Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çevre MikrobiyolojisiCEV222235202
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Çevre Mühendisliği Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimÇevre Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüYaşar NUHOĞLU
Dersi Veren(ler)Yaşar NUHOĞLU, Emel KIYAN
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıÇevre Mühendisliği çalışma alanlarında ve biyolojik arıtma tesislerinde karşılaşılan Mikroorganizma kaynaklı sorunların çözüm yolları ile ilgili laboratuvar tekniklerinin öğretilmesi
Dersin İçeriğiMikrobiyolojinin Gelişimi / Canlıların Sınıflandırılması / Mikroorganizma Dünyası / Hücrenin Yapısal Özellikleri / Hücre Kimyasal Özellikleri / Hücreyi Oluşturan Organik Maddeler / Prokaryotik Organizmalar / Bakteriler / Mavi Yeşil Algler /Virüsler / Ökaryotik Organizmalar / Protozoalar / Algler / Mantarlar / Mikroorganizmaların Çoğalma Ve Ölümü Mikroorganizmalar Ve Enerji Bağlantıları, Enerji Üreten Süreçler, Biyolojik Büyüme ve Kinetiği, Biyolojik Arıtma Sistemlerinde Mikroorganizmaların Rolü, Aktif Çamur Sistemlerinde Mikroorganizmaların Rolü, Damlatmalı Filtrelerdeki Mikroorganizmaların Rolü, Biyodiskler Ve Mikroorganizmalar, Stabilizasyon Havuzlarının Mikrobiyolojisi, Arıtma Sistemlerinde Mikroorganizmaların İşletme Problemleri, Anaerobik Arıtma Sistemlerindeki Mikroorganizmalar, Doğal Arıtmadaki Canlılar, Kompostlaştırma Sistemlerindeki Mikroorganizmalar Ve Rolü, İçme Suyu Arıtma Ve Dağıtım Sistemlerindeki Mikroorganizmalar, Patojen Ve Parazit Mikroorganizmalar, İndikatör Organizmalar, Koliform Mikroorganizmalar, Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuarı Deneyleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Şakar, S., (2012) “Çevre Mikrobiyolojisi ve Laboratuvarı” Basılmamış ders notu.
 • A special publication (1990) Wastewater Biology: Microlife”, Water Pollution Control Federation
 • Metcalff and Eddy. (2003) “Wastewater Engineering”. McGrow Hill Book Company
 • “Standart Methods for the Examination of water and wastewater” 2012 22th. Ed., APHA,AWWA,WEF .
 • Marshall, K., (1992). “ Enviromental Microbiology” Willeys-Liss.
 • Bitton, G.(2011) “ Wastewater Microbiology”Willeys-Liss.
 • Gaudy, A.F., Gaudy,E.T., (1980)., “Microbiology For Enviromental Scientists and Engineers” McGrow Hill Book Company
 • Baily, J.E. Ollis, D.F.,(1986) “Biochemical Engineering Fundamentals” 2.nd Edition, McGrow Hill Book Company
 • Lehninger, A.L., ( 1971 ), “ Bioenergetics” 2.nd Edition, NY W.A: Benjamin Inc.
 • Richard, M., (1991), “Activated Sludge Microbiology” The Water Pollution Control Federation, Virginia İlgili Araştırma Makaleleri / Related Research Papers
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Biyolojik arıtmada rol oynayan mikroorganizmaların metabolik özelliklerine ait bilgilerin edinilmesini sağlar.
 2. Biyolojik Arıtma tesislerinde mikroorganizma kaynaklı sorunların çözümünde takip edilecek yöntemler hakkında beceri kazandırılması
 3. Çevre Mühendisliğini ilgilendirilen Çevre mikrobiyolojisi laboratuar konularının öğrenilmesini sağlar.
 4. Biyolojik arıtma proseslerinde temel mikroorganizma gruplarının rolünün öğrenilmesini sağlar.
 5. Çevre mikrobiyolojisi konularında bilgi sahibi eder.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-24-4--
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7----5
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-54--
PÇ-12-----
PÇ-13-----
PÇ-14-----
PÇ-15--5--
PÇ-16-----
PÇ-17-----
PÇ-18-----
PÇ-19--5--
PÇ-20-----
PÇ-21-----
PÇ-22-----
PÇ-23----4
PÇ-24-----
PÇ-25-----
PÇ-26-----
PÇ-27-----
PÇ-28-----
PÇ-29---55
PÇ-30-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Mikrobiyolojinin gelişimiİlgili Kaynak
2Canlıların Sınıflandırılması, Mikroorganizma Dünyasıİlgili Kaynak
3Hücrenin Yapısal Özellikleri İlgili Kaynak
4Hücrenin Kimyasal Özellikleriİlgili Kaynak
5Hücreyi Oluşturan Organik Maddelerİlgili Kaynak
6Bakteriler, Mavi Yeşil Algler, Virüslerİlgili Kaynak
7Mikroorganizmaların Biyokimyasal Çevrimlerdeki Rolüİlgili Kaynak
8Ara Sınav 1 / Uygulama veya Konu Tekrarı
9Prokaryotik Organizmalar, Bakterilerİlgili Kaynak
10Mavi Yeşil Algler, Virüsler, Mikroorganizmalar Ve Enerji Bağlantıları, Enerji Üreten Süreçler, Biyolojik Büyüme ve Kinetiği, Biyolojik Arıtma Sistemlerinde Mikroorganizmaların Rolü, Aktif Çamur Sistemlerinde Mikroorganizmaların Rolüİlgili Kaynak
11Ökaryotik Organizmalar, Protozoalarİlgili Kaynak
12Algler, Mantarlar, Damlatmalı Filtrelerdeki Mikroorganizmaların Rolü, Biyodiskler Ve Mikroorganizmalar, Stabilizasyon Havuzlarının Mikrobiyolojisi, Arıtma Sistemlerinde Mikroorganizmaların İşletme Problemleri, Anaerobik Arıtma Sistemlerindeki Mikroorganizmalar, İlgili Kaynak
13Mikroorganizmaların Çoğalma Ve Ölümü, Doğal Arıtmadaki Canlılar, Kompostlaştırma Sistemlerindeki Mikroorganizmalar Ve Rolü, İçme Suyu Arıtma Ve Dağıtım Sistemlerindeki Mikroorganizmalar, İlgili Kaynak
14Mikroorganizmaların Büyüme Ölçüm Metotları, Patojen Ve Parazit Mikroorganizmalar, İndikatör Organizmalar, Koliform Mikroorganizmalar, Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvar Deneyleriİlgili Kaynak
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar1313
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği14
Ödev1313
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar132
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev132
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği110
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok