine ilişkin markaların vakaları analiz edilir.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-155---
PÇ-254---
PÇ-3--545
PÇ-4-----
PÇ-55-455
PÇ-6----5
PÇ-7-5554
PÇ-8-5---
PÇ-954---
PÇ-10--4--
PÇ-11--545

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Hizmet, hizmet sektörü, hizmet pazarlaması kavramları, hizmetlerin özellikleri, hizmet sektörünün kapsamı, hizmet sektörünü diğer sektörlerden ayıran özellikler, hizmet pazarlamasının tanımı, hizmet sektörünün günümüzdeki önemiÖztürk, 3-18
2Pazarlama amaçları bakımından, kar amaçlı olup olmamasına göre, üretim teknolojisine göre, pazar ve hizmet sağlayıcı açısından, stratejik pazarlama açısından ve kamu esaslı olup olmamasına göre hizmetlerin sınıflandırılmasıÖztürk, 18-27
3Hizmet işletmelerinde pazarlamanın yeri ve önemi, hizmet sektörünün önemini arttıran faktörler, hizmet sektöründe pazarlama stratejileri ve hizmet politikalarıÖztürk, 27-40
4Hizmet işletmeleri için pazarlama karması: Bir ürün olarak hizmet, hizmet ürününün dört düzeyde incelenmesi ve genişletilmiş hizmet sunumu, hizmetlerde ürün karması stratejileri. Hizmet işletmelerinde fiyatlandırma kararlarını etkileyen faktörler ve fiyatlandırma yaklaşımlarıÖztürk, 43-52
5Hizmet işletmeleri için pazarlama karması: Tutundurma- reklam, satış geliştirme, kişisel satış, doğrudan pazarlama, internet, halkla ilişkiler ve sponsorluk- ve hizmet işletmeleri için dağıtım kanalı seçenekleri ve uygulamalarıÖztürk, 53-65
6Hizmet pazarlamasında katılımcılar, süreç ve fiziksel kanıtlarÖztürk, 65-77
7Hizmet işletmelerinde kapasite ve talep yönetiminin önemi, talep yönetimi stratejileri, kapasite yönetimiÖztürk, 78-95
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Sağlık, turizm, bankacılık, eğlence gibi hizmet sektöründeki başlıca konulardaki gelişimler, pazarlama faaliyetleri, talepler, süreçler ve rekabet koşullarıÖztürk, 95-116
10Hizmet pazarlamasında hizmet kalitesi boyutları, hizmet kalitesi modeli, hizmet kalitesinin geliştirilmesiÖztürk, 117-126
11Hizmet pazarlamasında ilişkisel pazarlama, ilişkisel pazarlamanın önemi ve özellikleri, müşteri yaşam eğrisi, ilişkisel pazarlamada müşteriyi elde tutma, müşteriyi elde tutma stratejileriÖztürk, 129-140
12Hizmetlerin finansal ve ekonomik etkileri, hizmetler ve karlılıkÖztürk, 149-185
13Müşteri elde tutma yöntemleri ve maliyetiÖztürk, 185-193
14Hizmet sektöründe ve hizmetlerin pazarlanmasında karşılaşılan sorunlar, yenilikler ve gelişmelerÖztürk, 198-212
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok